Automatizace - Jak odeslat e-mail

Níže si ukážeme, jak jednoduše lze nastavit zaslání klasického e-mailu (kampaně) pomocí Automatizace.

Čas, kdy se má e-mail poslat (1), na které seznamy kontaktů (2), pošle zvolený e-mail (3). 

Proberme si scénář dle jednotlivých uzlů.


Jednotlivé uzly scénáře

Jako první použijeme V plánovaný čas (1), který se aktivuje v čas, který si zvolíme. Pakliže bude kombinace času a data odpovídat minulosti, uzel se spustí ihned.

Uvnitř Triggeru můžete vidět, že se nastavuje v záložce Plánování pouze datum, čas a v další záložce název uzlu.

Chceme, aby se kampaň poslala na daný seznam, popřípadě více seznamů. Jako druhý tedy použijeme uzel Operátor Podmínka (2). Zvolíme podmínku "kontakt je v seznamu" a vybereme konkrétní seznam. Pro přidání dalších seznamů pouze zvolíme možnost "přidat podmínku" a zároveň si nadefinujeme, co chceme, aby kontakt splňoval pomocí "a zároveň" a "nebo".

V 1.záložce Podmínky volíte podmínky, za jakých operátor platí.

V 2. záložce Pokročilé vidíte možnost, že se podmínka uvolní přesně ve chvíli, kdy je splněna. Následně níže volíte hodnotu a jednotku, kdy se má podmínka dovyhodnotit a všechny kontakty uzel opustit.

V 3. záložce Název již zadáváte pouze název uzlu, pokud si chcete podmínku pojmenovat.

Za podmínku již zvolte pouze Akci Odeslat e-mail (3), který máte předem připravený v kampaních.

Při odeslání e-mailu je třeba vyplnit nastavení:

  • e-mail (vybrat z rolovátka, který e-mail budete odesílat)
  • odesilatele (jméno, e-mail odesilatele a e-mail pro příjem e-mailů. E-maily je třeba mít doménové)
  • tracking (sledování statistiky odkazů nebo připojit a přepsat UTM parametry pro sledování výsledků v Google analytics)
  • pokročilé ( použít vlastní odhlašovací stránku, přidat do e-mailu vlastní hlavičky, posílat jen na kontrolní adresu
  • název (opět si můžete vytvořit název uzlu) 

Automatizovaná rozesílka - doposílka

Další scénář, který si ukážeme, je tak zvaná doposílka. To znamená, jak v rámci jednoho scénáře odeslat kampaň ještě jednou na ty kontakty, které Váš e-mail neotevřely.  

Čas, kdy se má e-mail poslat (1), na které seznamy kontaktů (2), pošle zvolený e-mail (3). Jak dlouho se bude čekat (4), než kontakt e-mail (ne)otevře (5), než se pošle znovu - doposílka (6).

Proberme si scénář dle jednotlivých uzlů.


Jednotlivé uzly scénáře

Uzel číslo 1, 2 a 3 jsou totožné s uzly jako u odeslání klasického e-mailu, což jsme si popsali výše.

Doposílka je definována počínaje uzlem číslo 4, kdy použijeme Čekání (4), kdy si vydefinujeme konkrétní čas, jak dlouho chceme, aby se čekalo, než si kontakt e-mail otevře (v našem případě neotevře), abychom jej poslali znovu.

Uvnitř čekání máte kromě záložky Čekání ještě záložku Pokročilé a Název uzlu. Název uzlu je opět jen na pojmenování uzlu.


Za uzel čekání (4) je potřeba ještě vložit Operátor Podmínka (5) a vydefinovat si, že se doposílka má poslat znovu jen na kontakty, které původní e-mail neotevřely.

V našem případě bude znovu zaslání e-mailu (6) vycházet z negativního výstupu předchozího uzlu (5).

Hledáte více inspirace? Stáhněte si náš online SmartBook s nejpoužívanějšími scénáři marketingových automatizací ZDE.

Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme