Integrace s Facebook Lead Ads

Pokud chcete přímé napojení Facebooku se SmartEmailingem ve smyslu okamžitého propisování nových kontaktů z Facebook Lead Ads do SmartEmailingu, tak nyní je to možné díky aplikaci Zapier, která toto umožňuje.

1/ Facebook Lead Ads > SmartEmailing (Create or Update Contact)

Jako prvním krokem pro možné propojení je integrace samotného Zapieru se SmartEmailingem. Přesný postup najdete zde. Nyní k samotnému propojení Facebooku (FB) a SmartEmailingu (SE).

Jak mohou vypadat Facebook Lead Ads?

Facebook Lead Ads je možné nastavit v rozhraní inzerce obdobně jako lze vytvořit ostatní formáty inzerce. Výhodou je, že není potřeba směrovat kontakt na vlastní landing page, ale je možné poměrně snadno získat kontakt na zájemce (může jít o slevu do e-shopu / přístup k videu / zaslání e-booku apod.).

Vzorové nastavení Triggeru v Zapieru:

Zvolíte, že chcete následnou akci navázat na událost vzniku nového leadu přes Facebook Lead Ads:

Vyberete a otestujete propojení s FB účtem:

Vyberete k jaké FB stránce se pojí inzerce + vyberete dříve vytvořený formulář v rámci FB Lead Ads:

Následně lze otestovat zasláním testovacího kontaktu prostřednictvím FB Lead Ads. Tímto máte nastaven Trigger v rámci FB.

Vzorové nastavení Akce v Zapieru:

Výběr, že chcete akcí vytvořit nový kontakt ve SmartEmailing.cz:

Nadefinování a namapování sloupců, do jakého seznamu, s jakým účelem zpracování apod.:

Konečné otestování propojení se SmartEmailingem = vložení nového kontaktu do určeného seznamu:

2/ SmartEmailing (nový kontakt v segmentu) > Facebook Custom Audience

Cílem propojení je přímé a okamžité propisování kontaktů z nadefinovaných segmentů ze SmartEmailingu do Facebook Custom Audience pro možnost oslovení pomocí inzerce na Facebooku – může sloužit pro různé formy remarketingu (řada různých účelů a forem).

Následná ukázka celkového propojení:

Zvolíte, že chcete odesílat ze SmartEmailingu na nové kontakty:

Vyberete z jakého contact listu (seznamu adres) chcete nové kontakty odesílat:

Máte možnost ověřit propojení:

Následně nadefinujete co s těmito kontakty dělat (tzn. Action) – musíte tedy nakonfigurovat Facebook Custom Audience. Opět využijeme integraci s aplikací „Facebook Lead Ads“, jejíž jednou z akcí je „Add Email to Custom Audience“.

Vyberete tedy, že chceme s kontakty provést akci přidání do custom audience:

Poté vyberete propojení s FB účtem:

Nastavíte propojení na konkrétní inzertní účet + nadefinovanou Custom Audience na FB + namapujete propsání kontaktu získaného ze SmartEmailingu:

Poté otestujete propojení a pošlete první testovací kontakt do FB Custom Audience:

Po tomto nastavení je možné pracovat libovolně s touto Custom Audience v rámci FB inzerce – je možné na tento segment cílit reklamy na Facebooku. Aby se mohla reklama cílit na konkrétní kontakt je ale potřeba, aby daný kontakt byl registrovaný na Facebooku – při testech je to cca 50 % z databáze (může se velmi výrazně lišit dle zaměření webu atp.).

Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme