Automatizace - jak nahradit segmenty

Pro různé úkony jste ve SmartEmailingu dosud používali segmenty, SmartKampaně a Triggery. Pro lepší práci máte k dispozici nově Automatizaci, která vám přináší mnohem více možností, jak s danými funkcemi pracovat. Bylo však třeba některé funkce zcela nahradit, protože by vznikla duplicita. Z toho důvodu již Automatizace se Segmenty, SmartKampaněmi ani Triggery nepracuje.


Pojďme se však podívat, k čemu sloužily segmenty a jak je Automatizace nahrazuje.


Segmenty - funkce segmentů slouží k vytvoření konkrétní skupiny kontaktů, které splňují určité podmínky, které si nastavíte. Jedná se tedy o použití menší části databáze dle stejných kritérii, a to i napříč seznamy.

Segmentace v Automatizaci: Segmentujte v Automatizaci, ve které segmenty nahrazuje Operátor "Podmínka". Díky ní můžete kontakty třídit velmi jednoduše, přehledně, násobně, a hlavně na jednom místě. Automatizace vám také nabízí více možností v případě, že chcete reagovat na změny chování svých uživatelů (např. dokončení objednávky), tak zasílat upomínky nebo více cílit na konkrétní uživatele. Pro svou inspiraci můžete využít námi vytvořené Automatizační scénáře.1) KONTAKT JE V SEZNAMU A

Pokud chcete poslat e-mail na kontakty, které jsou v seznamu A, je třeba zúžit množství kontaktů pomocí Operátoru Podmínka a napojit e-mail na zelený výstup (ANO = splňuje podmínku).

2) KONTAKT JE V SEZNAMU A a zároveň B

Pokud chcete poslat e-mail na kontakty, které jsou v seznamu A a zároveň v seznamu B, je třeba v podmínce zvolit "Přidat podmínku" a zakliknout "A zároveň" a napojit e-mail na zelený výstup (ANO = splňuje podmínku).

3) KONTAKT JE V SEZNAMU A NEBO V SEZNAMU B (alespoň v jednom)

Pokud chcete poslat e-mail na kontakty, které jsou v seznamu A nebo v seznamu B, je třeba v podmínce zvolit "Přidat podmínku" a zakliknout "Nebo" a napojit e-mail na zelený výstup (ANO = splňuje podmínku).


4) NENÍ V SEZNAMU

Pokud chcete poslat e-mail na kontakty, které nejsou v seznamu A, nastavíte PLATÍ, ŽE, KONTAKT JE V SEZNAMU A a napojíte na negativní (červený) výstup.


5) VYLOUČENÍ SEZNAMU KONTAKTŮ

Pokud chcete poslat e-mail na seznam A, ale vyloučit ty, které jsou v seznamu B, je důležité napojit e-mailový node na správný výstup podmínkového nodu.

Zvolíte Trigger Hned teď, čímž všechny kontakty vstoupí do scénáře. Následně zvolíte v podmínce seznam A , na který chcete poslat a ještě napojíte druhou podmínku seznam, na který NECHCETE poslat - uvnitř bude PLATÍ, ŽE, KONTAKT JE V SEZNAMU A a v druhé podmínce bude PLATÍ, ŽE, KONTAKT JE V SEZNAMU B. Ideálně pracujte s kladnou podmínkou a případně použijte červený výstup, pokud chcete použít zbylé kontakty pro rozesílku.


Můžete použít kterékoli pořadí.

a) nejprve zvolit seznam pro rozesílku, následně napojit seznam k vyloučení, e-mailový node pak musí být na červeném výstupu. Zde nám scénář slouží i jako analyzační nástroj, kdy vidíme na první pohled počet kontaktů v seznamu A a pak zároveň počet kontaktů z B, které budou pro další rozesílku vyloučeny.

b) nejprve zvolit seznam k vyloučení, následně napojit seznam pro rozesílku, ale e-mail pak musí být na zeleném výstupu.

Podstatné je, aby kontakty, které mají být vyloučené, opustily podmínku červeným výstupem, protože je uvnitř je "platí, že" kontakt je v seznamu, který má být vyloučen.


6) OVĚŘENÍ SEZNAMU "KOUPIL" A VYLOUČENÍ PRO NÁSLEDNOU PRODEJNÍ KAMPAŇ


Někdy posíláte sérii prodejních kampaní a po každém takovém e-mailu si potřebujete ověřit, zda již kontakt službu či produkt objednal, což dává smysl, aby nepřišel prodejní e-mail někomu, kdo již koupil. Pak opustí scénář přes zelený výstup seznamu "Koupil".

7) KONTAKT JE V SEZNAMU OD-DO


Občas potřebujete oslovit kontakty, které přišly do seznamu od - do nějakého období.

Je třeba uvnitř nastavit období.

Je třeba ještě uvnitř nastavit období. Buď konkrétní (datum v kalendáři) nebo pohyblivé (časový interval). Na výběr máte datum v kalendáři, časový interval a časový událost.


8) ROZESÍLKA NA CELOU DATABÁZI:

Vyberete z menu Trigger Hned teď, který způsobí, že všechny kontakty z vaší databáze vstoupí do scénáře (po spuštění funguje pouze jednorázově) a tím, že následuje Odeslat e-mail, odešle se na celou databázi, a to hned teď.

9) ROZESÍLKA NA NOVÝ KONTAKT V DATABÁZI:

Vyberete z menu Trigger Při události - Vytvoření nového kontaktu (tedy zcela nový kontakt v databázi), který způsobí, že jakmile se bude jednat o nový kontakt, který v databázi dosud nebyl, projde tímto uzlem dále, kdy na něj můžete mít nastavenou třeba uvítací sérii. Např. nastavíte 3 e-maily do uvítací série a propojíte čekáním. Následně spustíte do stavu běží a scénář bude připraven na oslovení nových kontaktů v databázi.


10) OTEVŘENÍ KONKRÉTNÍ KAMPANĚ + KLIKNUTÍ NA ODKAZ

Po odeslání e-mailu si můžete ještě překontrolovat, kdo otevřel e-mail, neotevřel, klikl nebo neklikl na odkaz. Pak můžete poslat doposílku těm kontaktům, které neotevřely; otevřely, ale neklikly; otevřely, klikly, ale nekoupily.

11) SEGMENTACE DLE POLÍ

Můžete pracovat s kontakty dle systémových, či vlastních polí. Pokud máte informace v polích, můžete s nimi dále pracovat v rámci automatizace.


Např. Muž; žena; neuvedeno (když nemáme jméno ani příjmení)

12) SEGMENTACE DLE PREFERENCÍ

Pojďme si to ukázat na příkladě. Např. pro finanční poradce je zajímavé rozdělení, zda klienti budou dům/byt hradit v hotovosti, hypotékou, či v kombinaci ohledně hypotéky nebo poskytnutí investic. Následně s nimi totiž mohou s těmito informacemi dále pracovat.

Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme