Trigger - odstranit kontakt ze seznamu

Další možností, jak využít trigger, je odstranění kontaktu z vybraného seznamu, nebo k odstranění kontaktu ze všech seznamů kontaktů. Možná Vás nyní nenapadá, k čemu tuto funkci využít, tak příkladem může být situace, kdy máte nastavenou sérii emailů, ve které chcete své potencionální klienty nasměrovat k nákupu vašeho produktu či služby. Tato série čítá celkem 5 e-mailů a co když už někdo nakoupí váš produkt po 3. emailu? Určitě budete souhlasit, že odesláním dalších zbývajících 2 emailů je v tuto chvíli bezpředmětné.

Nový trigger najdeme klasicky v nastavení triggerů, viz Obrázek č.1, kdy na základě události dle vaší potřeby vyberete akci "Odstranit kontakt ze seznamu kontaktů".

Použití je jednoduché, pokud chcete, aby se na základě nějaké akce klienta odstranil z 1 nebo více seznamů, stačí využít této volby.