Tvorba webového formuláře


Jděte do záložky WEBOVÉ FORMULÁŘE a podzáložky WEBOVÉ FORMULÁŘE 

a klikněte na položku VYTVOŘIT WEBOVÝ FORMULÁŘ.


KROK 1


V 1.kroku si webový formulář pouze pojmenujete a vyberete, zda se bude jednat o klasický formulář, vyskakovací nebo vyjížděcí.


Klasický webový formulář

Klasický webový formulář je statický, má ve stránce své pevné místo - nevyskakuje, nevyjíždí.
 Vyberte si šablonu, u které můžete v dalším kroku editovat její pole, texty, barvu, velikost, atd.

Vyskakovací webový formulář

U pop-upu můžete nastavit, kdy se zobrazí. Formulář může vyskočit na stránce po uplynutí nastaveného času, nebo po scrollování stránky. 
Vyberte si šablonu, u které můžete v dalším kroku editovat její pole, texty, barvu, velikost, atd.

Pop-up nebude zobrazován na mobilních zařízeních, protože Google penalizuje weby, které na svých mobilních verzích vyskakovací okna používají.

Vyjížděcí webový formulář

Vyjížděcí webový formulář se zobrazí na stránce v podobě tlačítka. Po kliknutí na něj je zobrazen celý webový formulář. Jedná se o nenapádný, leč velmi efektivní webový formulář. 
Vyberte si šablonu, u které můžete v dalším kroku editovat její pole, texty, barvu, velikost, atd.


Vyjíždějící formulář se výhradně zobrazuje vpravo dole. Pokud používáte nějaký chatovací nástroj, tak je velká pravděpodobnost, že se obě aplikace budou na stránkách překrývat a jejich používání bude velmi nepohodlné. Pomocí html kódu níže, který vložíte kdekoliv na stránky, kde již máte vložený vyjíždějící webový formulář se vám bude zobrazovat formulář vlevo dole.

Po výběru typu se vám u vybrané volby nabídnou grafické náhledy šablon, kdy klikem na jednu z nich vyberete tu, kterou budete upravovat, čímž budete také zároveň odkázání na stránku tvorby vzhledu formuláře.


Nyní si ukážeme, jak vytvořit klasický webový formulář. Vyberte tedy možnost Klasický webový fomulář a klikněte na tlačítko DALŠÍ.

KROK 2


Ve druhém kroku si můžete měnit barvy formuláře z možností přes tlačítko "Změnit barvy", přidat další pole (systémové / vlastní) (vlastní pole předtím musí být připraveno, abyste si ho měli z čeho vybrat), změnit šířku formuláře, přidat obrázek, text nebo odstranit nadpis ve formuláři.


V levé části jsou umístěna tlačítka akcí, které máte na výběr k použití:


Změnit barvy - otevře nabídku barevných variant vzhledů formuláře

Přidat další pole - Do formuláře můžete přidávat také vlastní pole se záložky Seznamy a kontakty > Vlastní pole, jak typu check box, roletka, select, datum, číselné pole a v neposlední řadě tzv. zaškrtávací vlastní pole, které v tomto případě je primárně určeno pro odsouhlasení vašich obchodních podmínek (obrázek níže). Pokud byste chtěli použít zaškrtávátko pro cokoli jiného, stačí ho přepsat na potřebnou variantu v popisku pole.


Pod ozubeným kolečkem si můžete zvolit, zda je vyplnění pole povinné, díky čemuž se Vám vedle názvu kolonky objeví hvězdička.


Změnit šířku webového formuláře - umožní posouváním jezdce na číselné ose upravit šířku formuláře (hodnoty jsou v jednotkách pixelů).

Vložit obrázek - otevře Správce souborů, odkud si můžete dvojklikem vložit do formuláře vybraný obrázek. Obrázek lze po vložení umístit pomocí tlačítka "Přesunout obrázek vedle formuláře" vedle něj, nelze však upravovat jeho velikost - ta se uzpůsobí formuláři automaticky sama.

Pokud ve Správci souborů zatím žádný obrázek nemáte, zde najdete nápovědu, jak jej tam nahrát.

Odstranit nadpis - odstraní prostor s textem nad políčky formuláře

V pravé části vidíte náhled formuláře dle jeho aktuálního stavu editace. Pomocnými piktogramy můžete detailněji upravovat nastavení políček: Jednoduchými šipkami v svislém směru na levé straně od formuláře můžete přemisťovat pořadí polí.

Klikem na ozubené kolo se dostanete do nastavení, kde si můžete změnit popisný text. políčka, případně nastavit, zda má být pole před potvrzením povinně vyplněno (pozn. tato možnost není zabudována u všech typů polí). Do prázdného bílého prostoru políček lze vepsat text, který se bude po vložení ukazovat jako předdefinovaný. Křížkem vpravo od políček můžete vybrané pole odstranit z formuláře (případně klikem nahoře na číslo následující editační stránky) se dostanete na k nastavení funkčností webového formuláře "na pozadí" aplikace.


V případě, že máte vše upravené podle Vašich představ, klikněte na tlačítko DALŠÍ


KROK 3


V posledním kroku nastavujete seznam, který má tyto kontakty sbírat. Jakmile na daný seznam kliknete, přesune se do druhého sloupce a tím je vybrán. Vybrat si můžete dokonce více seznamů, kam se má kontakt zkopírovat.

Následně si zvolíte akci, která má nastat po vyplnění formuláře - tzn. zobrazit děkovací stránku nebo přesměrovat na jinou adresu. 

Když zvolíte Zobrazit děkovací stránku, můžete si ji i upravit přes tlačítko "Upravit děkovací stránku".

V případě, že nevyplníte jinou stránku, objeví se děkovací stránka SmartEmailingu:

Můžete však mít i svou vlastní děkovací stránku a přesměrovat na ni:

Poté co kontakt vyplní webový formulář, bude tedy přesměrován na děkovací stránku 1, kde nalezne informace, že jste mu odeslali e-mail, ve kterém je odkaz k prokliknutí (že může být i v hromadné poště či spamu), pokud ho máte u webového formuláře nastaven, což si ukážeme dále. Zároveň ho upozorněte, že e-mail může být v doručené pošte, ale také v hromadné či spamu. V ideálním případě, ať si přesune e-mail do doručené pošty.


Tento třetí krok má ještě možnost "Zobrazit rozšířená nastavení"


Co udělat s kontaktem, který již v seznamu existuje? - zde nastavujete, jak se má webový formulář zachovat, pokud se Vám pokusí registrovat někdo, kdo už je přítomen v seznamu, který máte nastaven pro sběr.

Kontakt bude aktualizován a přesměrován na děkovací stránku - kontaktu je povoleno vyplnit formulář vícekrát a vždy se uloží poslední údaje, které zadal, a poté je přesměrován na děkovací stránku (pozor - případná nastavená Smart Kampaň nad seznamem se znovu spustí).

Kontakt zůstane beze změny a bude přesměrován na děkovací stránku - zde je, při snaze zadat již existující email v seznamu, zadávající pouze přesměrován, přičemž údaje v databázi zůstávají nezměněné.

Kontakt zůstane beze změny a bude přesměrován na chybovou stránku - zde je, při snaze zadat již existující email v seznamu, zadávající pouze přesměrován na (ideálně vaši) chybovou stránku, jejíž URL adresu musíte vyplnit.

Poslat mi e-mailem upozornění, že někdo vyplnil formulář - vybídne Vás k vyplnění emailové adresy, na kterou Vám bude chodit náš notifikační email se všemi údaji o registrovaném kontaktu.

Pouze u pop-up formulářů je možnost zaškrtnutí zobrazování na mobilním telefonu. Na základě zavedení nové politiky ze strany Google od začátku roku 2017 ohledně zobrazování pop-up formulářů na mobilních zařízeních je tato volba automaticky nastavena jako aktivní. Google by Vás jinak mohl penalizovat, zhoršovat ve vyhledávání na jejich prohlížeči.


Kromě toho si můžete nechávat posílat e-mailem upozornění, že někdo vyplnil formulář.

Nezaškrtávejte zobrazení v nové záložce, protože není z bezpečnostních důvodů funkční u mobilních zařízení. Vyhnete se tak množství dotazů Vašich klientů, proč nejde webový formulář vyplnit a hlásí jim to chybu.


V rozšířeném nastavení je následně třeba vybrat Vámi připravený double opt-in e-mail. 

Pokud se Vám žádný nezobrazuje, je to tím, že systém nenašel žádný e-mail s confirmlinkem.


Dále si můžete změnit jméno odesílatele, odesílací e-mailovou adresu a také adresu pro případné odpovědi.

Nezapomeňte si zvolit také děkovací stránku, která se má zobrazit příjemci po potvrzení odkazu v e-mailu - tentokrát děkovací stránka č. 2, že vše proběhlo v pořádku.


Přenášet URL parametry ze stránky s webovým formulářem na děkovací stránku:

Tato funkce je určena k pokročilému měření výkonu zdrojů a webových formulářů a má velice specifické využití. Pokud přijdete na web z URL adresy, kterou máte otagovanou pro Google Analytics, přenesou se vám tyto parametry také do děkovací stránky, kde s nimi můžete dále pracovat.


Affiliate parametr adresy:

Toto pole je využitelné, pokud byste potřebovali z nějakého důvodu přenášet do děkovací stránky affiliate parametr vygenerovaný softwarem Affilbox (kdysi součástí Firmy 2.0). Stačí zde vyplnit váš kód přidělený Affilboxem a pak by se zobrazoval jako parametr za URL kódem nad děkovací stránkou SE webového formuláře). Pokud nic takového nevyužíváte, toto nastavení můžete ignorovat.

Nyní máte vše nastavené a můžete formulář uložit stisknutím zeleného tlačítka vpravo dole - “Uložit přihlašovací formulář”.


Následně můžete ještě přidat webovému formuláři štítek.


Klikněte na tlačítko ULOŽIT WEBOVÝ FORMULÁŘ.


Pokud máte hotovo, doporučujeme ještě přidat k webovému formuláři účely zpracování. Návod naleznete zde: PŘIŘADIT ÚČEL ZPRACOVÁNÍ (ikona je u webového formuláře, viz obrázek).
Po uložení formuláře doporučujeme si celý proces otestovat tak, že po vložení formuláře na vaše www stránky si jej vyplníte a zkontrolujete si správnost jeho nastavení.

Jak vložit webový formulář na webovou stránku

Je potřeba vybrat nejjednodušší způsob, jak vložit formulář na web. Jednotlivé kódy naleznete u každého webového formuláře (Webové formuláře - Webové formuláře) vpravo na řádku (tlačítko Vložit do stránky).

Zde na jednotlivých záložkách naleznete možnosti vložení webového formuláře na web.

Máte na výběr z pěti variant:


Javascriptový kód – tato verze kódu je kratší a má oproti HTML obrovskou výhodu v tom, že pokud upravíte webový formulář ve SmartEmailingu (vzhled, vlastní pole, název, popisky, cokoliv…) tak se změna automaticky projeví na webu. Nevýhodou je, že Javascript nelze obalit vlastní grafikou.

Odkaz na webový formulář - Pokud nemůžete zasahovat do kódu svého webu, nebo prostě jen nechcete umístit webový formulář přímo na své stránky, můžete použít tento odkaz na formulář. Webový formulář bude umístěný u nás a vy na něj můžete “jen” odkazovat.

HTML kód – jedná se o starší způsob, funkce je stejná, ale při změně je třeba kód vždy nakopírovat na web, aby se změny projevily. Výhodou je možnost si doprogramovat vlastní vzhled.

Odeslat kód webového formuláře vývojáři

Vložit na MioWeb - pokud jste si aplikaci propojili skrze API klíč, vytvořený webový formulář se vám objeví v nastavení Miowebu.

Pokud pouze upravujete již existující webový formulář, k možnosti nastavení typu interakce s Vaším webem se dostanete na přehledové stránce webových formulářů ikonkou se šipkou s názvem "Vložit do stránky".


Pokud nemáte stránky na MioWebu, tak doporučujeme použít JavaScript nebo Html kód. Ty je potřeba vložit tam, kam vkládáte HTML kódy. Je však třeba počítat s tím, že v případě změny webového formuláře se bude aktualizovat pouze JavaScript kód, HTML kód budete muset vložit na svou stránku znovu, aby se načetl aktuální formulář.

Pokud máte stránky na MioWebu, tak se přepněte do Vašeho MioWebu, zvolte přidat ELEMENT, zvolte záložku FORMULÁŘ a vyberete si  ze seznamu daný formulář.  Potvrďte tlačítkem ULOŽIT.

Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme