Jak zasílat SMS zprávy v rámci SmartEmailingu?

Chcete své klienty informovat o začátku webináře, připomenou jim školení, případně jim poděkovat za zakoupený produkt formou SMS zprávy? V rámci SmartEmailingu kromě odesílky hromadných emailů můžete také odesílat hromadně SMS zprávy. Ukážeme si, co vše je pro to zapotřebí udělat.

Základní fakta 

Aby vůbec bylo možné odesílat zprávy, je zapotřebí, aby každý kontakt obsahoval správně zadané mobilní číslo s předvolbou. Nezáleží na tom, zda je telefonní číslo uvedené u kontaktu v kolonce Mobilní telefon nebo Telefon. U CZ čísel nemusíte vyplňovat předvolbu +420, ale u zbylých států je nezbytná, tj. u SK čísel by měl být formát čísla následující: +421 908888777 u CZ čísla stačí pouze 777888666. 

Do aplikace nelze nahrát pouze telefonní čísla a na ně následně odeslat zprávu. Podmínkou je email, protože aplikace pracuje primárně s emailovou adresou, a mobilní číslo je pouze doplněk pro to, aby bylo možné zasílat zprávy.

Ty se zasílají prostřednictvím SMS brány, takže nelze na tyto zprávy odpovídat. Mají pouze informační charakter. Nelze nastavit své vlastní mobilní číslo jako odesílací. Příjemce na svém mobilním telefonu uvidí číslo z SMS brány, např. 908 xxx. Samotné odesílání zpráv neprovádíme my, ale externí poskytovatel. Jedná se tedy o doplňkovou službu od nás pro vás. Proto je zapotřebí si nabít do tzv. peněženky kredit, ze kterého se Vám budou odečítat peníze za odeslané zprávy. Cena zpráv není zahrnuta ve výši vašeho placeného tarifu. Za SMS zprávy se tedy platí zvlášť.

Jak mám tedy postupovat?

Řekli jsme si základní informace. Vaše kontakty disponují i mobilním číslem a jak tedy mám začít s odesláním SMS zpráv? Jako první krok je se přihlásit do svého SmartEmailing účtu, kde je zapotřebí si nabít kredit, ze kterého se Vám následně budou odečítat peníze za odeslané smsky. Po přihlášení na úvodní stránce kliknete v pravé části na "Dobít SMS kredit" viz. obrázek č.1.

V záložce " Dobít SMS kredit", kde se mimo jiné dostanete i přes záložku Můj účet > Faktury a předplatné, vidíte přehled cen za zprávy, také možnost navýšení kreditu viz. obrázek č.2.

Vytvoření a odeslání SMS zprávy ve SmartEmailingu

Nyní se můžete přesunout do svého účtu ve SmartEmailingu, kde budete vytvářet SMS zprávu a následně ji i odesílat.

V hlavním postranním menu klikneme na záložku Kampaně > SMS > + vytvořit novou SMS viz.obrázek č.3.

Následně si zvolíte název vaší zprávy, která slouží hlavně pro vás, ať následně v historii odesláných zpráv či v jejich statistikách víte, o jakou SMS zprávu se jedná. Název je pouze interní, váš příjemce jej neuvidí. Do SMS zpráv můžete používat vlastní pole, a tím pádem také personalizovat SMS zprávy stejným způsobem jako email. Více se můžete dočíst  zde. Vidíte počet vepsaných znaků a kolik Vám ještě zbývá viz.obrázek č.4.

Důležité poznámky k SMS zprávám:

Na konec každé SMS zprávy doplníme povinný odkaz o délce 25 znaků k možnosti příjemce se odhlásit z dalších zasílání zpráv z Vaší strany. Proto je dobré počítat při psaní SMS zpráv k automatickému navýšení zprávy v počtu znaků o dalších 25 znaků.

Po vytvoření SMS zprávy a zvolení možnosti " Uložit a odeslat" se dostanete do nastavení, kde je zapotřebí přiřadit, na který seznam kontaktů se mají zprávy odeslat. Můžete si zvolit naplánování času odesílky, zda-li ihned nebo na konkrétní datum a čas, viz. obrázek č.5.

Po finálním nastavení, na který seznam se mají zprávy odeslat a kdy, a následně po kliknutí tlačítka " Pokračovat na finální potvrzení", se dostanete na schvalovací stránku. Jedná se o rekapitulační stránku, kde jste informováni, na jaký počet čísel bude zpráva odeslána, kolik se Vám odečte kreditů z peněženky atd.

Může ovšem nastat situace, že v peněžence nebudete mít dostatek kreditů, tím pádem odeslání zpráv nebude možné. Stačí pouze si navýšit kredity, viz. obrázek č.6.

Výslednou statistiku Vaší odeslané SMS zprávy můžete následně sledovat v sekci Kampaně > Fronta rozesílek kliknutím na tlačítko Statistiky. 

Zde můžete sledovat následující statistiky:

Přijata doručenka  - víme, že jsme naši SMS zprávu 100% doručili (doručenka je nám zaslána pouze u povolenných iMessage)
Doručené - doručenka nám nebyla zaslána, ale SMS zpráva je v pořádku odeslána na uvedené telefonní číslo
Nedoručitelné - tyto SMS zprávy jsme prokazatelně nedoručili (obvykle z důvodu, že u kontaktu není uvedeno nebo je nevalidní telefonní číslo).