Automatizace - Rozesílka série kampaní

Možná jste v minulosti používali Smart Kampaně, automatizovanou rozesílku na sérii kampaní, a chtěli byste takové rozesílky vytvářet v Automatizaci. Samozřejmě je to možné a, jak si za chvíli ukážeme, mnohem snazší, s více možnostmi, než které skýtá klasická Smart Kampaň. 

Princip je podobný. Kontakt je potvrzen ve vybraném seznamu (1), následně mu je ihned zaslán uvítací kampaň (2), jeden den čeká (3) a pak je mu zaslána další kampaň (5). Oproti klasické Smart Kampani si však v Automatizaci můžete lehce ověřovat, zda podmínka pro odeslání další kampaně trvá (4) a můžete tak reagovat například na změny v chování kontaktu (už koupil, proklikl odkaz...) nebo zabránit kolizi s jinou rozesílkou (jedna kampaň odeslaná dvakrát). Navíc nejste, na rozdíl od Smart Kampaně, vázání pouze na přidání kontaktu do seznamu (může to být například objednávka, vytvoření nového kontaktu...). To skýtá velmi široké možnost, jak si celou rozesílku vyladit a nastavit opravdu dle svých představ.

Jednotlivé uzly scénáře

Jako první použijeme Trigger "Při události" (1), který se aktivuje vždy, pokud je v námi vybraném seznamu potvrzen nový kontakt. Nastavení není nijak složité, v našem případě se bude jednat o systémovou událost, konkrétně přidání kontaktu do seznamu.

Po přidání kontaktu do seznamu, mu chceme ihned zaslat první, uvítací kampaň. Jako druhý tedy použijeme uzel Akce "Odeslat e-mail" (2). To se hodí zejména v případě, že sbíráte kontakty přes webový formulář, výměnou za zaslání eBooku. Kontakt se tedy zaregistruje a je mu ihned zaslána první kampaň.
Druhou kampaň mu však chceme zaslat až za 24 hodin. Je tedy nutno kontakt v průchodu scénářem pozastavit, což obstará Operátor "Čekání" (3).

V našem případě jsme nastavili dobu čekání v určenou hodinu následujícího pracovního dne, od vstupu kontaktu do uzlu. To znamená, že čas se začne počítat až od chvíle, kdy kontakt vstoupí do tohoto uzlu, což je zvláště důležité v pozdějších fázích scénáře.

Za čekáním může (ale nemusí) následovat  Operátor "Podmínka" (4). V našem případě je nastavena jednoduchá podmínka, že je kontakt stále přítomen v seznamu kontaktů, na který je scénář navázán. Tím si ověříme, že stále trvá skutečnost, na základě které má kontakt postoupit do dalšího uzlu, kterým ze zaslání další kampaně (5).

Hledáte více inspirace? Stáhněte si náš online SmartBook s nejpoužívanějšími scénáři marketingových automatizací ZDE.

Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme