Režimy odeslání Smart kampaní

Věříme, že tato nápověda Vám zcela ujasní základní princip rozdílů mezi jednotlivými odesílacími režimy Smart Kampaní (autoresponderů).

Jaký mají význam, v čem jsou rozdílné?

Zavedli jsme je proto, že ne vždy jste v situaci, kdy vytváříte např. nový projekt a můžete si Smart Kampaně připravit před tím, než začnete sbírat kontakty do seznamu.

Pokud např. právě tvoříte nový projekt a proces automatizované odesílky nastavujete nově, vystačíte si pravděpodobně pouze s prvním režimem.

1/ Odeslat pouze na nově registrované kontakty

Technicky 1.režim funguje tak, že nastavená Smart Kampaň (SK) se kontaktu pošle dle časování, pokud byl kontakt přidán do nastaveného seznamu v době, kdy už byla SK aktivní

(jednodušeji: "nový kontakt z hlediska SK" = kontakt byl přidán do seznamu v době už aktivní SK)

2/ Odeslat na nové i existující kontakty (nastavení časování je respektováno)

Toto nastavení využijete často tehdy, když už máte v seznamech nasbírané nějaké kontakty (na které už možná i odesíláte nějaké Smart Kampaně) a chcete vytvořit novou SK, kterou chcete poslat i těm kontaktům, které jsou už v seznamu obsaženy.

Technicky 2.režim funguje oproti prvnímu navíc tak, že se odešle i kontaktu už v seznamu obsaženému.

Kdy se tedy odešle? Mohou nastat v principu 2 situace - za nějakou dobu nebo ihned:

( příklad "pošle se za nějakou dobu": u nové SK nastavíte časovou prodlevu 7 dní - kontakt existuje v seznamu už 2 dny, takže tomuto se pošle za dobu rozdílu, tzn. za (7-2)=5 dní)

( příklad "pošle se ihned" : u nové SK nastavíte časovou prodlevu 0 dní - kontakt existuje v seznamu už 2 dny - vznikne záporný rozdíl (0-2)=-2 (tzn. časování bylo překročeno), proto se pošle ihned)

3/ Odeslat na nové i existující kontakty, které splňují podmínku naplánování

Toto nastavení pravděpodobně využijete jen tehdy, chcete-li vytvořit SK, která má být odeslána pouze na relativně nejnovější kontakty v seznamu.

Technicky 3.režim funguje téměř stejně jako 2. režim, jen s tím rozdílem, že pokud při vyhodnocení časování SK spolu s dobou kontaktu v seznamu vznikne záporný rozdíl (časování je překročeno), takovým kontaktům už se SK nepošle.

( příklad "pošle se za nějakou dobu" - stejné jako u režimu 2!): u nové SK nastavíte časovou prodlevu 7 dní - kontakt existuje v seznamu už 2 dny, takže tomuto se pošle za dobu rozdílu, tzn. za (7-2)=5 dní) stejné jako u SK v režimu 2

( příklad "nepošle se" - rozdíl oproti režimu 2 : u nové SK nastavíte časovou prodlevu 14 dní - kontakt existuje v seznamu už 18 dní - vznikne záporný rozdíl (14-18)=-4 (tzn. časování bylo překročeno), tzn. tomuto kontaktu se SK už nepošle)