Jak založit segmenty?

Náš TIP: Pokročile segmentujte v automatizaci, ve které segmenty nahrazuje Operátor "Podmínka". Díky ní můžete kontakty třídit velmi jednoduše, přehledně, mnohonásobně, a hlavně na jednom místě. Automatizace vám také nabízí více možností v případě, že chcete reagovat na změny chováni svých uživatelů (např. dokončení objednávky), tak zasílat upomínky nebo více cílit na konkrétní uživatele. Pro svou inspiraci můžete využít námi vytvořené automatizační scénáře.

Funkce segmentů slouží k vytvoření speciální množiny kontaktů, které splňují určité podmínky, které nastavíte. K segmentům se dostanete přes záložku Kontakty a Seznamy -> Segmenty, tím se dostanete na přehled všech segmentů, které máte pod účtem.

K vytvoření nového segmentu je třeba stisknout tlačítko “Vytvořit nový segment”, tím se otevře editor (obrázek č.1)

Jako první je vyžadováno “ Jméno segmentu”, které slouží k interním účelům a zákazník jej neuvidí. Doporučujeme volit takové jméno, abyste hned na první pohled poznali, o jaký segment se jedná, a nemuseli chodit stále do editace.

Následně jaký segment chcete vytvářet, jestli  JEDNODUCHÝ nebo POKROČILÝ.

JEDNODUCHÝ SEGMENT

Při vytváření tzv. jednoduchého segmentu, vytvoříte pouze segment s jedním nebo x pravidly dle vaší potřeby pro konkrétní účel. Např. chci zjistit, kolik emailových adres je v mé databázi neaktivních. Zadám jaký chci mít vztah mezi pravidly A/NEBO a z nabídky pravidel si vyberu pravidla.

POKROČILÝ SEGMENT

U pokročilého segmentu můžete vytvořit jeden segment, který bude v sobě mít několik dalších segmentů s různými pravidly a provázat segmenty mezi sebou. Budete vytvářet skupiny pravidel segmentů s náročnější logikou.

Dále je třeba vybrat vztah mezi pravidly segmentů. Lze si je představit jako matematické operace s množinami součin (A) a průnik (NEBO). Pojďme si popsat, jak to funguje

■       A – tuto podmínku zvolíte, pokud chcete, aby segment vybral kontakty, které splňují VŠECHNA pravidla segmentu.

Například pokud budete mít pravidla:

■      Otevřel kampaň X

■      Je v seznamu XY

■      Klikl na odkaz ve Smart kampani XZY

Tak budou vybrány kontakty, které splnili všechny tyto podmínky. Pokud nesplňují jednu nebo více podmínek, vybrány nebudou.

■       NEBO – pokud bychom vybrali podmínku NEBO, a měli stejné zadání jako u A, tak by segment vybral všechny kontakty, které splňují ALESPOŇ JEDNU podmínku segmentu, tzn. vybral by kontakt který 1. Otevřel kampaň X, vybral by i ty které splňují 2, nebo 3, ale i kombinace z nich.

Nyní se podíváme na pravidla segmentů, která můžete nad seznamem aplikovat.

Pravidla máme rozdělena do pěti sekcí:

SEZNAMY KONTAKTŮ

■      Kontakt je obsažen v seznamu nebo segmentu... – můžete filtrovat kontakty, které splňují některou z podmínek a zároveň jsou v určitém seznamu

■      Kontakt NENÍ obsažen v seznamu nebo segmentu... – stejná aplikace jako v minulém příkladu, ale pro kontakt, který není v určitém seznamu

■     Kontakt byl přidán do seznamu PŘED...

■      Kontakt byl přidán do seznamu PO...

■      Kontakt je v seznamu déle než...

■      Kontakt je v seznamu méně než X dní...

■      Kontakt je v libovolném seznamu...

■      Kontakt je v libovolném segmentu...

■      Kontakt NENÍ obsažen v seznamech, pouze v segmentech...

■      Kontakt je v seznamu se štítkem...

KAMPANĚ

■      Kontakt otevřel kampaň... – vybere každý kontakt, který má příznak, že danou kampaň otevřel

■      Kontakt NEOTEVŘEL kampaň... – vybere každý kontakt, u kterého není příznak, že by danou kampaň otevřel

■      Kontakt klikl na odkaz v rozesílce... – vybere každý kontakt, který klikl na určitý odkaz v kampani (máte možnost si vybrat odkaz, pokud    jich je více v jedné kampani)

■      Kontakt neklikl na žádný odkaz v rozesílce...

■      Kontakt neklikl na odkaz v rozesílce...

■      Kontakt otevřel kampaň se štítkem

■      Odeslána kampaň se štítkem...

SMARTKAMPANĚ

■      Kontakt otevřel SmartKampaň... - vybere každý kontakt, který má příznak, že danou Smart kampaň otevřel

■      Kontakt NEOTEVŘEL SmartKampaň... – vybere každý kontakt, u kterého není příznak, že by danou Smart kampaň otevřel

■      Kontakt klikl na odkaz v SmartKampani... – vybere každý kontakty, který klikl na určitý odkaz ve Smart kampani (máte možnost si vybrat odkaz, pokud jich je více v jedné Smart kampani)

■      Kontakt klikl na odkaz ve SmartKampani...

■      Odeslána SmartKampaň se štítkem...

PODROBNOSTI KONTAKTU

■      Vybrané pole u kontaktu je... – vybere všechny kontakty, které obsahují hodnotu v poli

■      Vlastní pole u kontaktu je... - vybere všechny kontakty, které obsahují hodnotu ve vlastním poli

■      Pohlaví kontaktu je...

■      Vlastní pole není prázdné

■      Vlastní pole je prázdné

■      Systémové pole není prázdné

■      Systémové pole je prázdné

■      Systémové pole začíná na...

■      Vlastní pole začíná na...

■      Vlastní pole typu výběr jedné možnosti z přednastavených hodnot z přednastavených hodnot v roletce (select) je...

■      Vlastní pole typu výběr jedné položky z přednastavených hodnot v seznamu přepínačů (radio) je...

■      Vybrané pole obsahuje...

■      Vlastní číselné pole je...

■      Vlastní číselné pole je menší než...

■      Vlastní číselné pole je vetší než...

■      Vybrané vlastní textové pole obsahuje...

■      Vlastní pole typu výběr více možností v seznamu zatrhávacích polí (seznam check boxů) je...

■      Pole datum je PŘED...

■      Pole datum souhlasí nebo je PO...

■      Kontakt existuje v databází méně než X dní...

■      Kontakt existuje v databází déle než X dní...

■      Vlastní pole zaškrtávátko...

AKTIVITY KONTAKTU

■      Kontakt aspoň jedenkrát otevřel jakýkoliv email nebo klikl na odkaz

■      Kontakt v posledních X dnech otevřel alespoň Y % e-mailů

■      Kontakt v posledních X dnech otevřel nejvýše Y % e-mailů

■      Kontakt alespoň jedenkrát otevřel jakýkoliv email nebo klikl na odkaz za posledních X dnů

■      Kontakt nikdy neotevřel žádný email a nikdy neklikl na žádný odkaz

■      Kontakt byl vytvořen v databázi přes webový formulář

■      Kontakt je starší než a neaktivní už X dní...

■      Během X dní bylo odesláno nejvýše Y emailů a sms

■      Během X dní bylo odesláno více než Y emailů a sms

■      Kontakt alespoň jednou prošel double opt-inem

■      Kontakt nikdy neprošel double opt-inem

■      Kontakt prošel double opt-inem v posledních X dnech...

■      Kontakt má alespoň jednu objednávku...

■      Kontakt nemá žádnou objednávku...

■      Kontakt má alespoň jednu objednávku v posledních X dnech...

■      Kontakt nemá žádnou objednávku v posledních X dnech...

■      Kontakt objednal produkt...

■      Kontakt objednal produkt... v posledních X dnech

■      Kontakt objednal produkt z kategorie...

■      Kontakt objednal produkt z kategorie začínající na...

■      Kontakt objednal celkem za X nebo více...

■      Kontakt objednal celkem za X nebo méně...

■      Kontakt objednal celkem za X nebo více v posledních Y dnech... 

■      Kontakt objednal celkem za méně než X v posledních Y dnech... 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

■      Kontakt nemá přiřazen žádný účel zpracování

■      Kontakt má přiřazen platný účel zpracování...

■      Kontakt nemá přiřazen nebo nemá platný účel zpracování...

■      Do konce platnosti účelu X zpracování zbývá více než Y dní...

■      Do konce platnosti účelu X zpracování zbývá méně než Y dní...

DOTAZNÍKY

■      Kontakt vyplnil dotazník...

■      Kontakt zadal odpověď v dotazníku...

■      Kontakt udělil v dotazníku počet hvězdiček...

Velice doporučujeme mít jako jednu z podmínek segmentu vždy Podmínku na přítomnost v seznamu, kterého se segment týká, protože dokáže spolehlivě odfiltrovat odhlášené kontakty, aby nedošlo k odeslání na takto vyfiltrované odhlášené kontakty, což se může vzhledem k vysoké variabilitě kombinací podmínek stát.

Následující volbu “ Automaticky obnovovat segment” zvolíte, pokud chcete segment automaticky aktualizovat dle momentální situace v seznamech.

Vlastníka segmentového seznamu je třeba vyplnit proto, aby při odesílce na segment bylo jasné, kdo se má příjemci zobrazit jako vlastník. Segment totiž může zahrnovat seznamy, jejichž vlastníci budou různí.

Pokud jste si nastavili všechna pravidla, stačí stisknout tlačítko “Uložit segment“ a segment se vám uloží a můžete s ním dále pracovat.

Co všechno jde dělat se segmentem?

■      Vytvořit segment ze segmentu

■      Odeslat Kampaň na segment

■      Nastavit Smartkampaň nad segmentem

■      Odstranit segment

■      Odstranit segment i s kontakty

Nyní je teda pouze na vás, co za akci chcete provést.

Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme