Operátor "Čekání"

Operátor "Čekání"

Jak pozdržet kontakty ve scénáři mezi jednotlivými akcemi?

Čekání patří mezi nejdůležitější prvky automatizačních i jednorázových rozesílek. Umožní vám pozdržet vaše kontakty po nastavenou dobu, přičemž po jejím uplynutí vypustí kontakty dál a mohou pro ně nastat další akce. 

Čekání dokáže operovat ve 3 různých režimech.

První režim - nastavit dobu čekání - pozdrží vaše kontakty po určitou dobu. Tuto variantu použijete nejčastěji a ještě se k ní vrátíme. 

Další režim je individuální čas. Tuto možnost využijete v případě, když chcete optimalizovat čas rozeslání pro jednotlivé kontakty. U kontaktů, které již vaše e-maily otevřely v minulosti, sbíráme statistiky, ze kterých dokážeme určit, kdy otevírají e-maily nejčastěji. Uzel (node) nastavený v tomto režimu tak bude vypouštět kontakty individuálně právě podle těchto statistik. Po tomto typu čekání by tak logicky měl následovat e-mailový uzel. Kontakty, u nichž tato data zatím neevidujeme, budou z individuálního čekání vypuštěny ihned.

Třetí režim je časový úsek. Ten bude vypouštět nahromaděné kontakty postupně a rovnoměrně po nastavenou dobu. Tento postup se hodí v případě, kdy nechcete rozeslat e-maily najednou, ale chcete jejich odesílání rovnoměrně rozložit. 

Vraťme se teď zpátky k první variantě - k nastavení doby čekání. Existují tři možnosti, jak tuto dobu čekání definovat: Datum v kalendáři pozdrží kontakty do nastaveného dne D a hodiny H. Jakmile toto datum nastane, dojde k vypuštění kontaktů z nodu nezávisle na tom, kdy do uzlu vstoupily.

Další možností nastavení doby čekání je časový interval. Tímto způsobem lze nastavit paušální dobu čekání, po kterou budou kontakty čekat (například jeden týden). Čas čekání se v tomto režimu počítá pro každý kontakt individuálně podle jejich vstupu do uzlu.

Poslední možností nastavení doby čekání je časová událost. Časová událost vám umožní nastavit nejbližší bod v budoucnu, do kdy budou kontakty čekat - například následující pondělí, zítra a podobně. Kontakty budou čekat do nejbližší následující definované události nezávisle na tom, kdy do uzlu vstoupily.

Nastavení intervalu čekání lze specifikovat i v tom smyslu, zda se výše nastavené časové hodnoty mají počítat od vstupu kontaktu do uzlu nebo od vstupu do celého scénáře.

Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme