Jak založit segmenty?

Funkce segmentů slouží k vytvoření speciální skupiny kontaktů, které splňují určité podmínky, které nastavíme. K segmentům se dostanete přes záložku Kontakty a Seznamy -> Segmenty, tím se dostanete na přehled všech segmentů, které máte pod účtem.

K vytvoření nového segmentu je třeba stisknout tlačítko “Vytvořit nový segment”, tím se otevře editor (viz obrázek č.1)

Jako první je vyžadováno “ Jméno segmentu”, které slouží k interním účelům a zákazník jej neuvidí. Doporučuji volit takové jméno, abyste hned na první pohled poznali, o jaký segment se jedná, a nemuseli chodit stále do editace.

Následně jaký segment chcete vytvářet, jestli  JEDNODUCHÝ nebo POKROČILÝ.

JEDNODUCHÝ SEGMENT

Při vytváření tzv. jednoduchého segmentu, vytvoříte pouze segment s jedním nebo x pravidly dle vaší potřeby pro konkrétní účel. Např. chci zjistit, kolik emailových adres je v mé databázi neaktivních. Zadám jaký chci mít vztah mezi pravidly A/NEBO a z nabídky pravidel si vyberu pravidla.

POKROČILÝ SEGMENT

U pokročilého segmentu můžete vytvořit jeden segment, který bude v sobě mít několik dalších segmentů s různými pravidly a provázat segmenty mezi sebou. Budete vytvářet skupiny pravidel segmentů s náročnější logikou.

Dále je třeba vybrat vztah mezi pravidly segmentů. Lze si je představit jako matematické operace s množinami součin (A) a průnik (NEBO). Pojďme si popsat, jak to funguje

■       A – tuto podmínku zvolíte, pokud chcete, aby segment vybral kontakty, které splňují VŠECHNA pravidla segmentu.

Například pokud budete mít pravidla:

■      Otevřel kampaň X

■      Je v seznamu XY

■      Klikl na odkaz ve smartkampani XZY

Tak budou vybrány kontakty, které splnili všechny tyto podmínky.

■       NEBO – pokud bychom vybrali podmínku NEBO, a měli stejné zadání jako u A, tak by segment vybral všechny kontakty, které splňují ALESPOŇ JEDNU podmínku segmentu, tzn. vybral by kontakt který 1. Otevřel kampaň X, vybral by i ty které splňují 2, nebo 3, ale i kombinace z nich.

Nyní se podíváme na pravidla segmentů, která můžete nad seznamem aplikovat.

Pravidla máme rozdělena do pěti sekcí:

SEZNAMY KONTAKTŮ

■      Kontakt je v seznamu obsažen – můžete filtrovat kontakty, které splňují některou z podmínek a zároveň jsou v určitém seznamu

■      Kontakt NENÍ v seznamu obsažen – stejná aplikace jako v minulém příkladu, ale pro kontakt, který není v určitém seznamu

■     Kontakt byl přidán do seznamu PŘED...

■      Kontakt byl přidán do seznamu PO...

■      Kontakt je v seznamu déle než...

■      Kontakt je v seznamu méně než X dní

■      Kontakt je v libovolném seznamu

■      Kontakt je v libovolném segmentu

■      Kontakt NENÍ obsažen v seznamu, pouze v segmentu

■      Kontakt je v seznamu se štítkem

KAMPANĚ

■      Kontakt otevřel kampaň – vybere každý kontakt, který má příznak, že danou kampaň otevřel

■      Kontakt NEOTEVŘEL kampaň – vybere každý kontakt, u kterého není příznak, že by danou kampaň otevřel

■      Kontakt klikl na odkaz v kampani – vybere každý kontakt, který klikl na určitý odkaz v kampani (máte možnost si vybrat odkaz, pokud    jich je více v jedné kampani)

■      Kontakt neklikl na žádný odkaz v rozesílce

■      Kontakt neklikl na odkaz v rozesílce

■      Kontakt otevřel kampaň se štítkem

■      Odeslána kampaň se štítkem...

SMARTKAMPANĚ

■      Kontakt otevřel smartkampaň - vybere každý kontakt, který má příznak, že danou smartkampaň otevřel

■      Kontakt NEOTEVŘEL smartkampaň – vybere každý kontakt, u kterého není příznak, že by danou smartkampaň otevřel

■      Kontakt klikl na odkaz v smartkampani – vybere každý kontakty, který klikl na určitý odkaz ve smartkampani (máte možnost si vybrat odkaz, pokud jich je více v jedné smartkampani)

PODROBNOSTI KONTAKTU

■      Vybrané pole u kontaktu je – vybere všechny kontakty, které obsahují hodnotu v poli

■      Vybrané vlastní pole u kontaktu je - vybere všechny kontakty, které obsahují hodnotu ve vlastním poli

■      Vlastní pole typu výběr jedné z položky přednastavených hodnot v seznamu přepínačů (radio) je...

■      Vybrané pole obsahuje...

■      Vlastní číselné pole je...

■      Vlastní číselné pole je menší než...

■      Vlastní číselné pole je vetší než...

■      Vybrané vlastní textové pole obsahuje...

■      Vlastní pole typu výběr více možností v seznamu zatrhávacích polí (seznam check boxů) je...

■      Vlastní pole datum je PŘED...

■      Vlastní pole datum souhlasí nebo je PO...

■      Kontakt existuje v databází více než X dní...

AKTIVITY KONTAKTU

■      Kontakt aspoň jedenkrát otevřel kampaň nebo klikl na odkaz

■      Kontakt nikdy neotevřel žádnou kampaň a nikdy neklikl na žádný odkaz

■      Kontakt byl vytvořen v databázi přes webový formulář

■      Kontakt je starší než a neaktivní už X dní...

■      Skóre v otevírání v seznamu kontaktů je...

■      Skóre v klikání v seznamu kontaktů je...

■      Během X dní bylo odesláno nejvýše Y emailů

Velice doporučujeme mít jako jednu z podmínek segmentu vždy Podmínku na přítomnost v seznamu, kterého se týká segment, protože dokáže spolehlivě odfiltrovat odhlášené kontakty, aby nedošlo k odeslání na takto vyfiltrované odhlášené kontakty, což se může vzhledem k vysoké variabilitě kombinací podmínek stát.

Následující volbu “ Automaticky obnovovat segment” zvolíte, pokud chcete segment automaticky aktualizovat dle momentální situace v seznamech (aktualizace probíhá každých 30 minut).

Vlastníka segmentového seznamu je třeba vyplnit proto, aby při odesílce na segment bylo jasné, kdo se má příjemci zobrazit jako vlastník. Segment totiž může zahrnovat seznamy, jejichž vlastníci budou různí.

Pokud jste si nastavili všechna pravidla, stačí stisknout tlačítko “Uložit segment“ a segment se vám uloží a můžete s ním dále pracovat.

Co všechno jde dělat se segmentem?

■      Udělat segment ze segmentu

■      Odeslat Kampaň na segment

■      Nastavit Smartkampaň nad segmentem

■      Odstranit segment

■      Odstranit segment i s kontakty

Nyní je teda pouze na vás, co za akci chcete provést.