Slovníček pojmů


A

A/B test = je nástroj k porovnání míry úspěšnosti dvou či více podobných kampaní, které se mohou lišit například v názvu předmětu, obsahu či času odeslání. Vy sami si volíte, kolik procent kontaktů ze seznamu má být k testování použito, aby se na zbylé netestované procento kontaktů mohla odeslat vítězná varianta kampaně. A/B testovat lze e-maily i sms zprávy

Akce (v automatizaci) = mezi akce patří: odeslat e-mail, odeslat SMS, změna v seznamu, nastavit pole, FB audience, reset, Sklik retargeting, webhook a Motionlab Adina.

Angažovaná databáze = databáze vašich kontaktů, která pozitivně reaguje na to, co posíláte, tedy aktivně otevírá a proklikává vaše e-maily.

Antispam = filtruje e-maily podle toho, jestli jsou formálně podobné e-mailům, které historicky čtenáři označují za spam. 

Antispamová kontrola = již před odesláním se můžete podívat na Vaše score - 5 je hranice. Pod 5 je v pořádku, nad 5 posuzován jako spam. Nejčastějším důvodem bývají spamová slova či fráze. Nicméně neexistuje seznam konkrétních slov, které když z kampaně smažete, bude e-mail v pořádku. Antispam posuzuje její kompletní obsah, kombinaci slov a frází a posuzuje kontext celé kampaně. Je potřeba se na e-mail podívat komplexně a přeformulovat i celé věty, nejen slova, a brát tedy kampaň jako celek. Více o antispamové kontrole se můžete dočíst v samostatné nápovědě Antispamová kontrola. Článek k tomuto tématu najdete na našem blogu pod názvem: Antispam ve službách marketingu.

API (zkratka pro Application Programming Interface) = se většinou označuje v IT rozhraní pro aplikace. Jedná se o rozhraní, kterým mohou komunikovat dvě aplikace mezi sebou a vyměňovat si tak data.  Zjednodušeně se dá říci, že API je soubor všech možných „dialogů“, které mohou mezi sebou dvě aplikace vést. Jsou různé možnosti, jak nastavit API, lze mít obousměrnou komunikaci, nebo pouze jednosměrnou. 

API kampaně = kampaň odeslaná pomocí SmartEmailing API. Co je API a k čemu slouží?

API klíč (API key) = přístupový kód. Z bezpečnostních důvodů jsou API klíče ve svém přehledu šifrovány. Můžete mít ke svému účtu libovolné množství API klíčů a pro každou aplikaci používat jiný. 

Automatizace = automatizace je moderní rozhraní aplikace SmartEmailing, které v sobě slučuje všechny jeho funkce na jednom místě. Znamená to, že jednotlivé součásti aplikace, jako například Triggery nebo segmenty, již nejsou na různých místech, ale máte je k dispozici v jednom ovládacím rozhraní.

Automatizace Standard = automatizace Standard Vám umožňuje využívat vizuální prostředí aplikace. Automatizace Standard je v ceně tarifu. Některé pokročilé funkce jsou však jen ve verzi PRO. 

Automatizace PRO = automatizace Vám umožňuje využívat vizuální prostředí aplikace. Některé funkce jsou však jen ve verzi PRO, která umožňuje využívat pokročilé funkce.

Autorizace e-mailové adresy = než budete moci odeslat svůj první e-mail, je třeba v aplikaci autorizovat adresu odesilatele a následně potvrdit autorizační e-mail, který přijde do dané e-mailové schránky. Po úspěšné autorizaci můžete adresu použít pro vaši rozesílku.

Autorizační e-mail = při zakládání účtu u SmartEmailingu nebo při autorizaci e-mailové adresy vám přijde tzv. autorizační e-mail, ve kterém je třeba potvrdit odkaz, abyste adresu mohli použít pro vaši rozesílku.

Autorizační SMS = při zakládání účtu u SmartEmailingu vám přijde SMS kód, který je třeba zadat pod potvrzovací proklik v e-mailu a tím účet v aplikaci dozaložíte.

B

Blacklist (BL) = databáze kontaktů, které jsou automaticky vyřazeny z vaší rozesílky. Kontakt se na blacklist dostane tak, že se z rozesílky sám odhlásí, případně vědomě označí váš e-mail jako spam. Kontakt můžete na blacklist přesunout ručně.

C

Click rate =  poměr doručených a prokliknutých e-mailů (ze všech doručených e-mailů bylo prokliknuto x %).

Click to open rate = poměr otevřených a prokliknutých e-mail (ze všech otevřených e-mailů bylo prokliknuto x %).

Confirmlink = potvrzovací systémový odkaz, který se přidává do tzv. double opt-in e-mailu.

CSV = formát, do kterého je potřeba přeuložit soubor v Excelu, který chcete do SmartEmailingu importovat.

Č

Časování = časování se používá u SmartKampaně, tedy automatizované kampaně na daný seznam. Časování se vztahuje ke vstupu do seznamu - x dní a hodin od vstupu. Každá taková SmartKampaň ve SmartSérii se nastavuje zvlášť. Máte-li pod účtem záložku Automatizace, SmartKampaně nebudete používat. 

Čekání = čekání je uzel v automatizaci, který pozdrží kontakty procházející scénářem na vámi nastavenou dobu v čekání. Po uplynutí této doby kontakty dále pokračují scénářem.

Čistý editor = v čistém editoru v automatizaci si od základu vytvoříte vlastní scénář pomocí uzlů, jejich nastavení a propojení.

D

Databáze = do databáze sbíráte e-mailové adresy a díky možnosti propojení s dalšími aplikacemi můžete ukládat více informací o kontaktech, prioritách, objednávkách, atd.

Děkovací stránka = Děkovací stránky naleznete v nastavení webového formuláře. Obvykle jsou 2. Děkovací stránka 1 se zobrazí po vyplnění formuláře na webu, děkovací stránka 2 pak po potvrzení double opt-in e-mailu. Na děkovací stránce 1 by tedy mohlo být například poděkování za vyplnění a informace o tom, že ve své schránce naleznou potvrzovací e-mail (v doručené, hromadné, případně ve spamu). Na děkovací stránce 2 by mohla být informace, že registrace proběhla v pořádku. Můžete použít buď naši defaultní, kterou můžete dle potřeby editovat, či si vytvořit svou vlastní a na ni odkazovat.

Dění pod účtem =  je možné se podívat na historii prováděných úprav (např. mazání kontaktů/seznamů, vytváření e-mailů atd.) Máte-li odlišné přístupové údaje s dalšími uživateli vašeho účtu, vidíte právě v dění pod účtem, kdo změnu provedl. Dění pod účtem naleznete v Můj účet - obecné nastavení - dění pod účtem.

Detail kontaktu = základním identifikátorem kontaktu ve SmartEmailingu je vždy e-mailová adresa. Po prokliku se dostanete do detailu daného kontaktu, ve kterém můžete vidět historii, přiřazení v seznamech, aktivity, objednávky, systémová a vlastní pole, atd.

DKIM (DomainKeys Identified Mail) = je technologie digitálního podpisu, který ověřuje pravost e-mailu. Zjednodušeně řečeno se jedná o mechanismus digitálního podpisu zprávy, aby si příjemce mohl ověřit, že cestou nebyla změněna (jeden z DNS záznamů).

DMARC (Domain Message Authentication Reporting and Conformance) = jeho hlavním významem je určení toho, co se má dít s e-mailem, který nemá platné DKIM nebo SPF. A zároveň umožňuje reportovat zneužití domény (jeden z DNS záznamů).

DMARC statistiky = pomáhají monitorovat správnost nastavení DNS záznamů, zjistit pro jaké domény jsou DNS záznamy nastavené špatně a jestli za vás neposílá e-maily někdo jiný. O DMARC statistikách si u nás můžete přečíst více.

DNS záznamy (Domain Name System) = záznamy, které se nastavují v administraci domény a jejich nastavení je nezbytné pro vaši rozesílku. Jak mají vypadat, vidíte v aplikaci - Můj účet - nastavení rozesílky - DNS záznamy.

Doména 3.řádu - doména 1.řádu je např. cz, doména 2. řádu je smartemailing.cz a doména 3.řádu je např. newsletter.smartemailing.cz. Obecně doporučujeme oddělit reputace domény pro transakční (transakce.vasedomena.cz), marketingové (obchod.vasedomena.cz) a double opt-in e-maily (confirm.vasedomena.cz), aby se reputace domén 3.řádu mezi sebou vzájemně neovlivňovaly.

Doménový e-mail = e-mail, který končí názvem Vaší domény.  

Double opt-in e-mail (kampaň) =  e-mail s potvrzovacím proklikem, po prokliknutí Vám potvrdí e-mailovou adresu a dostane se do databáze. Jak má takový e-mail vypadat? Podívejte se na inspiraci, kterou jsme pro vás připravili.

E

E-mail odesilatele = e-mailová adresa, který uvidí příjemce e-mailu ve své schránce jako odesilatele a nastavíte si ho v Můj účet - osobní nastavení.

Editace kontaktu = u každého kontaktu máte možnost upravovat detail kontaktu. Stačí kliknout na e-mailovou adresu.

Editor = technické prostředí na tvorbu e-mailu (včetně textu, obrázků a prokliků). 

Editor v automatizaci = technické prostředí (plátno, pracovní plocha), na které se natahují jednotlivé uzly (nody).

E-mailové šablony = e-mail, který si vytvoříte, můžete vytvořit šablonu z editoru přes tlačítko "akce - vytvořit z kampaně šablonu". Následně pak z takové šablony můžete vycházet při tvorbě dalšího e-mailu přes tlačítko "vytvořit e-mail ze šablony".

Export kontaktů = zrovna tak, jako můžete své kontakty importovat do databáze, můžete si také kontakty během chvíle vyexportovat se všemi daty.

F

Facebook audience = Pomocí tohoto uzlu lze synchronizovat kontakty do facebookového publika a zacílit na ně facebookovou reklamu. Oslovování e-mailových kontaktů pomocí facebook audience může mít několik využití. Lze tak oslovit vaše angažované kontakty s nadstandardní nabídkou určenou jen pro ně, nebo naopak přivést na web kontakty, které jsou v rámci vašeho e-mailingu méně aktivní. Vše záleží na tom, jaké kontakty si v automatizačním scénáři pomocí podmínek vyfiltrujete. 

Tento uzel (neboli node) je možné použít v pokročilé verzi PRO. Pro více informací kontaktujte oddělení podpory (podpora@smartemailing.cz nebo +420 511 444 321).

Fakturace = V případě řešení fakturačních záležitostí prosím pište na fakturace@smartemailing.cz nebo volejte na +420 511 444 321. 

Feed = datový soubor s různými druhy informací (dle typu feedu). V naší nápovědě naleznete více k XML feedu, Facebook feedu, RSS a ATOM feedu nebo Feedu pro Shoptet.

Freemail = e-mail s koncovkou gmail.com, seznam.cz, email.cz, centrum.cz, atlas.cz... (takový e-mail nelze použít pro odesílání e-mailů, protože na něm nelze nastavit DNS záznamy), je třeba založit e-mail doménový, který se nezakládá ve SmartEmailingu, ale u poskytovatelů doménových e-mailů (např. Wedos, Forpsi, Active 24, Mioweb atd.)

Fronta importů = jakmile vytvoříte import přes Kontakty - import kontaktů, jejich přehled vidíte v sekci "Fronta importů" + stav, jak váš import při schvalování dopadl.

Fronta rozesílek = pokud posíláte e-maily standardním způsobem (bez použití automatizace přes tlačítko "Uložit a odeslat" přímo v editoru), můžete vidět odeslané e-maily na konkrétní seznam právě ve frontě rozesílek s proklikem do statistik.

G

GDPR = i v rámci e-mailingu je třeba splňovat GDPR povinnost. Zejména ohledně souhlasu se zpracováním osobních údajů a souhlasu se zasíláním obchodním sdělením uděleného přímo a jmenovitě vám.

Gravatar = možná jste si někdy říkali, že byste chtěli mít fotku v horním rohu aplikace vedle jména. Fotka se nepřidává ve SmartEmailingu, ale je třeba použít službu Gravatar a přes ni vytvořit "obrázek" či "fotku" profilu. Více na stránkách gravatar.

Google analytics = Můžete se také setkat se zkratkou GA. Jedná se nástroj od společnosti Google, který slouží pro měření analytiky. Proč o něm mluvíme v rámci e-mailingu? Protože právě do jednotlivých kampaní můžete přidat tzv. UTM parametry a v Google analytics můžete sledovat, které kontakty se proklikly na web právě z e-mailu (mimo jiné zdroje).

Heslo = Heslo si zadáváte při registraci do aplikace SmartEmailing a následně ho zadáváte pokaždé, když se do aplikace přihlašujete. Pakliže heslo zapomenete, můžete si ho obnovit.

Hlavička e-mailu = každý e-mail má tzv. hlavičku e-mailu. V každém e-mailu hledejte "tři tečky a zobrazit originál" nebo "více a zobrazit hlavičku" a tak podobně - jedná se o dlouhý kód, ze kterého IT specialisté vyčtou hodně zajímavých informací. Pokud ji po vás budeme chtít, překopírujte nám ji např. do Wordu.

Hromadná pošta (složka hromadné či promoakce) = Pokud posíláte e-maily z nástroje pro hromadnou rozesílku, e-mail má v hlavičce, že se jedná o hromadný e-mail. Z toho důvodu je automaticky zařazen do složky "hromadné" či "promoakce" a není radno pravidla obcházet. 

HTML editor = typ editoru, který doporučujeme spíše pokročilým kodérům, protože se na pozadí pracuje s kódem. Tento typ editoru není responsivní a nepřizpůsobí se všem typům monitorů. Více v nápovědě o tvorbě kampaní v HTML editoru.

HTML kód = v rámci e-mailingu se s tímto zdrojový textem můžete setkat např. u webového formuláře, zkopírovat kód (text) a vložit na webové stránky k nasazení webového formuláře. 

Hygiena databáze = zajistí pročištění a vyfiltrování databáze od neaktivních kontaktů, které neotvírají a tím pádem nečtou Vaše e-maily a nepřináší Vám tím žádný užitek. Než je pročistíte, můžete jim ještě na závěr poslat tzv. reaktivační kampaň.

I

ID = identifikační číslo pro přesnou identifikaci (vše má v aplikaci své ID - Vy, kontakt, seznam, kampaň, SmartKampaň, rozesílka, webový formulář, automatizační scénář atd.).

Import kontaktů = záložka "import kontaktů" slouží k hromadnému importu. Kontakty importujte prosím v .csv souboru. Stačí váš excelovský soubor uložit jako s koncovkou .csv.

Integrace = propojení SmartEmailingu s jinou aplikací.

J

Java script kód = v rámci e-mailingu se s tímto zdrojový textem můžete setkat např. u webového formuláře, zkopírovat kód (text) a vložit na webové stránky k nasazení webového formuláře. 

Jazyk aplikace = můžete si zvolit, zda chcete jazyk celé aplikace v českém jazyce nebo v angličtině.

Jazyk kontaktu = každému kontaktu můžete přidat jazyk. Bude-li jazyk kontaktu český, bude mu přiřazen český svátek, v případě slovenského datum ze slovenského kalendáře. 

Jméno odesilatele = jméno, které uvidí příjemce e-mailu ve své e-mailové schránce.

K

Kampaň = e-mail. Jak vytvořit kampaň se můžete podívat v nápovědě Tvorba kampaně ve SmartEditoru.

Kontakt = e-mailová adresa

Kontakt aktivní = kontakt, který se započítává do rozesílky a zároveň na něj lze posílat e-maily či SMS. Jaký status ještě může mít kontakt? Potvrzený, odhlášený, vrácený, na blacklistu.

Kontakt bez přiřazeného seznamu = kontakt, za který se platí, ale přitom není v žádném seznamu a není možné na něj posílat jakékoli e-maily či SMS.

Kontakt na blacklistu = kontakt, který se odhlásil z rozesílky, zůstává historie kontaktu, neplatí se za něj, nelze na něj nic posílat. Proto kontakty z blacklistu nemažte.

Kontakt vrácený = kontakt, který je neexistující nebo se neexistujícím časem stal. Za vrácený kontakt neplatíte, proto jej prosím nemažte. Na takový kontakt se nic neposílá.

L

Landing page = tzv. přistávací (cílová) stránka, kam odkazujete z e-mailu či sociálních sítí. Nicméně pokud máte web, vytvořte si landing page tam, ať můžete následně měřit, kdo se z e-mailu na landing page proklikl. Prokliknutí odkazu na landing page ve SmartEmailingu se nezapočítává, protože se jedná o interní systémový odkaz.

M

Mailocator = Mailocator pomáhá získat nové zákazníky prostřednictvím pop-upových kampaní s přesným zacílením marketingových sdělení. Mailocator poskytuje detailní monitoring návštěvnosti vašich stránek s podrobnými informacemi o chování a preferencích návštěvníků, na které můžete obratem reagovat změnami v nastavení pop-upové kampaně. 

Menu = jakmile vstoupíte na nástěnku, po levé straně máte černozelené menu celé aplikace.

Motionlab Adina = Motionlab tvoří personalizovaná reklamní videa. Motionlab Adina je platforma, ve které se daná videa tvoří. Pokud se pro tvorbu videí rozhodnete, můžete následně využít propojení se SmartEmailingem a ve verzi automatizace PRO tato personalizovaná videa posílat přes uzel Motionlab.

N

Načasování = načasování naleznete u Smartkampaně. Nejprve je třeba připravit kampaň a ve chvíli, kdy ji nastavíte automatizovaně na seznam, nazývá se SmartKampaň. SmartKapmaň je následně vázána na den a čas vstupu do seznamu. Volíte počet dní a hodin od vstupu do seznamu.

Náhled = pro rychlou kontrolu designu, šablonových skriptů a vlastních polí si můžete odeslat náhled. Všechny personalizované odkazy (jako odhlašovací a online verze) jsou však vytvářeny až v okamžiku ostrého odeslání kampaně, v náhledu tedy nebudou funkční. Před ostrou rozesílkou si proto tento e-mail odešlete na svůj testovací seznam kontaktů, díky čemuž uvidíte e-mail přesně tak, jak jej uvidí vaši klienti. Kontakty, na které náhled pošlete, budou automaticky přidány do Vaší databáze do sekce "kontakty bez přiřazeného seznamu". Statistiky náhledů pak najdete v položce Statistiky - API kampaně.

Nápověda = tým podpory pro vás vytvořil kompletní SmartEmailing nápovědu, kde naleznete detailní popis jednotlivých záložek v menu.Pokud by Vám jakýkoli popis chyběl, neváhejte nám napsat na podpora@smartemailing.cz podnět k přípravě další nápovědy.

Nástěnka = jakmile vstoupíte do aplikace, jste na nástěnce. Zde můžete vidět unikátní počet kontaktů, Váš tarif, počet odeslaných SMS a počet dní do konce období.

Než začnete = (v záložce automatizace, po kliknutí na nový scénář) videonápovědy na triggery, operátory a akce.

Node = Node je česky uzel. Jedná se o ikony, které si v editoru automatizace natáhnete na pracovní plochu a více uvnitř provedete jeho nastavení.

O

Obecné nastavení = Obecné nastavení naleznete pod záložkou Můj účet - obecné nastavení. Pod obecným nastavením následně naleznete jazyk aplikace, jazyk kontaktu, změna hesla, nastavení uživatelů daného účtu a dění pod účtem. 

Odhlašovací odkaz = Pokud posíláte obchodní sdělení své databázi, musí mít možnost se také z e-mailu odhlásit. Proto je na konci každého e-mailu odhlašovací odkaz. Najdete ho také v SMS kampaních. Kde odhlašovací odkaz není, jsou transakční e-maily a tzv. double opt-in e-mail.

Odhlašovací stránka = Jakmile kontakt klikne na odhlašovací odkaz, můžete ho odkázat na odhlašovací stránku, kde může kliknout na důvod odhlášení. Můžete si dokonce připravit vlastní odhlašovací stránku, na kterou budete odkazovat a pokusit se tak kontakt ještě na poslední chvíli zachránit.

Open rate = otevíratelnost v % (poměr odeslaných a otevřených e-mailů, příjemců otevřelo e-mail alespoň jednou).

Operátory (v automatizaci) = mezi operátory patří podmínka, čekání a odkladiště. 

Opakované otevření = ze všech otevřených e-mailů bylo otevřeno opakovaně x.

Osobní nastavení = v rámci osobního nastavení nastavujete jméno odesilatele, adresu odesilatele a adresu pro příjem odpovědí. E-mail vám půjde nastavit, pokud jste ho předtím do aplikace zadali a následně autorizovali.

Ostrá rozesílka = ostrá rozesílka znamená, že si již finálně upravený e-mail odešlete na seznam. I pro testování doporučujeme posílat ostrou rozesílku, tedy, že si vytvoříte testovací seznam s vaší jednou e-mailovou adresou a nastavíte odeslání e-mailu. Proč se posílá ostrá rozesílka a nikoli jen náhled? Protože e-mail obdržíte stejný, jako váš příjemce, můžete otestovat prokliky, zda všechny fungují a odladit případné chyby před odesláním na ostatní kontakty v databázi.

P

Patička = v patičce každého e-mailu naleznete informaci, na kterou adresu byl e-mail odeslán, kdo je odesilatelem, že se jedná o obchodní sdělení a odhlašovací odkaz.

Personalizace = Chcete-li kontakt ve své databázi oslnit, začněte používat personalizaci. Uspějete mnohem více, když přestanete být obecní. Mezi základní prvky patří např. jméno, pohlaví a případně další informace, pomocí kterých se e-mail ještě více zaměří. Takové e-maily pak vypadají, jak kdybyste ho právě napsali přímo pro něj a odeslali ze své e-mailové schránky. Možná ani nepozná, že jste použili nástroj pro hromadnou rozesílku. Více v nápovědě o skriptování nebo jak si vytvořit vlastní pole.

Podpora = na práci v aplikaci SmartEmailing nejste sami. V případě, že se kdekoli zaseknete, neváhejte nás kontaktovat na podpora@smartemailing.cz nebo na tel.č.: +420 511 444 321. V případě řešení fakturačních záležitostí prosím pište na fakturace@smartemailing.cz nebo volejte na +420 511 444 321.

Podpořit vás můžeme také individuálně. Můžete si objednat čas strávený s námi v podobě konzultace na libovolné téma ohledně e-mailingu, auditu vašeho účtu, worshopu či služeb

Potvrzovací odkaz = systémový odkaz, který můžete do e-mailu přidat (tzv. confirmlink), po jehož prokliknutí se kontakt zapíše do vaší databáze. 

Pravidelné přehledy = v rámci SmartEmailingu si můžete nechat posílat pravidelné přehledy kontaktů v daném seznamu. Zadáte název přehledu, seznam kontaktů, e-mailovou adresu, na kterou chcete přehledy zasílat a periodu, jak často. Následně vám budou chodit informace o přírůstku, přihlášených, odhlášených, vrácených kontaktů a na blacklistu.

Preferované řádkování v gridech = tuto funkci naleznete v sekci Můj účet - osobní nastavení. Znamená to, kolik řádků kontaktů uvidíte na jedné stránce v seznamech, na blacklistu atd.

Preheader = preheader je část textu, která se objeví za předmětem e-mailu ve schránce příjemce e-mailu.

Přehled SmartSérií = stránka, kde vidíte pod sebou všechny SmartSérie. Jedná se vlastně o přehled seznamů, na které jsou vedené SmartKampaně (tedy automatizované kampaně). Používáte-li automatizaci, tento pojem se vás netýká.

Přiřazení účelu zpracování osobních údajů = účely zpracovnání je třeba nejprve připravit. Následně ho můžete přiřadit ke kontaktům nebo do webového formuláře.

R

Reset = jedná se o uzel v automatizaci PRO, který zamezí duplicitě v rámci jednoho scénáře. Pokud je kontakt ve scénáři vícekrát - například čeká v uzlu čekání a nyní vstoupí do scénáře znovu, při průchodu resetem je odebrán ze všech dalších míst ve scénáři a bude pokračovat scénářem pouze na výstupu z resetu. Přečtete si více o fukci RESET.

Restart = je pokročilá funkce dostupná ve verzi SmartEmailing Standard i SmartEmailing PRO. Trigger se zapnutým restartem zajistí, aby se jeden kontakt nemohl ve scénáři vyskytovat vícekrát současně. Typickým příkladem použití je automatizace pro opuštěný košík. Vzhledem k tomu, že každá systémová událost "Změna v košíku" spustí scénář znovu s každou interakcí s košíkem, bez restartu by kontakt dostal postupně upozornění na všechny změny, které v košíku udělal. Se zapnutým restartem každá další změna v košíku restartuje scénář pro daný kontakt, a ten tak dostane e-mail s posledním stavem svého košíku - tedy tím nejaktuálnějším.

Režim odeslání u SmartKampaně = režimy odeslání SmartKampaně jsou celkem 3. 1- na nové kontakty, 2 - na nové a stávající kontakty 3 - na nové a stávající kontakty. Dokud není e-mail automatizovaný, nazývá se "kampaň". Jakmile kampaň automatizujete na seznam, říká se jí tzv. SmartKampaň. A celá série SmartKampaní se  nazývá SmartSérie, která se jmenuje stejně jako seznam, protože právě na jeden konkrétní seznam je navázaná. Každá SmartKampaň se tedy v sérii nastavuje zvlášť. Jakmile ji spustíte a zvolíte režim 1, přijde pouze novým kontaktům od dané chvíle, pokud zvolíte režim 2, systém překontroluje, po jak dlouhé době od vstupu do seznamu měla tato SmartKampaň přijít a pokud čas uplynul, přijde ihned, pokud neuplynul, vyčkává se. Pakliže je zaškrtnut režim 3, říkáte systému, že pokud čas uběhl, ať se kampaň nedoposílá, pokud neuběhl, ať systém čeká.

Rozšířené nastavení = v některých místech (např. u seznamů nebo u webových formulářů) je volba "rozšířené nastavení", kde ještě můžete něco donastavit.

S

Scénář = Scénář je samostatný proces od vytvoření triggeru, který nasype kontakty do scénáře a následného průchodu navázanými uzly operátorů a akcí.

Segment = speciální množina kontaktů, které splňují určité podmínky (mající společné prvky). Pokud používáte automatizaci, segmenty jsou nahrazeny tzv. podmínkami. Máte-li automatizaci, segmenty se více nezabývejte.

Segmentace = Jedním z velice silných nástrojů e-mailového marketingu, tedy dělení kontaktů na základě nastavených kritérií (například pohlaví nebo reakcí na již odeslané kampaně). V praxi vám může přinést výrazné zvýšení konverzí, protože umožňuje cílit specifické kampaně na přesně definované skupiny. Jednoduše řečeno již neposíláte všechno všem, ale konkrétní kampaně zaměřujete právě na skupiny zákazníků, kterým jsou určeny. Už tedy víte, jak na segmentovanou rozesílku?

Seznam = připravená složka kam nahráváte kontakty, na které později realizujete svou rozesílku (na e-mailové adresy, které nejsou v seznamu, nic neodešlete).

Shoptet doplněk = jednou z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších e-shopových platforem v ČR je Shoptet. Umožňí vám automatizované propojení Shoptetu se SmartEmailingem. Můžete přenášet informace o zákaznících a objednávkách, používat produktový feed do e-mailu, nasadit webové formuláře pro sběr kontaktů a následně rozesílat automatizované kampaně nebo využívat funkci opuštěného košíku.

Zároveň po dobu 14 dní si můžete propojení (instalaci doplňku) vyzkoušet zdarma. Abyste však mohli vyzkoušet SmartEmailing doplněk, je třeba mít objednanou verzi, i kdyby to měla být verze zdarma (nikoli v testovacím období Shoptetu). 

Sklik retargeting = tuto funkci nalezete v automatizaci - verzi PRO. Pokud používáte na Seznamu funkci Sklik, můžete ji propojit se svým SmartEmailing účtem pomocí integrace a pozvednout tak váš marketing na vyšší level.

Skriptování = v rámci kampaně lze použít skriptování a personalizovat tak oslovení, obsah v e-mailu atd. Jedná se o to, že do e-mailu nasadíte jeden skript a údaje místo něj se budou každému kontaktu načítat personalizovaně podle údajů, které jsou zapsané právě v detailu jeho kontaktu.

Slevové kupóny = možná byste chtěli svým klientům zasílat slevové kupóny k svátkům, narozeninám atd. Slevové kupóny je třeba zadat do zásobníku, který si pojmenujete a následně si e-mailová kampaň natahuje jednotlivé kódy ze zásobníku dle vašeho zadání. Obvykle si klienti slevové kupóny dokonce generují ze svého e-shopu, aby právě s ním korespondovaly kódy a termíny.

SmartEditor = editor pro tvorbu kampaní (e-mailů). Doporučujeme SmartEditor z důvodu jednoduchosti, kdy pouze skládáte text a jednotlivé prvky, díky čemuž je výsledkem hotový e-mail. SmartEditor je plně responsivní na všech mobilních zařízeních.

SmartKampaň = stejný e-mail, který jste si již vytvořili, jen jste ho automaticky navázali na konkrétní seznam za x dní a hodin na nové nebo nové a stávající kontakty (máte-li funkci automatizace v MENU, Záložku SmartKampaň není třeba používat, použijte nastavení v záložce Automatizaci). Nevidíte Automatizaci pod účtem v menu? Napište nám na oddělení podpory podpora@smartemailing.cz.

SmartSérie = série po sobě jdoucích SmartKampaní vázaných na seznam. Právě proto se SmartSérie jmenuje stejně jako seznam.

SMS = kromě e-mailových kampaní můžete posílat také kampaně v podobě SMS, které se doplácí nad rámec tarifu. Ceny SMS kampaní se pohybují od 0,80 Kč + DPH za 1 SMS až do 1,99 Kč + DPH/SMS podle toho, zda se posílají SMS po ČR, SR, do zahraničí či na pevnou linku nebo virtuálním mobilním operátorům. 

SMS Sender ID = SMS se jménem odesilatele (volitelný název v délce do 11 znaků) - v našem případě SE tym. Láká vás mít vlastní SMS Sender ID?

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení = pakliže nahráváte kontakty do databáze, kromě účelu zpracování od nich musíte mít také souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Nemáte-li souhlas, nemůžete kontaktům žádné e-maily posílat (ani ten první, kde si od nich necháte souhlas potvrdit). V případě, že se jedná o klienty, můžete jim zasílat obchodní sdělení týkající se toho, co si koupili. Když to přeženu, chcete-li takovému klientovi popřát k svátku, už musíte mít souhlas.

Spam = je nevyžádané sdělení hromadně zasílané reklamními e-maily.

Spammer = rozesílač a tvůrce nevyžádaných e-mailů (spamu), který zasílá tyto e-maily prvoplánovaně.

Spamtrapa = spamtrapy jsou e-mailové adresy (schránky), které neslouží ke komunikaci mezi vlastníkem a odesilatelem. Používá se k chycení spammerů. Ve spamtrapu se může také dnes fuknční e-mailová adresa přeměnit. Pokud jako odesilatel nebudete kupovat databáze,  kde právě takové spamtrapy bývají nasazené a budete pravidelně třídit adresy, které neotevírají vaše e-maily  a takové odstraníte z databáze či přesunete na blacklist, můžete si oddychnout. V opačném případě přestáváte doručovat.

SPF (Sender Policy Framework) = je systém sloužící jako obrana proti SPAMu, jehož princip spočívá v ověřování IP adresy odesílatele. SPF je způsob, jak říci straně příjemce, který poštovní server může odesílat poštu z vaší domény (jeden z DNS záznamů).

Správa odesílacích adres = přehled adres, které můžete v aplikaci použít pro rozesílku. Pokud tam není, je třeba ji přidat a následně ověřit (autorizovat) proklikem odkazu v e-mailu, který vám po přidání e-mailové adresy.  

Správce souborů = místo v aplikaci, kam ukládáte své soubory ve formátu .pdf, .jpg či .png, které chcete následně použít v kampaních. Do Správce souborů je možné ukládat soubory do velikosti 30 MB.

Statistiky = výhodou nástroje pro hromadnou rozesílku kampaní je možnost vidět jejich statistiku a možnosti s výsledky dále pracovat. Statistiky můžete vidět v menu aplikace pro rozesílku bez automatizace. Pokud používáte automatizaci, vidíte statistiku v každém jednotlivém scénáři uvnitř.

Systémová pole = systémové pole jsou např. jméno, příjmení, e-mail, adresa, tituly, svátek, narozeniny, jazyk, pohlaví, oslovení... Můžete si však vytvořit pole další, které jsou specifické pro vás - tzv. vlastní pole.

Š

Šablona = abyste nebyli na všechno sami, máte možnost využít přímo v aplikaci jednu z předpřipravených šablon. Základní plná a základní prázdná mají všechny prvky, které nabízíme, darkmode šablona má v sobě darkmode režim a širší elegantnější rozlišení obrázků a naleznete v nabídce také tématické šablony.

Kromě toho máte možnost si objednat šablonu na míru korespondující s designem vaší společnosti. Obrátit se ohledně poptávky můžete přímo na naše specialisty. 

Šablony scénářů = Vyberte si v automatizaci z předpřipravených scénářů a pouze zaměňte původní vzor za své texty a obrázky.

Štítek = u seznamů, segmentů, kampaní, SmartKampaní, webových formulářů a scénářů v automatizaci, lze přidávat štítky pro lepšíidentifikaci. U kontaktů se nedávají štítky, ale tzv. vlastní pole.

T

Tarif = tarif se ve SmartEmailingu počítá podle počtu kontaktů.   

Testovací seznam = doporučujeme hned na začátku vytvořit v aplikaci seznam. Nazvěte si ho např. Testovací seznam. Do něj si přidejte svou jednu e-mailovou adresu a pokaždé, než se rozhodnete odeslat e-mail na databázi, pošlete ho nejprve na tento testovací seznam, podívejte se na vzhled e-mailu, obsah, otestujte prokliky a pokud bude vše v pořádku, odešlete na databázi.

Trackovací doména = abychom mohli měřit proklikovost odkazů, musíme před odesláním e-mailu původní odkazy nahradit za jiné, které vedou na trackovací adresu. Po kliku na ní je příjemce přesměrován do SmartEmailingu. Započte se statistika a příjemce je přesměrován zpět na původní adresu. Trackovací doména je doména, která hostuje trackovací odkaz. Se správně nastavenou doménou vidí příjemce v adrese "email-click.vasedomena.cz/...", namísto anonymní, nic neříkající domény.

Transakční e-mail = Jedná se o e-maily, které nemají povahu obchodního sdělení. Jsou to tedy například notifikace objednávek, vyřízení objednávky, podklady k platbě, žádosti o obnovu hesla atd. Pro takové transakční e-maily neplatí stejná pravidla jako pro hromadné e-maily marketingového charakteru (např. není zde nutnost přítomnosti odhlašovacího odkazu). 

Trigger (česky spuštěč) = spuští nějakou událost. 

Trigger v automatizaci = trigger v automatizaci způsobuje, že se do scénáře nasypou kontakty (hned teď, v plánovaný čas, opakovat, při události).

Trigger v menu aplikace = nastane-li zvolená událost, spustí se další (máte-li funkci v menu funkci AUTOMATIZACE, Záložku Trigger není třeba používat, použijte nastavení přes automatizaci).

U

Účely zpracování = v e-mailingu se používají 2 účely zpracování (souhlas a oprávněný zájem) - zjednodušeně, máte-li kontakt díky stažení něčeho zdarma nebo díky přihlášení k newsletteru, jedná se o , oprávněný zájem u zákazníků. 

Unikátní kontakty = každý kontakt v databázi se do tarifu započítává pouze 1x (nezapočítávají se vrácené kontakty a kontakty na blacklistu).

UTM parametry = UTM parametry určují zdroj kontaktu - odkud přišel. Proto můžete UTM parametry přidat i do kampaně, abyste mohli v Google Analytics sledovat zdroj "email" (nejvíce používanými UTM parametry jsou UTM source (např. Newsletter nebo SmartEmailing), UTM medium (email), UTM campaign (např. datum stále ve stejném formátu + název kampaně, UTM content (např. text nebo tlačítko). Hromadně můžete přímo v kampani povolit sledování UTM parametrů a jen zaměnit obecné názvy za konkrétní (např. kampaň).

Pokud byste chtěli zadávat UTM parametry ručně pod každou část, můžete použít některý z generátorů UTM parametrů a přidávat je ručně např. za obrázek, za text atd. do prázdné kolonky pro URL adresu.Pro tvorbu jednotlivých URL byste následně tvořili přes tento UTM generátor nebo přes tento generátor UTM parametrů.

Uzel (anglicky node) = jedná se o ikonu, kterou si v editoru automatizace natáhnete na pracovní plochu a uvnitř provedete jeho nastavení. Několik uzlů dohromady pak tvoří tzv. scénář.

Uživatelé účtu = pokud chcete, aby měl i někdo další přístup do Vaší administrace ve SmartEmailingu, vytvořte mu vlastní přístup, nedávejte mu své uživatelské jméno a heslo.

Uživatelské jméno = e-mailová adresa, na kterou zakládáte svůj účet u SmartEmailingu.

V

Veřejný název seznamu =  kromě interního názvu seznamu můžete zvolit ještě tzv. veřejný název. Je to název, který vidí kontakt při kliknutí na tlačítko "odhlásit se" na konci každé kampaně.

Vlastní pole = vlastní pole se používá místo štítků. Vlastní pole kontaktu je takové, které je specifické pro váš obor. Např. jaké má klient rád víno - červené/ bílé/ růžové nebo např. úroveň - začátečník, pokročilý atd. 

Vytvořit z této kampaně šablonu = jakmile napíšete svůj 1.e-mail, můžete si z něj vytvořit šablonu a vycházet z něj pro další rozesílku. Na přehledu kampaní stačí kliknout na tlačítko "Akce - vytvořit z této kampaně šablonu".

Vytvořit e-mail ze šablony = pokud máte připravenou šablonu (Kampaně - E-mailové šablony), klikněte prosím na bílou šipku v černém rámečku. Následně se vám daná kampaň zobrazí jako kopie v přehledu kampaní. 

W

Webový formulář = určitě jste někdy někomu na webu zadávali svou e-mailovou adresu. Právě do databáze se kontakt získá pomocí vyplnění webového formuláře, který se připravuje ve SmartEmailingu a poté nasadí na web. 

Klasický webový formulář = je statický, má ve webové stránce své pevné místo - nevyskakuje, nevyjíždí. 

Vyjížděcí webový formulář = u pop-upu můžete nastavit, kdy se zobrazí. Formulář může vyskočit na stránce po uplynutí nastaveného času, nebo po scrollování stránky.

Vyskakovací webový formulář = vyjížděcí webový formulář se zobrazí na stránce v podobě tlačítka. Po kliknutí na něj je zobrazen celý webový formulář. Jedná se o nenapádný, leč velmi efektivní webový formulář.

Webtracking = možnost sledování chování registrovaných kontaktů na webu (např. scénář opuštěný košík).

Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme