Odhlašovací formulář a Blacklist

Odhlašovací formulář a Blacklist, jak to spolu souvisí?

Blacklist slouží k plošné blokaci některého z kontaktů, aby mu nebyl doručen žádný další email nyní, ani v budoucnosti. Jedná se tedy o seznam kontaktů, na které nemá být teď, ani v budoucnu, odeslán žádný email, a to všemi způsoby.

Všimli jste si, že se poslední dobou někteří odhlášení objevují na Blacklistu? A proč tam vůbec jsou? Vysvětlíme si, proč odhlášení a Blacklist jsou nyní dobří přátelé.

Delší dobu jsme řešili situaci, kdy se kontakt odhlásil ze všech seznamů, ale stále se počítal mezi aktivní kontakty. Pokud jste importovali seznam, kontakt se znovu dostal mezi aktivní kontakty, i když už se jednou odhlásil ze všech rozesílek. A to způsobovalo problémy.

Rozhodli jsme proto následovně:

odhlašovací stránka a blacklist

Pokud se kontakt na odhlašovací obrazovce rozhodne pro odhlášení komplet ze všech seznamů, je následně přidán na Blacklist a tím vznikne následující:

  • kontakt se již nepočítá mezi aktivní kontakty a neukusuje vám část tarifu
  • nebude na něj doručena žádná Kampaň, SmartKampaň, ani cokoliv jiného z vašeho účtu
  • reaktivovat se může pouze tak, že se sám znovu registruje přes jakýkoliv webový formulář, který směřuje na váš účet

Pro lepší představu a pochopení uvedu možnosti, jaké mohou nastat při odhlášení, kdy kontakt bude jen odhlášen nebo bude na Blacklistu.

1, Adresa support@marketadanisova.cz je v následujících seznamech:

A - veřejný název A
B - veřejný název B
C - nemá veřejný název
odhlásím se metodou výběru ze seznamů, tedy z A a B, v nich jsem odhlášená, v C zůstávám potvrzená, nejsem evidována na Blacklistu. Pokud se odhlásíme metodou odhlásit ze všech seznamů - jsem na Blacklistu.
2, E-mailová adresa support@marketadanisova.cz je v následujících seznamech:
A - veřejný název A
B - veřejný název B
odhlásím se metodou výběru ze seznamů, tedy z A a B, už nemám žádný seznam, kde bych mohl být potvrzený, jen odhlášený, ale nejsem evidován na Blacklistu. Odhlásím se metodou odhlásit ze všech seznamů - jsem na Blacklistu.