Zpětné doplnění účelu zpracování nad seznamem

Účel zpracování můžete přiřadit i zpětně kontaktům, které máte již v databázi. Je důležité si uvědomit, že účel se vždy bude vztahovat ke konkrétnímu kontaktu. Hromadně můžete přidat účel zpracování k celému seznamu kontaktů. Pokud se kontakt nachází ve vícero seznamech, bude mu účel přidán zvlášť pro každý z nich.     

Zpětné přiřazení účelu zpracování

Nastavuje se pomocí tlačítka " Akce", "Přidat ke kontaktům v seznamu" (obrázek č.1).

Následně se dostanete k možnosti výběru seznamů, vybrané je zapotřebí přesunout do pravého sloupce (obrázek č.2) a stisknutím tlačítka "Přidat účel" Ten se zpětně přiřadí a uloží.