Export kontaktů

Jak na export kontaktů ze SmartEmailingu?

Pokud potřebujete získat kontakty uložené ve SmartEmailingu nebo si provádět jejich zálohu, máte možnost kontakty Exportovat. Tuto funkci nalezneme v záložce Kontakty a Seznamy > Export kontaktů, kliknutím se vám otevře tato nabídka (viz obrázek č.1):

Zde máme na výběr více typů exportu a těmi jsou:

■      Kontakty ve vybraných seznamech

■      Exportovat adresy na blacklist

■      Exportovat vrácené kontakty (nedoručitelné adresy)

Ve chvíli kdy vyberete typ exportu, máte na výběr stav kontaktů, které chcete exportovat. Máme na výběr z :

■      Všechny stavy

■      Potvrzený

■      Odhlášený

Jako další bod je možnost zahrnout vlastní pole u kontaktů, účely zpracování v rámci GDPR a formát (UTF-8 nebo WIN-1250) exportovaného souboru. 

Finálním krokem je stisknutí tlačítka “Spustit export”, tím se provede akce na serveru a je vygenerován požadovaný soubor, který se začne automaticky stahovat. V této chvíli se v některých prohlížečích může objevit okno, kde je třeba potvrdit začátek stahování.

Výsledný csv soubor si můžeme zkontrolovat. Stačí si najít složku, kde je uložen a dvojklikem soubor otevřít. Vyexportované hodnoty můžete procházet a přepisovat, odebírat ty, které nepotřebujete a využít následně k další práci.

V případě, že budete mít problém s otevřením csv souboru např. v Excelu, zde je krátký návod.