Skriptování - personalizované bloky v e-mailové šabloně

Personalizované bloky neboli skriptování v kampaních je velmi silný a praktický nástroj pro tvorbu vašich kampaní. O co vlastně jde? 

Video návod

Jedná se o pokročilou funkci aplikace, s jejíž pomocí můžete oslovovat jménem, různým příjemcům e-mailu zobrazovat z jedné e-mailové kampaně různý obsah, a to za podmínek, které si skriptem nadefinujete atd.

Možnosti využití:

Oslovení

Podpis vlastníka HTML

Skriptování části e-mailu

Skriptování seznamů

Oslovení

Nejjednodušším příkladem je  skriptování textu, pomocí něhož se zobrazí jiný text kontaktům, u kterých evidujete oslovení, a jiný text těm, u kterých oslovení nemáte.

Podmínka na obrázku ověří, zda má kontakt vyplněno pole oslovení. Pokud ano, vypíše jej ve větě:  Ahoj, "Oslovení", jak se máš? Pokud nesplní tj. u kontaktu nebudete mít oslovení, vypíše: Ahoj, jak se máš?Oslovení jménem: 

Krásný den, {% if df_salution %}{{ df_salution }},{% endif %}

Vysvětlení: Krásný den, (pokud máme jméno, oslov jménem), pokud ne, oslov Krásný den,

Výsledek: Krásný den, Petro, Krásný den,


Oslovení dle pohlaví

{% if df_gender == "M" %}Milý {% elseif df_gender == "F" %}Milá {% else %}{% endif %} {{ df_salution }}

Vysvětlení:
{% if df_gender == "M" %}Milý = pokud je pohlaví kontaktu muž (M = muž, F = žena) zobrazí se oslovení "Milý". 
{% elseif df_gender == "F" %}Milá = zde si všimněte příkazu elseif, který nám říká, že následující akce proběhne pouze v případě, že neplatí první podmínka. Tedy pouze pokud pohlaví kontaktu není muž a pohlaví kontaktu je žena. V případě, že jsou obě tyto podmínky splněny, zobrazí se oslovení "Milá".
{% else %}{% endif %} = konec podmínek.
{{ df_salution }} = pole "Oslovení podle křestního jména". 

Výsledek: Milý Petře.Milá Petro,

Pokud je tedy pohlaví kontaktu muž, zobrazí se Milý, pokud je pohlaví kontaktu žena, zobrazí se Milá.

Oslovení dle pohlaví rozšířené o titul a příjmení:

Dobrý den {% if df_gender == "M" %}pane doktore {{ df_salutionsurname }}, {% elseif df_gender == "F" %}paní doktorko {{ df_salutionsurname }}, {% else %}{% endif %} jak se máte?


Vysvětlení:

Dobrý den, = zobrazí se vždy.
{% if df_gender == "M" %}pane doktore = pokud je pohlaví kontaktu muž (M = muž), zobrazí se oslovení "pane doktore". 
{{ df_salutionsurname }} = pole "Oslovení podle příjmení".
{% elseif df_gender == "F" %}paní doktorko = pokud není pohlaví kontaktu muž, ale je žena (F = žena), zobrazí se oslovení "paní doktorko".
{{ df_salutionsurname }} = pole "Oslovení podle příjmení".
{% else %}{% endif %} = konec podmínek.
jak se máte? = zobrazí se vždy.   

Pokud chcete používat malé písmeno v oslovení vážená (např. uprostřed věty) je třeba skript upravit:

{{df_salutiongender|lower}}


Výsledek:

Dobrý den, pane doktore Nováku, jak se máte?

Dobrý den, paní doktorko Nováková, jak se máte?


Oslovení podle příjmení uprostřed textu

Děkujeme, {{df_salutiongender|lower}} {{df_salutionsurname}}, za Váš zájem.


Vysvětlení:

{{df_salutiongender|lower}} je oslovení podle příjemní s malým v ve slově vážený

{{df_salutionsurname}} je oslovení podle příjmení


Výsledek:

Děkujeme, vážený pane Nováku, za Váš zájem.

Děkujeme, vážená paní Nováková, za Váš zájem.


Rozšířené oslovení podle příjmení

{% if df_gender == "M" %}Vážený pane {% elseif df_gender == "F" %}Vážená paní {% else %}Vážení{% endif %}{{ df_salutionsurname }},

Vysvětlení:

Pokud je muž, oslov Vážený pane, pokud je žena, oslov Vážená paní, pokud nemáme u kontaktu oslovení, oslov Vážení.

Výsledek:

Vážený pane Nováku, Vážená paní Nováková, Vážení


{% if df_salutiongender and df_salutionsurname %}{{ df_salutiongender }} {{df_salutionsurname}}{% else %}Vážení{% endif %},    

Vysvětlení:

Vážený pane + příjmení, Vážená paní + příjmení (v případě podmínky známého pohlaví a příjmení), neznámý/á - Vážení (v případě, že neznáme)

Výsledek

Vážený pane Nováku, Vážená paní Nováková, pakliže nemáme pohlaví nebo příjmení - Vážení, Milý + mužské jméno, Milá + ženské jméno, Dobrý den (v případě, že jméno uvedené není)

{% if df_gender == "M" %}Milý {% elseif df_gender == "F" %}Milá {% else %}Dobrý den{% endif %}{{ df_salution }},

Výsledek: Muž: Milý + jméno, žena: milá + jméno, neznámý/á - Dobrý den,   


Dobrý den + mužské jméno, dobrý den + ženské jméno, neznámý/á - Dobrý den,   

Dobrý den, {% if df_salution %}{{ df_salution }},{% endif %}

Výsledek: Dobrý den, Karle, Dobrý den, Jano, Dobrý den,


Chcete-li mít text rozdělený podle muže/ženy/neuvedeno, měl by skript vypadat takto:

Jsem ráda, že jste si {% if df_gender == 'M' %}vybral{% elseif df_gender == 'F' %}vybrala{% else %}vybrali{% endif %} moje služby.

Výsledek: Jsem ráda, že jste si vybral/ vybrala/vybrali moje služby.


Samozřejmě lze pomocí skriptování oddělit tykání a vykání konkrétní osobě. V takovém případě si vytvoříme vlastní pole (třeba rozbalovací nabídka), kde bude u kontaktu určeno, zda mu tykáme či vykáme. Následně pak snadno toto pole (v tomto příkladu ID 100) vložíme do skriptu.


Vlastní pole obsahuje Tykat: Zdravím Tě + jméno, Vykat: Zdravím Vás + jméno, Neobsahuje nic: Dobrý den + jméno,

V případě, že je text e-mailu obsáhlý a je v něm oslovení mnohokrát, lze také rozdělit kontakty do dvou seznamů (Tykat/Vykat) a vytvořit dvě rozdílné kampaně. K tomu můžete použít segmentaci nebo podmínku v Automatizaci.

{% if cf_100 == "Tykat" %}Zdravím Tě {% elseif cf_100 == "Vykat" %}Zdravím Vás {% else %}Dobrý den{% endif %}{{ df_salution }},

Výsledek: Zdravím Tě Karle, Zdravím Vás Jano, Dobrý den Petře,Podpis vlastníka HTML

Pokud v kampani chcete použít podpis vlastníka v HTML a chcete rozesílku realizovat skrze Automatizaci, je potřeba, do kampaně podpis vložit následovně:


{% set break = false %}

{% for list in data.lists({'status=': 1}) %}

{% if break == false and list.signature %}

{{ list.signature }}

{% set break = true %}

{% endif %}

{% endfor %}


V případě realizace rozesílky mimo Automatizaci stačí do kampaně vložit skript ve tvaru {{ cl_signature }}.

Skriptování části e-mailu

Skriptování šablon najdete u každého prvku v kampani viz. obrázek níže. Při kliknutí na tlačítko "Editace skriptu" získáte potřebné skripty, kterými můžete buď obalovat text, nebo jednotlivé bloky. Do šablon můžete kromě dynamických polí přidávat i rozhodovací logiku. Ta se vyhodnocuje pro každý kontakt zvlášť a umožňuje personalizaci do nejmenších detailů. 

U tlačítka " Editace skriptu" se dozvíte, jak je psát, jak fungují podmínky, operátory, řetězení podmínek, filtry a jaké jsou dostupné proměnné viz. obrázek níže. Čím více budete mít informací o svých klientech, tím detailněji jim můžete nabízet různý obsah zpráv, ať se jedná o produkty, obrázky, slevy, promo akce, tlačítka, odpočet do konce akce atd.

Pokud chcete konkrétním příjemcům zobrazit jen určitou část e-mailu, je zapotřebí " obalit" konkrétní část/blok e-mailu skriptem a stanovit mu, za jakých podmínek se má komu zobrazit a jaký obsah. Opět zůstaneme u oslovení. Na obrázku máte na začátku a na konci nastaven skript, který říká: Pokud u příjemce je vyplněno OSLOVENÍ, zobrazí se mu obrázek. V případě, že není, nezobrazí se žádný obrázek.

Skriptování seznamů

Posíláte kampaň na více seznamů a chcete, aby se určitá část textu zobrazila pouze jednomu konkrétnímu seznamu např. seznamu ID154 "Maminky s dětmi"? 

1) Napíšete text do těla kampaně:

4) Zadejte konkrétní seznam, kterého se to má týkat:

Pakliže např. seznamu ID154, bude ve skriptu 154.

{% set contactListId = 154 %}{% for list in data.lists({'status=': 1}) %}{% if list.contactlist_id == contactListId %}

5) Za prvek přidejte ukončení podmínky:

{% endif %}{% endfor %} 

Takových podmínek v e-mailu můžete nastavit celou řadu. Proto je důležité mít o svých klientech co nejvíce informací. Můžete takto vytvářet dynamické e-maily s individuálním přístupem a konkrétním cílením. 

P.S. Rozhodně Vám doporučujeme si celý proces nastavení otestovat na svém testovacím seznamu, abyste mohli vidět a osahat si vytváření takového e-mailu v praxi a jeho konkrétní zobrazení jednotlivým příjemcům dle nastavených podmínek (skriptů).

Pokud potřebujete pomoci, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz a my Vám rádi poradíme.

Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme