DMARC statistiky

DMARC statistiky vám pomohou  monitorovat správnost nastavení DNS záznamů. Zjistíte také, pro jaké domény jsou DNS záznamy nastavené špatně a jestli za vás náhodou neposílá e-maily někdo jiný. V průběhu času můžete sledovat vývoj úspěšnosti těchto metrik. Vysoká úspěšnost metrik má zásadní vliv na doručitelnost.

DMARC statistiky najdete v aplikaci pod záložkou Statistiky → DMARC statistiky.

Obsahuje 4 přehledy - Celkový přehled, Lokalita a IP adresa, Domény a SPF, DKIM, DMARC. Podrobně si projdeme obsah každého z nich.

Celkový přehled

DMARC Statistiky SmartEmailing

Obsahuje nejdůležitější informace DMARC na jedné stránce. Konkrétně:

Počet odeslaných e-mailů = číslo vyjadřující počet odeslaných e-mailů (těch u který DMARC prošel i neprošel). Jde o počet e-mailů odeslaných celkově z domén. Pokud e-maily odesíláte i přes jiné řešení, počet e-mailů v DMARC analyzéru může být vyšší než počet e-mailů ve statistikách aplikace SmartEmailing.

DMARC úspěšnost = poměr úspěšných ověření DMARC (SPF = ok, DKIM = ok) k celkovému počtu odeslaných e-mailů.

Odesláno z domén = rozdělení odeslaných e-mailů podle domén.

Přehled domén = rozdělení úspěšnosti DMARC, DKIM, SPF podle domén.

Lokalita a IP adresa

DMARC SmartEmailing Lokalita a IP

Stránka se zaměřuje na informace ohledně geolokace, odesílací země a IP adres.

Odesláno ze zemí = obsahuje seznam všech zemí, odkud byly e-maily odeslány (bez ohledu na úspěšnost DMARC). Procenta udávají podíl z celku.

DMARC úspěšnost podle zemí = seznam všech zemí, odkud byl odeslán e-mail s úspěšným DMARC. Procenta udávají podíl z celkového množství odeslaných e-mailů, nikoliv procentuální úspěšnost DMARC.

DMARC selhání podle zemí = opak předchozího grafu. Seznam všech zemí, odkud byl odeslán e-mail s neúspěšným DMARC.

Správné IP adresy = podíl správných a špatných IP adres u odeslaných e-mailů. Špatná IP většinou znamená, že za vás buď posílá někdo jiný, nebo máte špatně nastavené SPF.

Podíl IP adres = podíl IP adres, ze kterých byl odeslán e-mail. Procenta značí poměr k celkovému počtu odeslaných e-mailů. Značka (SE) za IP adresou znamená že se jedná o IP adresu SmartEmailingu.

Verze IP adres = poměr verzí IP, verze 4 vs. verze 6.

Domény

DMARS Statistiky - Domény

Informace o odesílacích doménách a jejich DMARC metrikách. 

Odesílací domény, u kterých došlo k neúspěšnému vyhodnocení DMARC.

Příjemci, kteří reportovali neúspěšné vyhodnocení DMARC.

Přehled případů dle domén = agregovaný přehled všech odesílacích domén klienta, s celkovým počtem odeslaných e-mailů z dané domény, úspěšnost SPF, DKIM a DMARC.

SPF, DKIM, DMARC

SPF úspěšnost = celková úspěšnost SPF, graf zobrazuje také informace o výpočtu SPF.

DKIM úspěšnost = celková úspěšnost DKIM, graf zobrazuje také informace o výpočtu DKIM. 

DMARC úspěšnost = celková úspěšnost DKIM, graf zobrazuje také informace o výpočtu DMARC. 

DMARC disposition = zobrazuje, co se stalo s e-mailem poté, co byl DMARC neúspěšný, agregovaně ze všech odeslaných e-mailů.

Přehled případů = seznam všech konkrétních případů obsahující úspěšně i neúspěšné ověření DMARC. Každý řádek obsahuje:

Zdrojovou doménu

Reportéra - nebo-li poskytovatele e-mailových služeb, na který byl e-mail odeslán (například Google)

Datum - datum, kdy se případ stal. Pozor, není úplně přesné. Záleží totiž na poskytovateli, někteří posílají okamžitě, jiní posílají agregovaný přehled za celý týden, proto vždy bereme v potaz datum konce tohoto intervalu

Země - odkud byl e-mail odeslán

IP - IP adresa serveru odkud byl e-mail odeslán

Smartemailing IP - Informace o tom, zda se jedná o IP adresu SmartEmailingu

DMARC OK - informace o validaci DMARC  

DKIM OK - informace o validaci DMARC

SPF OK - informace o validaci DMARC

Disposition - informace o tom, jak bylo s e-mailem naloženo v případě neúspěšného DMARC

Počet - počet odeslaných e-mailů, které mají ostatní hodnoty totožné (většinou se jedná o stejný e-mail odeslaný na více příjemců ve stejnou dobu a stejným poskytovatelem)

Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme