Automatizace - Analýza skóre angažovanosti

Je rozhodně důležité průběžně sbírat nové kontakty do databáze. Stejně tak důležité ale je sledovat angažovanost Vaší databáze a s neangažovanými kontakty pracovat jinak. Dosáhnete tak daleko lepších výsledků svého e-mailingu.

Přečtěte si, proč je důležitá hygiena databáze.

Při vyloučení neangažovaných kontaktů zůstane počet těch, kteří otevřou danou rozesílku, prakticky stejný, ale protože se po vyřazení neangažovaných kontaktů z konkrétní rozesílky sníží počet obeslaných respondentů, procentuální open rate bude vyšší, což pro vás znamená zvyšování reputace..


Neangažované kontakty můžete nyní snadno vyřadit v klasické rozesílce v druhém kroku jejího nastavení.


Připravili jsme pro vás scénář v automatizaci, díky kterému můžete snadno zjistit angažovanost své databáze.


V menu záložka Automatizace - Automatizace - tlačítko + Nový scénář

Následně vyberte hotový scénář:

Klikněte na Analyzační scénáře - Analýza skóre angažovanosti - Vytvořit scénář:

Na pracovní ploše se vytvoří předpřipravený scénář, který rozdělí vaše kontakty do kategorií N–E (od nadšených nováčků po extrémně neangažované kontakty). Pomocí tohoto analyzačního scénáře si můžete rozdělit databázi svých kontaktů podle skóre.

Náš algoritmus pravidelně vyhodnocuje interakci kontaktů s vašimi e-maily a podle toho je rozřazuje do těchto skupin:

  • New: Nadšení nováčci
  • A: Absolutní srdcaři
  • B: Bohatě angažovaní
  • C: Chladnoucí příznivci
  • D: Dlouhodobě neaktivní
  • E: Extrémně neangažovaní

Algoritmus výpočtu je komplexní. Mimo jiné zahrnuje aktivitu kontaktu v e-mailech, vyplnění webových formulářů, double opt-iny, odhlášení, objednávky, pohyb kontaktu po webu při nasazeném webtrackingu (proto doporučujeme ve webtrackingu zaškrtnout sledování návštěv a vložit na váš web).


Zjednodušeně pro představu se jedná o tyto kontakty v jednotlivých kategoriích:


New = nové kontakty, zatím neměly možnost projevit dostatečnou aktivitu k vyhodnocení angažovanosti

A = kontakty otevírají a klikají prakticky na každou rozesílku nebo udělaly v nedávné době alespoň jednu objednávku

B = jsou nadprůměrně angažovaní

C = kontakty projevují průměrnou aktivitu, u kontaktu je vhodné zvýšit frekvenci komunikace

D = kontakty, které v poslední době ztrácí zájem a které je nutné začít reaktivovat, abyste o kontakt nepřišli.

E = kontakty, které dlouhodobě nenakupují, neotvírají e-maily, nechodí po webu, nevyplňují formuláře a na komunikaci od vás nijak nereagují. Můžete vyzkoušet např. SMS, jejíž otevření se však do e-mailové angažovanosti nezahrnuje.

Nemá smysl je reaktivovat e-mailem. Posílání e-mailů na tuto skupinu škodí vaší reputaci a může způsobit, že celá rozesílka může spadnout do spamu.


MOŽNOSTI PRÁCE S KONTAKTY


1) TEST - při spuštění testu (tlačítko vedle názvu scénáře) můžete vidět skutečná čísla, která vyjdou následně ze scénáře po jeho ostrém spuštění.

2) OSTRÉ SPUŠTĚNÍ - Chcete-li vidět, o jaké kontakty se jedná, je třeba kliknout na Zastaveno a změnit na stav Uložit/Spustit.

Jakmile kontakty projdou scénářem a 1x kliknete na podmínku (= modrý uzel), pomocí ikony Zobrazit kontakty uvidíte ty kontakty, které podmínkou prošly. Historie průchodů jednotlivých kontaktů uchováváme po dobu 7 dnů.

Klikněte na ANO a zobrazí se vám přehled všech kontaktů, které prošly zeleným výstupem:

Můžete se tak prokliknout do detailu každého kontaktu.


3) ROZESÍLKA DLE JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ ANGAŽOVANOSTI - Chcete si ověřit naši teorii, že skupiny D a E otevírají opravdu nejméně? Připravte si e-mail a přidejte ho za každý uzel (tahem myší z menu – uzel Odeslat e-mail, případně kopírováním prvního uzlu ještě 5× a napojte na další podmínky A–E).

Pozměňte jim název v záložce Název uzlu - 2x vždy klikněte na uzel Odeslat e-mail, zvolte záložku Název uzlu a za něj napište N, za další A atd. až do E. To, že rozdělíte rozesílku na N-E nemá na vaši reputaci vliv, pouze vidíte rozdělené statistiky. Provider (poskytovatel schránek) vnímá rozesílku jako celek.

STATISTIKY:

Pokud na každou z těchto skupin napojíte zvláštní e-mailový uzel, uvidíte statistiky pro každou skupinu odděleně. Díky tomu zjistíte, které skupiny kontaktů se o váš e-mailing zajímají a které kontakty naopak snižují vaši reputaci dolů. Pro přehlednost nezapomeňte vyplnit také záložku Tracking a v každém e-mailovém uzlu označit UTM parametry pro každý segment zvlášť. Díky tomu uvidíte konkrétní statistiky v Google Analytics.

4) PRÁCE S KATEGORIEMI KONTAKTŮ - Od chvíle, co kontakt vstoupí do databáze, je označen N - new. Nejprve je pro nás novým kontaktem, skóre nemáme z čeho spočítat. V průběhu času získáváme data o jeho chování , a ve chvíli, kdy máme dostatek dat, vypočteme skóre. Výpočet probíhá 1x týdně v neděli.


Pokud kontakt začne chladnout a dostane se do kategorie C, měli byste zbystřit a začít s kontakty komunikovat ohledně jejich skutečného zájmu a preferencí.


Dostane-li se kontakt do kategorie D, jedná se o kontakty, které jsou vhodné k reaktivaci - tedy je třeba na ně začít komunikovat jinak, než se zbytkem databáze, protože je váš obsah přestává zajímat. Tedy nečekejte na reaktivaci, až když kontakt vstoupí do kategorie E, správný čas pro úspěšnou reaktivaci nastává právě u kontaktů v kategorii D. Posílejte na tyto kontakty ten nejlepší obsah a nabídku, která se neodmítá. Snažte se je "vrátit zpět do hry".


Pokud se kontakt přesune do kategorie E, jedná se o kontakty, na které nedoporučujeme odesílat hromadný e-mailing. Ponechte si je v databázi a začněte na ně cílit jiné než marketingové kampaně, začněte například sledovat objednávky, případně na ně posílejte ponákupní péči, přání k svátku, narozeninám či výročí. Automatizační scénáře začínající individuálním triggerem při události mívají vyšší úspěšnost.

Mohou zde být ale i kontakty, na které jste za poslední rok neodeslali žádný e-mail. Z hlediska reputace je vhodná pravidelná komunikace, aby výstupy z analýzy angažovanosti byly relevantní.


Možná vás v tuto chvíli napadlo, že jste tak dlouho sbírali kontakty a nyní byste je měli z rozesílky vyřazovat?

Kontakty pro vás nemají stejnou hodnotu. Je ve vašem zájmu, abyste kontakty, které s vámi dlouhodobě neinteragují, z hromadné marketingové rozesílky vyloučili, a začali s nimi pracovat jiným způsobem.


5) PŘESUN KONTAKTŮ DO SEZNAMU - Reputaci snižuje skupina E. Pokud chcete pracovat jednorázově se skupinou D a E, připravte si nové seznamy pro kategorii D a E a následně proveďte přesun kontaktů do seznamů pomocí uzlu Změna v seznamu. E nechejte bokem a vyjímejte z marketingové rozesílky, na D nastavte reaktivační kampaň.


Není však třeba přesouvat do statických seznamů a když potřebujete rozeslat e-mail, rovnou ho napojte na podmínku viz bod 4 - práce s kategoriemi kontaktů.


Pokud jste předtím provedli ostré spuštění scénáře, je třeba smazat trigger Hned teď a použít přetažením myši z menu nový, protože pokud se již jednou trigger spustil, opakovaně se nespustí.

Případně si připravte nový scénář a spusťte do stavu "Běží".


To ale ještě neznamená, že v kategorii D a E nemohou být zákazníci (kontakty) kteří od vás nikdy žádný e-mail neobdrželi, nebo kontakty, které otevřely e-mail včera. Přepočet probíhá jednou týdně. Algoritmus je nastaven v kombinaci více faktorů. Z toho důvodu doporučujeme brát kontakty v seznamech jako základní metriku, ale můžete si je namátkově zkontrolovat, ať vidíte, odkud pochází, kolik e-mailů obdržely, na které klikají.


6) VYLOUČENÍ ZÁKAZNÍKŮ - v kategorii E by se neměli nacházet zákazníci, pokud jsou do SmartEmailingu objednávky posílány do záložky objednávky po API. Pokud však tyto informace nemáme, nemůžeme je do přepočtu zahrnout. V takovém případě doporučujeme hromadný seznam Zákazníci, případně více seznamů, můžete pracovat s podmínkou Platí, že – Kontakt je v seznamu Zákazníci, a ty ještě vyloučit pro další práci s kontakty (navázat na negativní červený výstup).

Pokud nemáte zákazníky v seznamech, ale evidujete objednávky v detailu kontaktu, v podmínce zadejte Počet objednávek je roven nebo vyšší než 1, a tyto kontakty tak můžete opět vyloučit.

Mohlo by se vám hodit: API DOKUMENTACE k importu objednávek.

Kontakty můžete filtrovat dle vlastní potřeby.


Rozesílku si můžete také zjednodušit takto:


1) Stejný e-mail rozdělit na 2 kategorie a v názvu uzlu

Ve statistikách pak uvidíte 2 kategorie, jak která otevírá.


2) Případně můžete posílat e-maily pouze na N-C s použitím předpřipraveného scénáře.

3) Nebo dokonce použít vlastní scéřář takto:

Které kategorie máte zaškrtnuté, na ty se odesílá.


Pro více informací kontaktujte naše oddělení podpory: podpora@smartemailing.cz. Něco vám v nápovědě chybí? Rádi cokoli doplníme, jen nám o tom dejte prosím vědět.

Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme