Skriptování - personalizované bloky v e-mailové šabloně

Personalizované bloky neboli skriptování v kampaních je velmi silný a praktický nástroj pro tvorbu vašich kampaní. O co vlastně jde? 

Video návod

Jedná se o pokročilou funkci aplikace, s jejíž pomocí můžete oslovovat jménem, různým příjemcům e-mailu zobrazovat z jedné e-mailové kampaně různý obsah, a to za podmínek, které si skriptem nadefinujete atd.

Oslovení

Nejjednodušším příkladem je  skriptování textu, pomocí něhož se zobrazí jiný text kontaktům, u kterých evidujete oslovení, a jiný text těm, u kterých oslovení nemáte.

Podmínka na obrázku ověří, zda má kontakt vyplněno pole oslovení. Pokud ano, vypíše jej ve větě:  Ahoj, "Oslovení", jak se máš? Pokud nesplní tj. u kontaktu nebudete mít oslovení, vypíše: Ahoj, jak se máš?

Oslovení jménem: 

Krásný den, {% if df_salution %}{{ df_salution }},{% endif %}

Výsledek: Krásný den, (pokud máme jméno, oslov jménem), pokud ne, oslov Krásný den,

Pokud chcete zvolit oslovení dle pohlaví, může skript vypadat následovně:

{% if df_gender == "M" %}Milý {% elseif df_gender == "F" %}Milá {% else %}{% endif %} {{ df_salution }}

Výsledek:
Milý Petře.
Milá Petro.
Vysvětlení:
{% if df_gender == "M" %}Milý = pokud je pohlaví kontaktu muž (M = muž, F = žena) zobrazí se oslovení "Milý". 
{% elseif df_gender == "F" %}Milá = zde si všimněte příkazu elseif, který nám říká, že následující akce proběhne pouze v případě, že neplatí první podmínka. Tedy pouze pokud pohlaví kontaktu není muž a pohlaví kontaktu je žena. V případě, že jsou obě tyto podmínky splněny, zobrazí se oslovení "Milá".
{% else %}{% endif %} = konec podmínek.
{{ df_salution }} = pole "Oslovení podle křestního jména". 
Pokud je tedy pohlaví kontaktu muž, zobrazí se Milý, pokud je pohlaví kontaktu žena, zobrazí se Milá.
Pokud chcete zvolit oslovení dle pohlaví, a rozšířit je o titul a příjmení:
Dobrý den {% if df_gender == "M" %}pane doktore {{ df_salutionsurname }}, {% elseif df_gender == "F" %}paní doktorko {{ df_salutionsurname }}, {% else %}{% endif %} jak se máte?

Výsledek:Dobrý den, pane doktore Nováku, jak se máte?
Dobrý den, paní doktorko Nováková, jak se máte?

Vysvětlení:

Dobrý den, = zobrazí se vždy.
{% if df_gender == "M" %}pane doktore = pokud je pohlaví kontaktu muž (M = muž), zobrazí se oslovení "pane doktore". 
{{ df_salutionsurname }} = pole "Oslovení podle příjmení".
{% elseif df_gender == "F" %}paní doktorko = pokud není pohlaví kontaktu muž, ale je žena (F = žena), zobrazí se oslovení "paní doktorko".
{{ df_salutionsurname }} = pole "Oslovení podle příjmení".
{% else %}{% endif %} = konec podmínek.
jak se máte? = zobrazí se vždy.   
Pokud chcete používat malé písmeno v oslovení vážená (např. uprostřed věty) je třeba zadat:

Děkujeme, {{df_salutiongender|lower}} {{df_salutionsurname}}, za Váš zájem.

Výsledek:
Děkujeme, vážený pane Nováku, za Váš zájem.
Děkujeme, vážená paní Nováková, za Váš zájem.

Filtr převede všechna písmena obsahu dynamického pole na malá. Pokud pole například obsahuje "MOJE FIRMA", aplikací filtru bude v kampani vypsáno "moje firma". Z praktického využití je tento filtr velmi užitečný u oslovení, kdy je v systémovém poli "Oslovení podle pohlaví +" uvedeno "Vážený pane" nebo "Vážená paní". V případě, že chcete obsah tohoto pole vložit do jiné části věty, než je začátek, museli byste vytvořit další pole, které obsahuje pozdrav malým písmem a naimportovat jeho obsah ke kontaktům, což by bylo poměrně pracné. Takto stačí využít uvedený skript.

{{df_salutiongender|lower}} = obsah pole "Oslovení podle pohlaví +" bude vypsán malým písmem. Tedy "vážený pane" (pro muže) nebo "vážená paní" (pro ženu).
{{df_salutionsurname}} = vloží obsah pole "Oslovení podle příjmení.

Oslovení Vážený pane + příjmení, Vážená paní (v případě podmínky známého pohlaví), neznámý/á - Vážení (v případě, že neznáme)

{% if df_gender == "M" %}Vážený pane {% elseif df_gender == "F" %}Vážená paní {% else %}Vážení{% endif %}{{ df_salutionsurname }},

Výsledek: Vážený pane Nováku, Vážená paní Nováková, Vážení

Oslovení Vážený pane + příjmení, Vážená paní + příjmení (v případě podmínky známého pohlaví a příjmení), neznámý/á - Vážení (v případě, že neznáme)

{% if df_salutiongender and df_salutionsurname %}{{ df_salutiongender }} {{df_salutionsurname}}{% else %}Vážení{% endif %},

Výsledek: Vážený pane Nováku, Vážená paní Nováková, pakliže nemáme pohlaví nebo příjmení - Vážení,    

Milý + mužské jméno, Milá + ženské jméno, Dobrý den (v případě, že jméno uvedené není)

{% if df_gender == "M" %}Milý {% elseif df_gender == "F" %}Milá {% else %}Dobrý den{% endif %}{{ df_salution }},

Výsledek: Muž: Milý + jméno, žena: milá + jméno, neznámý/á - Dobrý den,   

Dobrý den + mužské jméno, dobrý den + ženské jméno, neznámý/á - Dobrý den,   

{% if df_gender == "M" %}Dobrý den, {% elseif df_gender == "F" %}Dobrý den, {% else %}Dobrý den{% endif %}{{ df_salution }},

Výsledek: Dobrý den, Karle, Dobrý den, Jano, Dobrý den,
Chcete-li mít text rozdělený podle muže/ženy/neuvedeno, měl by skript vypadat takto:
Jsem ráda, že jste si {% if df_gender == 'M' %}vybral{% elseif df_gender == 'F' %}vybrala{% else %}vybrali{% endif %} moje služby.


Výsledek: Jsem ráda, že jste si vybral/ vybrala/vybrali moje služby.

Samozřejmě lze pomocí skriptování oddělit tykání a vykání konkrétní osobě. V takovém případě si vytvoříme vlastní pole (třeba rozbalovací nabídka), kde bude u kontaktu určeno, zda mu tykáme či vykáme. Následně pak snadno toto pole (v tomto příkladu ID 100) vložíme do skriptu.

Vlastní pole obsahuje Tykat: Zdravím Tě + jméno, Vykat: Zdravím Vás + jméno, Neobsahuje nic: Dobrý den + jméno,

V případě, že je text e-mailu obsáhlý a je v něm oslovení mnohokrát, lze také rozdělit kontakty do dvou seznamů (Tykat/Vykat) a vytvořit dvě rozdílné kampaně. K tomu můžete použít segmentaci nebo podmínku v Automatizaci.

{% if cf_100 == "Tykat" %}Zdravím Tě {% elseif cf_100 == "Vykat" %}Zdravím Vás {% else %}Dobrý den{% endif %}{{ df_salution }},

Výsledek: Zdravím Tě Karle, Zdravím Vás Jano, Dobrý den Petře,

Podpis vlastníka HTML

Pokud v kampani chcete použít podpis vlastníka v HTML a chcete rozesílku realizovat skrze Automatizaci, je potřeba, do kampaně podpis vložit následovně:

{% set break = false %} {% for list in data.lists({'status=': 1}) if break == false %} {% if list.signature %} {{ list.signature }} {% set break = true %} {% endif %} {% endfor %}

V případě realizace rozesílky mimo Automatizaci stačí do kampaně vložit skript ve tvaru {{ cl_signature }}.

Skriptování části e-mailu

Skriptování šablon najdete u každého prvku v kampani viz. obrázek níže. Při kliknutí na tlačítko "Editace skriptu" získáte potřebné skripty, kterými můžete buď obalovat text, nebo jednotlivé bloky. Do šablon můžete kromě dynamických polí přidávat i rozhodovací logiku. Ta se vyhodnocuje pro každý kontakt zvlášť a umožňuje personalizaci do nejmenších detailů. 

U tlačítka " Editace skriptu" se dozvíte, jak je psát, jak fungují podmínky, operátory, řetězení podmínek, filtry a jaké jsou dostupné proměnné viz. obrázek níže. Čím více budete mít informací o svých klientech, tím detailněji jim můžete nabízet různý obsah zpráv, ať se jedná o produkty, obrázky, slevy, promo akce, tlačítka, odpočet do konce akce atd.

Pokud chcete konkrétním příjemcům zobrazit jen určitou část e-mailu, je zapotřebí " obalit" konkrétní část/blok e-mailu skriptem a stanovit mu, za jakých podmínek se má komu zobrazit a jaký obsah. Opět zůstaneme u oslovení. Na obrázku máte na začátku a na konci nastaven skript, který říká: Pokud u příjemce je vyplněno OSLOVENÍ, zobrazí se mu obrázek. V případě, že není, nezobrazí se žádný obrázek.

Skriptování seznamů

Posíláte kampaň na více seznamů a chcete, aby se určitá část textu zobrazila pouze jednomu konkrétnímu seznamu např. seznamu ID154 "Maminky s dětmi"? 

1) Napíšete text do těla kampaně:

2) Upravit celý prvek:

3) Editace skriptu:

4) Zadejte konkrétní seznam, kterého se to má týkat:

Pakliže např. seznamu ID154, bude ve skriptu 154.

{% set contactListId = 154 %}{% for list in data.lists({'status=': 1}) %}{% if list.contactlist_id == contactListId %}

5) Za prvek přidejte ukončení podmínky:

{% endif %}{% endfor %} 

Takových podmínek v e-mailu můžete nastavit celou řadu. Proto je důležité mít o svých klientech co nejvíce informací. Můžete takto vytvářet dynamické e-maily s individuálním přístupem a konkrétním cílením. 

P.S. Rozhodně Vám doporučujeme si celý proces nastavení otestovat na svém testovacím seznamu, abyste mohli vidět a osahat si vytváření takového e-mailu v praxi a jeho konkrétní zobrazení jednotlivým příjemcům dle nastavených podmínek (skriptů).

Pokud potřebujete pomoci, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz a my Vám rádi poradíme.

Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme