Přidání dalšího uživatele účtu

Uživatelské role přináší do SmartEmailingu možnost přidělit přístup do aplikace dalším spolupracovníkům - přidělit jim vlastní login a heslo. Díky tomu jim můžete přiřadit i daný seznam kontaktů, funkce v aplikaci, které budou mít na starost a s jehož kontakty budou moct pracovat.

Nastavení pro uživatelské role naleznete v Můj účet > Obecné nastavení > Uživatelé účtu

Nového uživatele přidáte kliknutím na tlačítko VYTVOŘIT NOVÉHO UŽIVATELE TOHOTO ÚČTU (viz obrázek č.1). Poté určíte jeho uživatelské jméno, vlastní jméno, příjmení a také heslo (viz obrázek č.2).

U takto nově přidaného uživatele můžete rovnou určit i vlastní práva uživatele a přímo tak definovat jeho uživatelskou roli, respektive seznamy, ke kterým bude mít přístup (viz obrázek č.3).

Zároveň můžete novému uživateli nastavit práva na funkce v aplikaci. Můžete mu povolit či omezit následující funce viz. obrázek č.4 níže.

- Import kontaktů

- Export kontaktů

- Fronta odeslaných kampaní

- Vytvářet nebo mazat stávající seznamy kontaktů

Uživatele můžete editovat i později a přidělit nebo naopak odebrat pravomoce k seznamům či funkcím (viz obrázek č.5).

Uživatel si tak bude moci zobrazit kontakty, smartkampaně, kampaně, statistiky a formuláře týkající se pouze přímo jemu přiděleným seznamům. K další datům a kontaktům se již nedostane. To stejné platí o funkcích

Díky tomuto rozšíření můžete svým kolegům přidělit pouze ty seznamy, se kterými přímo pracují, a které mají na zodpovědnost. Rozdělíte si tak správu nad celou svou databází na více lidí s tím, že pořád máte přehled o tom, kdo a hlavně jak s jemu přidělenými kontakty komunikuje.