Režimy odeslání Smart kampaní

Náš TIP: K tvorbě automatizovaných rozesílek využívejte automatizaci, díky které je můžete vytvářet skutečně na míru svým požadavkům. To vše na jednom místě, za pomoci uzlů, které vám umožní v průběhu naplánovaných rozesílek efektivně reagovat na změny (např. dokončení objednávky), více cílit na konkrétní uživatele a zasílat nabídky, upomínky či jiný obsah na základě jejich preferencí a chování. Pro svou inspiraci můžete využít námi vytvořené automatizační scénáře.

Při nastavování parametrů Smart Kampaně je dobré znát rozdíly mezi jednotlivými odesílacími režimy Smart Kampaní (autoresponderů).

Jaký mají význam, v čem jsou rozdílné?

Zavedli jsme je proto, že ne vždy jste v situaci, kdy vytváříte např. nový projekt a můžete si Smart Kampaně připravit před tím, než začnete sbírat kontakty do seznamu.

Pokud např. právě tvoříte nový projekt a proces automatizované rozesílky nastavujete nově, vystačíte si pravděpodobně pouze s prvním režimem, pokud však již v seznamech kontakty máte, mohou být pro vás zajímavé i další dva režimy odesílání.

1/ Odeslat pouze na nově registrované kontakty

Technicky 1. režim funguje tak, že nastavená Smart Kampaň (SK) se kontaktu pošle dle časování, pokud byl kontakt přidán do nastaveného seznamu v době, kdy už byla SK aktivní.

(jednodušeji: "nový kontakt z hlediska SK" = kontakt byl přidán do seznamu v době už aktivní SK)

2/ Odeslat na nové i existující kontakty (nastavení časování je respektováno)

Toto nastavení využijete tehdy, když už máte v seznamech nasbírané kontakty (na které už možná i odesíláte nějaké Smart Kampaně) a chcete vytvořit novou SK, kterou chcete poslat i těmto kontaktům, které jsou už v seznamu obsaženy.

Technicky 2. režim funguje oproti prvnímu navíc tak, že se SK odešle i kontaktu už v seznamu obsaženému.

Kdy se tedy odešle? Mohou nastat v principu 2 situace - za nějakou dobu nebo ihned:

(příklad "pošle se za nějakou dobu": u nové SK nastavíte časovou prodlevu 7 dní - kontakt existuje v seznamu už 2 dny, takže tomuto kontaktu se pošle SK za dobu rozdílu, tzn. za (7-2)=5 dní)

(příklad "pošle se ihned": u nové SK nastavíte časovou prodlevu 0 dní - kontakt existuje v seznamu už 2 dny - vznikne záporný rozdíl (0-2)=-2 (tzn. časování bylo překročeno), proto se SK pošle ihned)

3/ Odeslat na nové i existující kontakty, které splňují podmínku naplánování

Toto nastavení pravděpodobně využijete jen tehdy, chcete-li vytvořit SK, která má být odeslána pouze na relativně nejnovější kontakty v seznamu.

Technicky 3. režim funguje téměř stejně jako 2. režim, jen s tím rozdílem, že pokud při vyhodnocení časování SK spolu s dobou kontaktu v seznamu vznikne záporný rozdíl (časování je tedy překročeno), takovým kontaktům už se SK nepošle.

(příklad "pošle se za nějakou dobu" = stejné jako u režimu 2: u nové SK nastavíte časovou prodlevu 7 dní - kontakt existuje v seznamu už 2 dny, takže tomuto kontaktu se pošle SK za dobu rozdílu, tzn. za (7-2)=5 dní, stejně jako u SK v režimu 2)

(příklad "nepošle se" = rozdíl oproti režimu 2: u nové SK nastavíte časovou prodlevu 14 dní - kontakt existuje v seznamu už 18 dní - vznikne záporný rozdíl (14-18)=-4 (tzn. časování bylo překročeno), tzn. tomuto kontaktu se SK už nepošle)

Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme