Automatizace - Segmentovaná rozesílka

Segmentovaná rozesílka

Jedním z velice silných nástrojů e-mailového marketingu je segmentace, tedy dělení kontaktů na základě nastavených kritérií (například pohlaví nebo reakcí na již odeslané kampaně). V praxi vám může přinést výrazné zvýšení konverzí, protože umožňuje cílit specifické kampaně na přesně definované skupiny. Jednoduše řečeno již neposíláte všechno všem, ale konkrétní kampaně zaměřujete právě na skupiny zákazníků, kterým jsou určeny. 

Pokud již segmentaci používáte, víte, že občas nestačí vytvořit pouze jediný segment a pakliže je jich více, může být orientace v nastavování následných rozesílek složitější, stejně jako hledání případných potíží. Oproti tomu v Automatizaci, kde segmentaci umožňuje Operátor "Podmínka", je vše značně jednodušší a přehlednější. Nehledě na to, že na sebe mohou tyto Operátory navazovat a můžete díky tomu provádět několikanásobnou selekci kontaktů, přesně dle svých potřeb.

V našem scénáři cílíme na kontakty, které se nachází v seznamu Zákazníci (2) a ty pak dělíme dále podle pohlaví. Pokud je u pohlaví kontaktu uvedeno "Žena" (3), je kontaktu zaslána nabídka speciálně oslovující právě ženy (4). Pokud má kontakt v poli Pohlaví uvedeno "Muž" (5), zasíláme zase nabídku cílící na muže (6). Vidíte však, že ani negativní výstup u podmínky č. 5 není opomenut. Je tomu tak proto, že u kontaktu nemusí být pohlaví vůbec uvedeno. V takovém případě zasíláme univerzální nabídku (7), oslovující jak muže, tak ženy. V případě žen je však nabídka časově omezena (může se jednat například o pozvánku na workshop), proto dáme kontaktům dostatečný čas na reakci (8) a následně si překontrolujeme, zda byla kampaň otevřena (9). Pokud ne, zasíláme připomínku (10).

Pokud jsou jednotlivé uzly popsány, jako v naší ukázce, je scénář jednoduše čitelný a přehledný. Jinak řečeno, i když se ke scénáři vrátíte po delší době, orientace v něm nezabere více než pár minut a stejně tak jeho úprava (přidání, změna či odebírání uzlů) může být velice rychlá a komfortní. To je obrovská výhoda například v případě, že se na účtu pohybuje více osob.


Jednotlivé uzly scénáře

Scénář vždy začíná Triggerem, v našem případě se jedná o Trigger "Hned teď" (1), ale použít můžete jakýkoliv, dle svých potřeb. 

Trigger Hned teď se nijak uvnitř nenastavuje, jediné, co můžete změnit, je název.

Prvotní selekci kontaktů však obstará Operátor "Podmínka" (2), díky němuž dále do scénáře pokračují pouze kontakty ze seznamu Zákazníci. Můžete si výběr navíc zúžit podle období přidání kontaktů do seznamu (byl přidán od-do).

V 1.záložce Podmínky volíte podmínky, za jakých operátor platí.

Následně začínáme dělit kontakty dle pohlaví (3). Konkrétně se ptáme, zda je kontakt žena.

Pokud kontakt podmínku splňuje, následuje Akce "Odeslat e-mail" (4) a my mu zasíláme kampaň s nabídkou pro ženy. V opačném případě odchází kontakt negativním výstupem do dalšího uzlu Podmínka, kde se ptáme, zda je kontakt muž (5).

V 2. záložce Pokročilé vidíte možnost, že se podmínka uvolní přesně ve chvíli, kdy je splněna. Následně níže volíte hodnotu a jednotku, kdy se má podmínka dovyhodnotit a všechny kontakty uzel opustit.

V 3. záložce Název již zadáváte pouze název uzlu, pokud si chcete podmínku pojmenovat.

Pokud kontakt podmínku splňuje, zasíláme kampaň s nabídkou pro muže (6). V opačném případě nemá kontakt v poli Pohlaví uvedeno nic a zasíláme univerzální nabídku (7), oslovující jak muže, tak ženy.

Uzel - Odeslat e-mail:

Při odeslání e-mailu je třeba vyplnit nastavení:

  • e-mail (vybrat z rolovátka, který e-mail budete odesílat)
  • odesilatele (jméno, e-mail odesilatele a e-mail pro příjem e-mailů. E-maily je třeba mít doménové)
  • tracking (sledování statistiky odkazů nebo připojit a přepsat UTM parametry pro sledování výsledků v Google analytics)
  • pokročilé ( použít vlastní odhlašovací stránku, přidat do e-mailu vlastní hlavičky, posílat jen na kontrolní adresu
  • název (opět si můžete vytvořit název uzlu) 

V případě žen si po odeslání kampaně navíc ověřujeme, zda byla během 48 hodin otevřena. Pomůže nám v tom Operátor "Čekání" (8), který pozdrží kontakty před průchodem do dalšího uzlu na 48 hodin. 

Uvnitř čekání máte kromě záložky Čekání ještě záložku Pokročilé a Název uzlu. Název uzlu je opět jen na pojmenování uzlu.


Ověření, zda byla kampaň otevřena, opět obstará Operátor "Podmínka" (9), který má navíc možnost nastavení období (takže lze Operátor "Čekání" ze scénáře zcela vynechat).

Vidíte, že jsme v tomto případě použili negaci, tedy "Neplatí, že". V našem případě je to na místě, ale doporučujeme, pokud je to možné, negace nepoužívat, kvůli lepší orientaci ve scénáři. Pokud máte u jednoho uzlu použito "Platí, že" a u druhého "Neplatí, že", může to být matoucí a těžší k pochopení. Riziko chyby se pak zvyšuje.

Příklad:

Nyní je 15.7.2022, 10:00. 1) -48 hodin = 13.7.2022, 10:00 (minulost, stalo se v uplynulých 48 hodinách). 2) +48 hodin = 17.7.2022, 10:00 (budoucnost, stane se v následujících 48 hodinách).

Pozitivním výstupem tedy odchází kontakty, které v uplynulých 48 hodinách neotevřely námi zaslanou kampaň a je jim následně zaslána připomínka (10). Pokud kontakt během této doby kampaň otevřel, opustil scénář negativním výstupem, protože již nesplňoval podmínku.

Pokud bychom se negaci chtěli (ze zmíněných důvodů) vyhnout, bude nastavení vypadat následovně:

V takovém případě je však potřeba myslet na to, že kontakty, které podmínku splňují, budou odcházet negativním výstupem, protože nás zajímají kontakty, které neotevřely a tedy podmínku nesplňují. Zakončení scénáře tedy bude vypadat takto:

Vidíte, že není potřeba (i když je to možné) nastavovat v žádném uzlu více podmínek. Stačí je pouze řetězit a určitě to i doporučujeme, opět pro lepší orientaci ve scénáři a jeho snazší upravování. 

Hledáte více inspirace? Stáhněte si náš online SmartBook s nejpoužívanějšími scénáři marketingových automatizací ZDE.

Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme