Operátor "Podmínka"

Operátor "Podmínka"

Jak filtrovat kontakty při jejich průchodu scénářem?

Podmínka je jedním z klíčových uzlů jakéhokoliv scénáře, ať už se bavíme o opakujících se automatizacích nebo o jednorázových rozesílkách. Pokud se zajímáte o e-mailing, určitě jste už slyšeli o segmentování kontaktů. Právě podmínka je pro toto určená. Umožňuje totiž filtrovat kontakty procházející scénářem podle toho, zda splňují nebo nesplňují definovaná pravidla.

Všimněme si, že podmínka má jakožto jediný uzel dva výstupy - zelený a červený. Těmito výstupy budou podmínku opouštět kontakty podle toho, zda ji splňují - zelený výstup - nebo nesplňují - červený výstup. Podíváme-li se blíže na nastavení podmínky, zjistíme, že nejprve lze nastavit logický vztah “a zároveň” či “nebo”. U tohoto nastavení je třeba zbystřit v případě, že chceme v rámci jednoho podmínkového uzlu nastavit kombinaci vícero podmínek. Pakliže má kontakt splnit kombinaci všech podmínek najednou, zvolíme vztah “ a zároveň”. Pokud nám stačí, že splní alespoň jednu z nich, volíme vztah “nebo”. 


Nejčastěji používané podmínky

Pojďme se teď podívat na nejčastější podmínky, které v praxi použijeme. Takovou podmínkou může být třeba “Kontakt je v seznamu”. Vybereme konkrétní seznam kontaktů, k němuž se podmínka má vztahovat a klikneme na uložit. Pokud do takto nastaveného uzlu pošleme kontakty, roztřídí se nám na ty, které jsou v daném seznamu kontaktů přihlášené, a které nikoliv.

Pokud potřebujete segmentovat kontakty dle časového období, je to také možné, jak vidíte na obrázku níže.

Třídit kontakty můžete také podle obsahu "Pole kontaktu". 

Na výběr máte tyto operátory:

• se rovná

• je vyplněno

• je větší než

• je větší nebo rovno

• je menší než

• je menší nebo rovno

• začíná na

• obsahuje

Na obrázku níže například segmentujeme kontakty, které obsahují doménu smartemailing.cz. 

Další užitečnou podmínkou může být “Kontakt slaví výročí”. Zvolíme-li možnost svátek a klikneme-li na uložit, stane se takto nastavená podmínka mocnou zbraní pro náš automatizovaný e-mailing, protože v kombinaci s Triggerem “Opakovat” nám každý den propustí relevantní kontakty, které v ten den slaví svátek. 

Jak vidíte na obrázku výše, nemusí být podmínka splněna přímo v den výročí. To je výhodně v případě, kdy chcete kontaktu zaslat předběžně například voucher s omezenou platností, nebo poskytnout slevu, která končí v den jeho narozenin či jiného výročí. Navíc nejste vázáni pouze na svátek/narozeniny. Výročí může být třeba datum uzavření smlouvy, pokud jej máte u kontaktu uvedeno ve vlastním poli. Toho lze využít pro připomínání významných událostí přímo kontaktům. Například takto můžete 14 dní dopředu upozornit klienta, že končí platnost jeho smlouvy a bude třeba ji prodloužit. Má tedy dostatek času na akci.

Čtvrtou, velice často používanou podmínkou, je "Kontaktu byl odeslán e-mail". Tu lze použít také na celý scénář - tedy byl odeslán jakýkoliv e-mail z daného scénáře.

Podmínku "Počet položek v nákupním košíku", využijete zejména ve scénáři pro opuštěný košík

Důležité je uvědomit si, že podmínky lze neomezeně řetězit za sebe. Rozhodně doporučujeme řetězení, které je velmi přehledné a pochopitelné, než kupení více podmínek do jedné.

V našem případě svátkové kampaně bychom mohli kontakty dál filtrovat podle mužského a ženského pohlaví. K tomu poslouží podmínka “pole kontaktu”, kde vybereme pohlaví. Nejprve si odfiltrujeme ženy, následně další podmínkou zachytíme muže. V tomto případě se jen ujistěte, že do aplikace SmartEmailing synchronizujete své kontakty včetně vyplněného křestního jména. 

Pokud do aplikace SmartEmailing synchronizujete i objednávky svého e-shopu, tak vás budou zajímat podmínky, které s objednávkami pracují. Takovým příkladem může být podmínka “Objednal produkt”. Zde můžeme přepnout volbu ID produktu na Název, upravit operátor na “začíná na” a do hodnoty napsat třeba horské kolo. Takto nastavená podmínka nám odfiltruje zákazníky, kteří si koupili jakýkoliv produkt, jehož název začíná slovem horské kolo. Tak co jim třeba poslat e-mail, ve kterém mu nabídneme přilbu?

Další možností je ohraničit podmínku i z časového hlediska. Vezměme si jako příklad podmínku Počet odeslaných e-mailů. Zde upřesníme nastavení na operátor “je větší nebo rovno”, napíšeme hodnotu 1 - jinými slovy Kontaktu byl odeslán alespoň 1 e-mail. Níže můžeme upřesnit období, ke kterému se vyhodnocení podmínky bude vztahovat. Zvolíme období “od”, jako variantu měření času vybereme “časový interval” a nastavíme “-” “1” “měsíc”. Nápověda nám dokonce ukáže přepočet, k jakému období se podmínka aktuálně vztahuje. Tímto způsobem si vyfiltrujeme kontakty, se kterými jsme poslední měsíc komunikovali.

U níže uvedených podmínek lze doplnit časový údaj OD - DO a upřesnit tak rozmezí, kterého se výběr týká:  
• Kontakt je v seznamu
• Kontaktu byl odeslán e-mail
• Kontakt otevřel e-mail z automatizace
• Počet otevřených e-mailů
• Objednávka s atributem
• Kontakt zobrazil Viber zprávu
• Kontaktu byla doručena Viber zpráva
• Objednal produkt
• Objednal produkt s atributem
• Počet objednávek
• Klikl na konkrétní odkaz
• Klikl na jakýkoliv odkaz
• Navštívil stránku s atributem
• Navštívil stránku

Další funkcí je možnost využití karty “pokročilé”. Zde lze nastavit časový limit, který kontakty mají na splnění podmínky - například 7 dní. Po tuto dobu budou kontakty čekat v podmínce. Pokud kdykoliv v těchto sedmi dnech některý z kontaktů podmínku splní, bude předčasně vypuštěn zeleným výstupem. Pokud v nastaveném limitu podmínku nesplní, bude po sedmi dnech vypuštěn výstupem červeným.


Čekání na splnění podmínky

K čemu slouží čekání na splnění podmínky?

Podmínka se zapnutým čekáním je vlastně Trigger uvnitř běžícího scénáře. Umožňuje čekat, dokud kontakt nesplní nějakou podmínku. Teprve poté pošle kontakt ve scénáři dál.

Typické příklady použití:

  • Čekej, dokud kontakt neproklikne odkaz v e-mailu, ale maximálně 6 hodin (délka čekání je tedy limitována délkou 6 hodin, pokud kontakt do té doby odkaz neproklikne, pokračuje v průchodu scénářem).
  • Čekej, dokud kontakt nenavštíví stránku na webu, maximálně však 2 týdny.
  • Čekej, dokud kontakt nezaplatí objednávku, maximálně však 5 dní.

Vyhodnocování splnění podmínky

V jakých časových intervalech se splnění podmínky pro kontakt vyhodnocuje?

  • Pokud kontakt čeká méně než 1 den, podmínka se vyhodnocuje každých 20 minut.
  • Pokud kontakt čeká 1-2 dny, podmínka se vyhodnocuje každých 60 minut.
  • Pokud kontakt čeká 2-3 dny, podmínka se vyhodnocuje každé 3 hodiny.
  • Pokud kontakt čeká 3-5 dnů, podmínka se vyhodnocuje každých 6 hodin.
  • Pokud kontakt čeká 5-7 dnů, podmínka se vyhodnocuje každých 12 hodin.
  • Pokud kontakt čeká déle než 7 dnů, podmínka se vyhodnocuje každých 24 hodin.
Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme