API a integrace

Možnosti propojení SmartEmailingu s ostatními aplikacemi