Tvorba kampaně v HTML editoru

Tvorba emailové kampaně v HTML editoru

K vytvoření kampaně lze využít vlastní šablonu, nebo si založit čistou kampaň, kterou naplníte vlastním obsahem.

K tomu, abychom mohli založit čistou kampaň, stačí jít do nabídky  Kampaně - Emaily a kliknout na tlačítko Vytvořit nový email . Z otevřeného okna vyberete dole Použít HTML editor.

Chcete-li tvořit již z předdefinované šablony, můžete si zvolit možnost výběru z různých šablon, či přímo z šablon pro smarteditor, který vytváří  responzivní kampaně.

Po výběru možnosti HTML editoru se dostanete do standardního WYSIWYG editoru. V tomto editoru je možno provádět jakékoliv úpravy, které vám editor umožní a vy je uznáte za vhodné. Řekneme si zde 4 základní úpravy, s kterými se budete pravidelně zabývat při práci s ním. 

  1. vložení odkazu
  2. vložení obrázku
  3. vložení vlastního pole
  4. vložení textu

1) Vložení odkazu

Odkaz se v editoru vkládá přes ikonu  Odkaz. Používá se také název “řetěz”. Ikonou vlevo se odkaz vkládá a edituje, druhou ikonou, která je na obrázku aktuálně zašedlá, se odkaz odstraní.

Odkazy se většinou napojují na obrázky nebo na text. Využívají se k tomu, abychom neměli v textu nevzhledné řetězce znaků typu  http://www.google.com… ale použitím tlačítka Odkaz tento řetězec zamaskujete pod text. Například: Pro přechod na stránku Google.com klikněte ZDE.

Napište tedy text, na který chcete napojit odkaz, myší si text označte a stiskněte tlačítko  Odkaz, objeví se dialogové okno editace odkazu

Pro vložení klasického odkazu stačí do pole URL vložit odkaz na vámi požadovaný web a uložit pomocí tlačítka OK.

Lze vložit tyto formáty odkazů:

Pod řádkem URL můžete přiřadit k textu pomocí tlačítka Vybrat z mých souborů obrázek/soubor, který máte uložen ve správci souborů.

Pod touto volbou najdeme nabídku na čtyři aktivní odkazy systému, které jsou nejčastější a těmi jsou:

  1. Odhlašovací odkaz
  2. Odkaz na online verzi
  3. Potvrzovací odkaz
  4. Dotazník

Všechna tato pole jsou aktivní při ostré rozesílce a nefungují při zaslání náhledu!

Odhlašovací odkaz

slouží k tomu, aby se cílový klient mohl pohodlně odhlásit z odběru. Pokud vyplníte v nastavení Seznamu kontaktů položku Veřejný název, bude při odhlášení zobrazena volba, z kterého odběru se chce kontakt odhlásit.

Odkaz na online verzi 

slouží k vložení odkazu na online verzi mailingu. Do kampaně jej vkládáme, pokud si nejsme 100% jisti validním kódem a mohl by se v některých klientech “rozhodit”, odkážeme na web verzi mailingu, která bude vždy vypadat ta jako v editoru.

Potvrzovací odkaz 

slouží v kombinaci s nastavením Webového formuláře pro funkci Double-opt-in. Tím jsme schopni si potvrdit, že daná emailová adresa je reálná a nejedná se o podvrh.

Dotazník

2) Vložení obrázku

Obrázek do kampaně vložíte stisknutím ikony  Obrázek.

Stisknutím této ikony vyvoláte dialogové okno pro vložení obrázku.

Obrázek můžete nahrát buď přímo přes jeho URL adresu z webového úložiště na svém webu nebo na nějakém free úložišti (například imageshack.net). Druhá varianta je nahrát obrázek přes tlačítko Vybrat z mých souborů. Zde se vám objeví na obrazovce okno se Správcem souborů, kde dvojitým poklepáním vyberete svůj obsah a nahrajete ho k nám.

Doporučujeme vyplnit pole Alternativní text, snižuje se tím Spam Score většiny mailových klientů o 0,5 bodu.

V záložce Odkaz je možno vložit URL adresu webové stránky a v jednom kroku vložit zároveň obrázek a odkaz.

3) Vložení vlastního pole

Pokud jste si vytvořili vlastní pole nebo chcete vložit jedno z námi vytvořených, uděláte to přes tlačítko Vložit vlastní pole, které je napravo od WYSIWYG editoru. 

Poté se vám otevře okno s výběrem námi nastavených polí nebo dole s vámi vytvořených polí. Kliknutím na jednotlivá pole, přidáte pole ve formě symbolu tam, kde je aktuálně umístěný editor.

4) Vložení textu

Při vkládání textu je potřeba vždy myslet na to, že text nesmí být nijak formátován. Pokud jej tedy kopírujete (např. z Wordu), je potřeba formátování před vložením textu odstranit. To provedete například tak, že text nejprve vložíte do dokumentu aplikace Notepad nebo podobné, která veškeré formátování spolehlivě odstraní. Pokud byste toto neučinili, zkopírujete s textem i formátování, které se propíše do HTML kódu a může následně způsobit chyby v zobrazování výsledného e-mailu.

Po vytvoření jakékoliv kampaně si ji vždy následně otestujte v ostré rozesílce, na svůj testovací seznam kontaktů. Nikdy nespoléhejte pouze na náhled kampaně!

Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme