Jak vytvořit účely zpracování osobních údajů

K tomu, abyste mohli zpracovávat osobní údaje, potřebujete u každého kontaktu evidovat po 25.5.2018 příslušný účel, ať už ve SmartEmailingu, nebo v jakémkoliv jiném systému.


  • souhlas - subjekt údajů udělil prokazatelný souhlas se zpracováním osobních údajů
  • oprávněný zájem správce - oprávněně se domníváte, že na základě jeho vzniku kontakt má zájem o informace obdobného charakteru, na základě kterého vznikl váš vztah (například objednávka)
  • plnění smlouvy - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
  • zákonná povinnost - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
  • životně důležitý zájem - zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
  • veřejný zájem - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

Ukážeme si, jak takové účely můžete v naší aplikaci vytvořit a také přiřadit k  jednotlivým kontaktům, seznamům adres a webovým formulářům.

Vytvoření účelu

Účely zpracování osobních údajů jsou položkou v záložce Seznamy a kontakty > Ůčely zpracování osobních údajů. Zde si můžete vytvořit libovolné množství účelů a přehledně si je evidovat. Ke každému účelu zpracování přiřazujete právní důvod účelu a jeho délku zpracování, která musí být stanovena pro každý účel zvlášť (obrázek č.1).

Účel zpracování můžete zpětně přiřadit k jednotlivým seznamům kontaktů přes tlačítko "Akce". O této možnosti se můžete dozvědět více zde.


Dále se můžete podívat na účely zpracování v praxi a nakonec nastavení účelů v automatizačním scénáři.

Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme