Automatizace - Jak nahradit SmartKampaně

Dříve se v aplikaci SmartEmailing používaly segmenty, SmartKampaně a Triggery. Nicméně jak šel čas, vyvinuli jsme pro vás prostředí Automatizace, která vám přináší mnohem více, protože je flexibilnější a můžeme ji neustále vylepšovat dle potřeb vás - našich klientů. Bylo však třeba některé funkce zcela nahradit, protože by vznikla duplicita. Z toho důvodu již Automatizace se segmenty, SmartKampaněmi ani Triggery nepracuje.


Pojďme se však podívat, k čemu sloužily SmartKampaně a jak je Automatizace nahrazuje.


SmartKampaně - SmartKampaň automaticky odesílá určitý e-mail, či sérii e-mailů, na každý kontakt, který je přidán do seznamu kontaktů, na který je navázána.

SmartKampaně v Automatizaci: K tvorbě automatizovaných rozesílek využívejte Automatizaci, díky které je můžete vytvářet skutečně na míru svým požadavkům. To vše na jednom místě, za pomoci uzlů, které vám umožní v průběhu naplánovaných rozesílek efektivně reagovat na změny (např. dokončení objednávky), více cílit na konkrétní uživatele a zasílat nabídky, upomínky či jiný obsah na základě jejich preferencí a chování. Pro svou inspiraci můžete využít námi vytvořené Automatizační scénáře.


Pozor! Pokud jste měli SmartKampaně nastavené původním způsobem a rozhodli jste se, že chcete používat Automatizaci, nezapomeňte si SmartKampaně deaktivovat, jinak se akce provede 2x.


Pokud jste s námi již delší dobu a používáte SmartKampaně jako sérii e-mailových kampaní, začněte ideálně přecházet na Automatizační prostředí.

Možná se ale ptáte co dělat, když již nějaké SmartKampaně máte a chcete i tyto série přenést do Automatizace. Hned si to ukážeme na konkrétním příkladu.


SmartKampaně máme v sérii nastaveny takto:

  1. odeslat ihned,
  2. odeslat za 7 dní,
  3. odeslat za 14 dní.

Jako první si série vytvořte v Automatizačním scénáři.Uvnitř Triggeru Při události je nastavena systémová událost - Přidání do seznamu kontaktů - konkrétní seznam.

Protože chcete e-mailovou kampaň poslat rovnou, napojíte ihned e-mail 1, bez čekání. Následně však zvolíte čekání 7 dní od odeslání e-mailu a napojíte e-mail 2. Protože další e-mail má jít zase za dalších 7 dní, opět vložíte e-mail, tentokrát 3. Není třeba volit počet dní od vstupu do seznamu, ale můžete přičíst jednoduše počet dní.


Na konci tohoto scénáře si můžete povšimnout hlášky, že Kontakt opouští scénář. Pokud se rozhodnete, že přidáte další e-mail do kampaně, můžete. Přijde ale pouze těm kontaktům, které ještě scénář neopustily. Jak to udělat, aby přišly i těm, kteří už tam nejsou?

Použijte Trigger Hned teď - zeptejte se podmínkou, zda kontakty obdržely e-mail 3 v tomto scénáři a pokud ano, pošlete jednorázově e-mail 4 a zároveň ho napojte za čekání pro ty nové.Jakmile spustíte tento scénář (Zastaveno - Spustit), platí tento scénář pro nové kontakty.Pokud i poslední kontakt v seznamu již obdržel všechny Smartkampaně v sérii, můžete je všechny vypnout. Přes ozubené kolečko vedle SmartKampaní, uvnitř pak "SmartKampaň je aktivní bude takto šedivé, neaktivní" - nezapomeňte uložit.


V případě, že by Vám kontakty naskakovaly častěji a byly někde uprostřed celé série, vypínejte SmartKampaně až poté, co přišla poslednímu kontaktu. Vytipujte si tedy poslední kontakt, než jste zapnuli Automatizaci (poté, co jste zapnuli automatizaci již běží série v Automatizaci, pro ně to tedy neplatí). V detailu kontaktu dokonce vidíte, kdy kontaktu má SmartKampaň přijít:

Po tomto datu si překontrolujte v detailu, že kontaktu e-mail opravdu přišel (bude vidět v 1. sloupečku), následně můžete jít do SmartKampaní a vypnout tuto druhou v pořadí a počkat na 3.Jakmile odejde i třetí SmartKampaň, vypnete i třetí v pořadí.


Další variantou je, že si vytvoříte nový seznam, na který vůbec SmartKampaň nastavená není. Ten připojíte např. na webový formulář jako nový a SmartSérii necháte doběhout. V Automatizaci máte již sérii pro nové kontakty. Budete pracovat s dvěma seznamy, které si můžete pomocí automatizace v případě potřeby sloučit.

Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme