Statusy kontaktů

Kontakty se ve Smartemailingu vyskytují v různých statusech. Uvedeme vám zde tedy stručný přehled toho, k čemu slouží a jaký mají vliv na započítávání do limitu kontaktů v rámci tarifu.

Do limitu kontaktů se vám započítávají  pouze unikátní kontakty. Nezapočítávají se tam kontakty, které jsou registrovány jako Vrácené ( Kontakty a seznamy - Kontakty - záložka Vrácené kontakty) nebo které zaujímají místo ve vašem Blacklistu.

O Vašem aktuálním stavu kontaktů jste informováni na úvodní stránce, na Nástěnce vpravo nahoře.

Statusy kontaktů lze z praktického hlediska roztřídit do několika kategorií, jak je naznačeno níže:

Typ stavu      Odesílání e-mailů      Započítávání do limitu

Potvrzený                 ANO                               ANO

Odhlášený                 NE                                 ANO*

Vrácený**                   NE                                  NE

Na Blacklistu             NE                                  NE

Neangažovaný**- ANO/NE ANO

Vyloučený**- NE ANO


* - pokud se kontakt odhlásí z kampaně a ve výsledku bude odhlášen ze všech seznamů, automaticky bude přesunut do Blacklistu, a tudíž se nebude počítat do limitu

** - jde o kontakty, které jsou evidovány v nabídce  Kontakty v záložce Vrácené kontakty. Navíc se jako jediný z těchto statusů nedá nastavit ručně při editaci.

**- více o neangažovaných a vyloučených kontaktech najdete na konci této nápovědy

Potvrzený

Tento status dovoluje jako jediný odesílat e-maily (Kampaně, Smart Kampaně) na takto označené kontakty.

Odhlášený

Takto se označí kontakt, jehož příjemce klikl na odhlašovací odkaz v e-mailu a následně potvrdil odhlášení v potvrzovacím okně.

Tento stav se započítává do limitu z toho důvodu, že se takto označený kontakt může v jiném seznamu vyskytovat jako  Potvrzený. Pokud se ale kontakt odhlásí na základě kampaně, aplikace prověří, zda je odhlášen také ve všech Vašich ostatních seznamech a pokud ano, přesune tento kontakt na Blacklist.

Pokud status Odhlášený nastavíte kontaktu v administraci ve všech seznamech ručně, tehdy na Blacklist automaticky přesunut nebude, a je tedy třeba jej tam přesunout ručně (případně smazat z databáze, aby se rovněž nepočítal do limitu)

Vrácený

Kontakty, které vidíte jako Vrácené (Kontakty a seznamy - Kontakty - záložka Vrácené kontakty) jsou takové, které jsou vyřazeny z rozesílky e-mailů, a to z důvodu nemožnosti doručení e-mailu na danou adresu (např. e-mailová adresa neexistuje). Ve statistikách tyto kontakty uvidíte označené jako typ "Trvale nedostupný".

Dále u nich můžete nalézt následující příznaky:

dočasně nedostupný - plná schránka - limit

uživatel má plnou schránku

dočasně nedostupný - zablokováno spamfiltrem - spam

spamfiltr dle určitých kritérií zprávu nechce přijmout a tvrdí, že je pro příjemce spamem

dočasně nedostupný - zablokováno spamfiltrem - blocked

spamfiltr neumožnil doručení

dočasně nedostupný - zablokováno spamfiltrem - listed

již zalistovaný důvod, ve směs cokoliv k odesílateli a nebo obsahu, lokální nebo globální blacklist odesílatele, IP nebo obsahu

dočasně nedostupný - plná schránka - exceed

překročená kvóta ve schránce, plná schránka, počet pokusů,…

Vrácené kontakty dělíme, ještě na dva typy - Hard bounce a Soft bounce

Hard bounce vrácený kontakt je kontakt, kde jeho e-mailová adresa je chybná, neexistuje či příjmový server příjemce cíleně zablokoval příjem zpráv nebo byl zablokován spam filtrem. Takový kontakt je ihned označen jako vrácený a žádná další jakákoliv rozesílka na tento kontakt nebude vykonána, zároveň se takový kontakt nezapočítává do výše vaší databáze.

Soft bounce vrácený kontakt je označen kontakt, na který byla odeslána e-mailová kampaň, ale příjemce má dočasně plnou schránku. Na takový kontakt se aplikace bude snažit celkem 6x doručit e-mail a při posledním neúspěšném doručení bude kontakt označen jako hard bounce vrácený kontakt.

Blacklist

Na Blacklist se kontakt může dostat dvěma způsoby:

- odhlásí se kompletně z rozesílky pomocí tlačítka "odhlásit" v kampani

- vědomě označí kampaň jako spam


Stav na Blacklistu je nadřazený veškerým stavům kontaktu ve všech seznamech, ve kterých je obsažen, je-li tedy případným importem znovu vložen do seznamu jako potvrzený, Blacklist je nadřazen, kontakt zůstává na Blaclistu a tak se neodesílají žádné kampaně. 


Neangažované kontakty


Neangažované kontakty u nás spadají do kategorie E = extrémně neangažované kontakty.

Jedná se o takové, které dlouhodobě nenakupují, neotvírají e-maily, nechodí po webu, nevyplňují formuláře a na komunikaci od vás nijak nereagují. Můžete vyzkoušet např. SMS, jejíž otevření se však do e-mailové angažovanosti nezahrnuje.

Nemá smysl je reaktivovat e-mailem. Posílání e-mailů na tuto skupinu škodí vaší reputaci a může způsobit, že celá rozesílka může spadnout do spamu.


Algoritmus výpočtu je komplexní. Mimo jiné zahrnuje aktivitu kontaktu v e-mailech, vyplnění webových formulářů, double opt-iny, odhlášení, objednávky, pohyb kontaktu po webu při nasazeném webtrackingu (proto doporučujeme ve webtrackingu zaškrtnout sledování návštěv a vložit na váš web a posílat k nám informace o objednávkách).

Takový kontakt v kategorii E pravděpodobně nikdy nenajdete, protože ani jednu z těchto aktivit nedělá. Je tedy zbytečné, abyste za takový kotnakty platilli. Můžete jej klidně vyexportovat a naimportovat na blacklist.

Více naleznete v nápovědě Automatizace - analýza skóre angažovanosti.

Vyloučené kontakty


Vyloučené kontakty jsou dlouhodobě neaktivní kontakty s vysokým objemem odeslaných e-mailů. V případě realizace každé další rozesílky přímo poškozují reputaci Vaší odesílací domény a výrazně tím snižují Vaši doručitelnost. Z těchto důvodů tyto kontakty nelze používat pro další rozesílku. Můžete je vyexportovat a naimportovat na blacklist.

Více naleznete v nápovědě Vyloučené kontakty.

Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme