Antispamová kontrola

Jistě jste si všimli, že každá kampaň před odesláním prochází automaticky antispamovou kontrolou. Jedná se o službu, která je v aplikaci SmartEmailing integrována, a tak, pokud si zašlete náhled kampaně, nebo se chystáte realizovat ostrou rozesílku, je každá kampaň otestována. Podle výsledného skóre pak můžete jednoduše zjistit, zda je vše v pořádku, nebo kampaň před odesláním potřebuje úpravy.


Vaše e-maily procházely touto kontrolou i v minulosti, ale až po odeslání kampaně, tedy před jeho přijetím příslušným providerem.

Antipamová kontrola je pro Vás z naší strany tedy bonusem, protože nyní máte možnost tuto informaci zjistit ještě před samotným odesláním e-mailu a předejít tak pádu kampaně do spamu. Případně se pokusit s kampaní ještě něco udělat.


Co je antispamová kontrola


Každý e-mail, který kamkoliv zašlete, prochází na serveru adresáta antispamovou kontrolou. Ta má za úkol posoudit, zda se jedná o poštu vyžádanou nebo nevyžádanou (tedy SPAM). Na základě výsledku takového hodnocení je pak se zprávou nakládáno. To znamená, že je v případě kladného hodnocení doručena do složky Přijaté či Hromadné (nebo jejich obdoby) a v případě negativního hodnocení putuje do složky Spam nebo není doručena vůbec. Tato kontrola tedy rozhodně není mířena proti vyžádaným e-mailům (transakční e-maily, notifikace, odebírané newslettery,…), ale naopak pro eliminaci nevyžádané nebo dokonce potenciálně nebezpečné pošty.

Více k tomuto tématu si můžete přečíst v našem článku.


V prvé řadě je důležitá informace, že se jedná o antispam Virusfree.cz, kterým reálně prochází část pošty na českém internetu. Díky technologickému partnerství s Virusfree jsme pro Vás získali možnost kontroly ještě PŘED odesláním kampaně. Je to přímo ten stejný antispam, na který Vaše e-maily narazí při doručování na domény chráněné Virusfree. Ostatní příjemci mají podobná řešení, která dojdou k podobným výsledkům.

Pokud si naši antispamovou kontrolu pokusíme představit jako rozhovor, vypadala by takto:
SmartEmailing: "Ahoj Virusfree, až ti budu doručovat následující e-mail, jak budeš reagovat?"
Virusfree: "Ahoj SmartEmailingu, tento e-mail je podobný e-mailům, které jsem viděl v minulosti, a byly spam. Takže ho budu také považovat za spam."
Z rozhovoru vidíme, že výsledky tohoto testu není radno ignorovat, pokud chcete Váš e-mail skutečně doručit. Jedná se o odeslání "nanečisto" do jednoho ze skutečných antispamů, které filtrují e-maily v českém internetu.

Proč kampaně testujeme

Z výše zmíněného vyplývá, že se antispamové kontrole při rozesílkách jednoduše nevyhnete. Každá odeslaná kampaň byla, je a bude na serverech příjemců kontrolována, posuzována a vyhodnocována. Má to svůj smysl - denně dostáváme spoustu zpráv a nikdo z nás nechce mít schránku zahlcenou nevyžádanou poštou. Stejně tak i z pohledu odesílatele je žádoucí, aby jeho zprávy nepadaly do jakési univerzální schránky, kde je příjemce snadno přehlédne, ale byly správně doručeny a zařazeny do příslušné složky. Je tedy v zájmu odesílatele i příjemce, aby tato kontrola proběhla, a to pokud možno co nejpřesněji. SmartEmailing proto umožňuje nejen kampaně vytvářet a odesílat, ale také přímo testovat jejich obsah ještě předtím, než jsou odeslány. Pro uživatele to znamená značnou výhodu, protože tím získává představu, jak pravděpodobně budou jeho kampaň posuzovat servery příchozí pošty a může případně učinit potřebné kroky k nápravě. Antispamová kontrola je tak dalším silným nástrojem, který vám poskytujeme, abyste zlepšili kvalitu svých kampaní a dosáhli maximální doručitelnosti.    


Jak funguje testování kampaně

Pro testování a posuzování příchozí pošty používají různé servery různé algoritmy. Většinou posuzují nejen samotný obsah e-mailu, ale také historii odesílatele a vztah příjemců vůči němu. Jednoduše řečeno, e-mail může být po formální stránce zcela v pořádku, ale pokud na vaše rozesílky příjemci nereagují, nebo je dokonce hází do spamu, určitě se to na jeho hodnocení projeví negativně. Zde se opět ukazuje nutnost znát potřeby svých zákazníků, s databází aktivně pracovat, a zasílat relevantní obsah na základě segmentování. SmartEmailing používá konkrétně antispam VirusFree, který chrání doručování do cca 20 % e-mailových schránek v ČR u freemailů a dalších 500 domén. Byť antispam u ostatních providerů funguje podobně, z našich zkušeností ho považujeme za jeden z nejpřísnějších na českém trhu, takže máte velkou pravděpodobnost, že pokud tímto testem kampaň projde, projde i testy drtivé většiny serverů, kam zasíláte. Samotné testování obsahu kampaně pak probíhá na základě porovnávání tohoto obsahu s obsahem kampaní, které v minulosti příjemci ve větší míře označovali jako SPAM. Nejedná se tedy o pouhé vyhledávání "závadných" slov, ale i frází a posuzování obsahu jako celku. Z uživatelského hlediska to můžeme shrnout tak, že čím více se kampaň podobá kampaním označovaným za SPAM, tím více "trestných bodů" získá. Naopak, čím méně se jim podobá, tím více se skóre snižuje. Výsledné skóre by tedy mělo být co nejnižší (může být dokonce záporné), nemělo by přesáhnout 5 bodů.Co dělat, když je skóre vysoké?

Tip 1, který velmi často pomůže:

Probíhá kontrola HTML formátu kampaně. Velmi často pomůže odformátovat text, zde je návod, jak pracovat s vytvořením e-mailu ze šablony.


Tip 2, pokud nepomohlo odfomátování:

Je potřeba se na e-mail podívat komplexně a přeformulovat i celé věty, nejen slova, a brát tedy kampaň jako celek.

- Doporučujeme se vyvarovat nadměrného používání slov jako jsou "slevy, ceny, dolary, eura, covid,..,"- Dále také prosím, zkontrolujte, zda Váš e-mail příliš nevyvíjí nátlak na koupi služby, či produktu.- E-maily s příliš mnoha produkty, který má formu letáku, není také vhodný. -


Tip 3

Pokud máte málo textu v e-mailu, zkuste jej proložit více textem. Ideální poměr je 70% textu a 30% obrázků.- Antispam se také dívá na zvýšení počet prokliků v kampani, zejména pak pokud vedou na různé domény.

Pomoci vám může i naše nápověda ZDE


Jak to celé funguje?

VirusFree sleduje, jak se lidé chovají k e-mailům. Pokud některé e-maily častěji označují jako spam, nebo nečtou, algoritmus si takové informace průběžně ukládá, proto se jedná o živý organizmus.


Test v Mail-testeru ukazuje jiné výsledky.

Pokud používáte pro testování i jiné nástroje, mohou být výsledky rozdílné z důvodu používání různých algoritmů.


Jaké skóre je pro rozesílku přijatelné?

Výsledné skóre by mělo být co nejnižší, nemělo by přesáhnout 5 bodů. Pokud přesáhne 7 bodů, je vysoká pravděpodobnost, že bude kampaň vyhodnocena jako SPAM. 


Nikdy se mi nic podobného neukazovalo a to posílám stále stejné kampaně.

Námi používaná antispamová kontrola je skutečně využívána v praxi mnoha servery příchozí pošty. V minulosti tedy vaše kampaně touto kontrolou zcela jistě procházely. My vám nyní jen zprostředkováváme možnost posouzení kampaní před jejich odesláním, což je z hlediska doručitelnosti obrovská přidaná hodnota.

To, co dříve prošlo, v tuto chvíli nemusí. Reaguje na aktuální chování lidí - příjemců e-mailů.


Nejčastější dotazy:


Mohu získat seznam "závadných" slov či frází?

Obecně neexistuje seznam konkrétních slov, které když z kampaně smažete, bude e-mail v pořádku. Antispam posuzuje její kompletní obsah, kombinaci slov a frází a posuzuje kontext celé kampaně. Je potřeba se na e-mail podívat komplexně a přeformulovat i celé věty, nejen slova, a brát tedy kampaň jako celek.


Co když rozešlu i přes vysoké skóre?

V rozesílce vám přímo nebráníme, ale určitě není dobré brát výsledek antispamové kontroly na lehkou váhu. Pokud e-mail nasbírá 5 a více bodů, bude pravděpodobně označen jako spam. Pokud e-mail nasbírá více než 7 bodů, bude u většiny příjemců doručen do spamu, nebo nebude doručen vůbec.


Lze tuto funkci vypnout?

Ne, a pokud chcete nejen rozesílat, ale také doručovat, doporučujeme tuto kontrolu brát jako skvělou příležitost k celkovému zlepšení kvality svých kampaní.

Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme