Trigger - přesun kontaktu mezi seznamy

Přesunem je myšleno kompletní převedení kontaktu ze seznamu A do seznamu B s tím, že v seznamu A nezůstane po kontaktu vůbec nic.

Ke správě triggeru se dostanete přes Smart Kampaně - > triggery.

Zde stisknete “ Vytvořit nový trigger”.

Nyní máte možnost nastavit, zda chcete, aby reagoval na otevření kampaně, nebo na kliknutí odkazu v kampani, atd… V mém případě jsem vybral možnost první “Spuštění při otevření kampaně”. Pod tímto nastavením vyberete kampaň, která má být klientem otevřena, a poté vyberete akci, co se má stát, pokud tato podmínka byla splněna.

Zde vyberete volbu: Přesunout kontakty mezi seznamy. Tím se objeví část okna, kde je možno nastavovat přesunutí (viz obrázek).

Zde vidíte, že v prvním poli vybíráte zdrojový seznam, odkud se kontakt má vzít, a v druhém cílový seznam, kam se má vložit.

Ve chvíli, kdy nastavíte seznamy, stisknete, zda má být Trigger aktivní ihned nebo později. Poté ji uložíte a vaše práce je hotová!