Tvorba kampaně v HTML editoru

Tvorba emailové kampaně v HTML editoru

Tvorba emailove kampane v HTML editoru

K vytvoření kampaně lze využít vlastní šablonu, nebo si založit čistou kampaň, kterou naplníte vlastním obsahem.

K tomu, abychom mohli založit čistou kampaň, stačí jít do nabídky  Kampaně - Emaily a kliknout na tlačítko Vytvořit nový email . Z otevřeného okna vyberete dole Použít HTML editor.

Chcete-li tvořit již z předdefinované šablony, můžete si zvolit možnost výběru z různých šablon, či přímo z šablon pro smarteditor, který vytváří  responzivní kampaně.

Po výběru možnosti HTML editoru se dostanete do standardního WYSIWYG editoru. V tomto editoru je možno provádět jakékoliv úpravy, které vám editor umožní a vy je uznáte za vhodné. Řekneme si zde 3 základní úpravy, s kterými se budete pravidelně zabývat při práci s ním. 

  1. vložení odkazu
  2. vložení obrázku
  3. vložení vlastního pole

1) Vložení odkazu

Odkaz se v editoru vkládá přes ikonu  Odkaz. Používá se také název “řetěz”. Ikonou vlevo se odkaz vkládá a edituje, druhou ikonou, která je na obrázku aktuálně zašedlá, se odkaz odstraní.

Odkazy se většinou napojují na obrázky nebo na text. Využívají se k tomu, abychom neměli v textu nevzhledné řetězce znaků typu  http://www.google.com… ale použitím tlačítka Odkaz tento řetězec zamaskujete pod text. Například: Pro přechod na stránku Google.com klikněte ZDE.

Napište tedy text, na který chcete napojit odkaz, myší si text označte a stiskněte tlačítko  Odkaz, objeví se dialogové okno editace odkazu

Pro vložení klasického odkazu stačí do pole URL vložit odkaz na vámi požadovaný web a uložit pomocí tlačítka OK.

Lze vložit tyto formáty odkazů:

Pod řádkem URL můžete přiřadit k textu pomocí tlačítka Vybrat z mých souborů obrázek/soubor, který máte uložen ve správci souborů.

Pod touto volbou najdeme nabídku na čtyři aktivní odkazy systému, které jsou nejčastější a těmi jsou:

  1. Odhlašovací odkaz
  2. Odkaz na online verzi
  3. Potvrzovací odkaz
  4. Dotazník

Všechny tyto pole jsou aktivní při ostré rozesílce a nefungují při zaslání náhledu!

Odhlašovací odkaz

slouží k tomu, aby se cílový klient mohl pohodlně odhlásit z odběru. Pokud vyplníte v nastavení Seznamu kontaktů položku Veřejný název, bude při odhlášení zobrazena volba, z kterého odběru se chce kontakt odhlásit.

Odkaz na online verzi 

slouží k vložení odkazu na online verzi mailingu. Do kampaně jej vkládáme, pokud si nejsme 100% jisti validním kódem a mohl by se v některých klientech “rozhodit”, odkážeme na web verzi mailingu, která bude vždy vypadat ta jako v editoru.

Potvrzovací odkaz 

slouží v kombinaci s nastavením Webového formuláře pro funkci Double-opt-in. Tím jsme schopni si potvrdit, že daná emailová adresa je reálná a nejedná se o podvrh.

Dotazník

2) Vložení obrázku

Obrázek do kampaně vložíte stisknutím ikony  Obrázek.

Stisknutím této ikony vyvoláte dialogové okno pro vložení obrázku.

Obrázek můžete nahrát buď přímo přes jeho URL adresu z webového úložiště na svém webu nebo na nějakém free úložišti (například imageshack.net). Druhá varianta je nahrát obrázek přes tlačítko Vybrat z mých souborů. Zde se vám objeví na obrazovce okno se Správcem souborů, kde dvojitým poklepáním vyberete svůj obsah a nahrajete ho k nám.

Doporučujeme vyplnit pole Alternativní text, snižuje se tím Spam Score většiny mailových klientů o 0,5 bodu.

V záložce Odkaz je možno vložit URL adresu webové stránky a v jednom kroku vložit zároveň obrázek a odkaz.

3) Vložení vlastního pole

Pokud jste si vytvořili vlastní pole nebo chcete vložit jedno z námi vytvořených, uděláte to přes tlačítko Vložit vlastní pole, které je napravo od WYSIWYG editoru. 

Poté se vám otevře okno s výběrem námi nastavených polí nebo dole s vámi vytvořených polí. Kliknutím na jednotlivá pole, přidáte pole ve formě symbolu tam, kde je aktuálně umístěný editor.