Statusy kontaktů

Kontakty se ve Smartemailingu vyskytují v různých statusech. Uvedeme vám zde tedy stručný přehled toho, k čemu slouží a jaký mají vliv na započítávání do limitu kontaktů v rámci tarifu.

Do limitu kontaktů se vám započítávají  pouze unikátní kontakty. Nezapočítávají se tam kontakty, které jsou registrovány jako Vrácené ( Kontakty a seznamy - Kontakty - záložka Vrácené kontakty) nebo které zaujímají místo ve vašem Blacklistu.

O Vašem aktuálním stavu kontaktů jste informováni na úvodní stránce, na Nástěnce vpravo nahoře.

Statusy kontaktů lze z praktického hlediska roztřídit do několika kategorií, jak je naznačeno níže:

Typ stavu      Odesílání emailů      Započítávání do limitu

Potvrzený                 ANO                               ANO

Odhlášený                NE                                 ANO*

Vrácený**                  NE                                  NE

Na Blacklistu             NE                                  NE

* - pokud se kontakt odhlásí z kampaně a ve výsledku bude odhlášen ze všech seznamů, automaticky bude přesunut do Blacklistu, a tudíž se nebude počítat do limitu

** - jde o kontakty, které jsou evidovány v nabídce  Kontakty v záložce Vrácené kontakty. Navíc se jako jediný z těchto statusů nedá nastavit ručně při editaci.

Potvrzený

Tento status dovoluje jako jediný odesílat emaily (Kampaně, Smart Kampaně) na takto označené kontakty.

Odhlášený

Takto se označí kontakt, jehož příjemce klikl na odhlašovací odkaz v emailu a následně potvrdil odhlášení v potvrzovacím okně.

Tento stav se započítává do limitu z toho důvodu, že se takto označený kontakt může v jiném seznamu vyskytovat jako  Potvrzený. Pokud se ale kontakt odhlásí na základě kampaně, aplikace prověří, zda je odhlášen také ve všech Vašich ostatních seznamech a pokud ano, přesune tento kontakt na Blacklist.

Pokud status Odhlášený nastavíte kontaktu v administraci ve všech seznamech ručně, tehdy na Blacklist automaticky přesunut nebude, a je tedy třeba jej tam přesunout ručně (případně smazat z databáze, aby se rovněž nepočítal do limitu)

Vrácený

Kontakty, které vidíte jako Vrácené (Kontakty a seznamy - Kontakty - záložka Vrácené kontakty) jsou takové, které jsou vyřazeny z rozesílky emailů, a to z důvodu nemožnosti doručení emailu na danou adresu (např. emailové adresa neexistuje). Ve statistikách tyto kontakty uvidíte označené jako typ "Trvale nedostupný".

Dále u nich můžete nalézt následující příznaky:

dočasně nedostupný - plná schránka - limit
uživatel má plnou schránku

dočasně nedostupný - zablokováno spamfiltrem - spam
spamfiltr dle určitých kritérií zprávu nechce přijmout a tvrdí, že je pro příjemce spamem

dočasně nedostupný - zablokováno spamfiltrem - blocked
spamfiltr neumožnil doručení

dočasně nedostupný - zablokováno spamfiltrem - listed
již zalistovaný důvod, ve směs cokoliv k odesílateli a nebo obsahu, lokální nebo globální blacklist odesílatele, IP nebo obsahu

dočasně nedostupný - plná schránka - exceed
překročená kvóta ve schránce, plná schránka, počet pokusů,…

Vrácené kontakty dělíme, ještě na dva typy - Hard bounce a Soft bounce

Hard bounce vrácený kontakt je kontakt, kde jeho emailová adresa je chybná, neexistuje či příjmový server příjemce cíleně zablokoval příjem zpráv nebo byl zablokován spam filtrem. Takový kontakt je ihned označen jako vrácený a žádná další jakákoliv rozesílka na tento kontakt nebude vykonána, zároveň se takový kontakt nezapočítává do výše vaší databáze.

Soft bounce vrácený kontakt je označen kontakt, na který byla odeslána emailová kampaň, ale příjemce má dočasně plnou schránku. Na takový kontakt se aplikace bude snažit celkem 8x doručit email a při posledním neúspěšném doručení bude kontakt označen jako hard bounce vrácený kontakt.

Blacklist

Na Blacklist se kontakt může dostat dvěma způsoby:
- odhlásí se kompletně z rozesílky pomocí tlačítka "odhlásit" v kampani
- vědomě označí kampaň jako spam

Stav na Blacklistu je nadřazený veškerým stavům kontaktu ve všech seznamech, ve kterých je obsažen, je-li tedy případným importem znovu vložen do seznamu jako potvrzený, Blacklist je nadřazen, kontakt zůstává na Blaclistu a tak se neodesílají žádné kampaně. 

Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme