Webový formulář a funkce Double opt-in

Webový formulář a Double opt in

Webový formulář slouží ke sběru kontaktů z Vašeho webu. Nemusíte složitě programovat vlastní formuláře, stačí využít jeden z našich, které si přizpůsobíte vlastním potřebám!

Tuto možnost naleznete pod záložkou “ Webové formuláře”, a znovu “Webové formuláře”.

Vzápětí se Vám zobrazí stránka "Moje webové formuláře", kde vidíte aktuální přehled všech Vašich formulářů, které aktuálně máte pod účtem.

Pokud chcete vytvořit nový, provedete to stisknutím horního tlačítka “Vytvořit nový webový formulář”, a pokud chcete upravit nějaký stávající, kliknete na název webformuláře, či na ikonku tužky vpravo na řádku.

Editační stránka 1 - Jméno a typ

Při tvorbě nového webového formuláře se dostanete na stránku, kde je potřeba pojmenovat formulář pro Vaši interní orientaci a také vybrat typ webformuláře.

Na výběr máte ze 3 typů:

1/ Klasický webový formulář

2/ Pop-up - vyskakovací webový formulář

3/ Vyjížděcí webový formulář

UPOZORNĚNÍ pro Vyjíždějící formulář:

Vyjíždějící formulář se výhradně zobrazuje vpravo dole. Pokud používáte nějaký chatovací nástroj, tak je velká pravděpodobnost, že se obě aplikace budou na stránkách překrývat a jejich používání bude velmi nepohodlné. Pomocí html kodu níže, který vložíte kdekoliv na stránky, kde již máte vložený vyjíždějící webový formulář se vám bude zobrazovat formulář vlevo dole.

Po výběru typu se Vám u vybrané volby nabídnou grafické náhledy šablon, kdy klikem na jednu z nich vyberete tu, kterou budete upravovat,

čímž budete také zároveň odkázání na stránku tvorby vzhledu webformuláře.

Editační stránka 2 - Vzhled

Na této stránce si již sestavíte konkrétní vzhled webformuláře včetně políček (vlastních polí), které chcete ve webformuláři mít.

V levé části jsou umístěna tlačítka akcí, které máte na výběr k použití:

Změnit barvy - otevře nabídku barevných variant vzhledů webformuláře

Přidat další pole - přidá další políčko, které vyberete ze zobrazené tabulky všech Vašich vlastních polí

Do formuláře můžete přidávat nově vytvořená vlastní pole se záložky Seznamy a kontakty > vlastní pole, jak typu check box, roletka, select, datum, číselné pole a v neposlední řadě tzv. zaškrtávací vlastní pole, které v tomto případě je primárně určeno pro odsouhlašení vašich obchodních podmínek viz. obrázek.

Změnit šířku webového formuláře - umožní posouváním jezdce na číselné ose upravit šířku webformuláře (hodnoty jsou v jednotkách pixelů)

Vložit obrázek - otevře Správce souborů, odkud si můžete dvojklikem vložit do formuláře vybraný obrázek. Obrázek lze po vložení umístit pomocí tlačítka "Přesunout obrázek vedle formuláře" vedle něj, nelze však upravovat jeho velikost - ta se uzpůsobí webformuláři automaticky sama.

Pokud ve Správci souborů zatím žádný obrázek nemáte, zde najdete nápovědu, jak jej tam nahrát.

Odstranit nadpis - odstraní prostor s textem nad políčky webformuláře

V pravé části vidíte náhled webformuláře dle jeho aktuálního stavu editace.

Pomocnými piktogramy můžete detailněji upravovat nastavení políček:

Jednoduchými šipkami v svislém směru na levé straně od webformuláře můžete přemisťovat pořadí polí.

Klikem na ozubené kolo se dostanete do nastavení, kde si můžete změnit popisný text. políčka, případně nastavit, zda má být pole před potvrzením povinně vyplněno

(pozn. tato možnost není zabudována u všech typů polí)

Do prázdného bílého prostoru políček lze vepsat text, který se bude po vložení ukazovat jako předdefinovaný.

Křížkem vpravo od políček můžete vybrané pole odstranit z webformuláře.

Pokud jste spokojeni se vzhledem webformuláře a jeho políčky, tlačítkem “Další“ (případně klikem nahoře na číslo následující upravovací stránky) se dostanete na k nastavení funkčností webformuláře "na pozadí" aplikce.

Editační stránka 3 - Nastavení

Vyberte seznam kontaktů - zde klikem na název seznamu v levém okénku vyberte ten seznam(y), do kterého chcete nasměrovat sběr kontaktů v okamžiku potvrzení vyplnění webformuláře. Vybraný seznam se poté zobrazí v pravém okénku této sekce.

(Pokud máte seznamů hodně, můžete si pomoci vyhledávacími a zároveň filtračními políčky nad seznamovými okénky)

Kdy se má webový formulář zobrazit? - toto nastavení uvidíte pouze při výběru "pohyblivého" typu webformuláře (2 a 3) a slouží ke specifikaci dynamiky chování.

Co se má stát po odeslání formuláře? - zde vybíráte následné chování po potvrzení webformuláře.

Pokud ponecháte možnost "Zobrazit děkovací stránku", tuto si můžete graficky upravit klikem na tlačítko pod výběrem voleb.

Pokud vyberete volbu "Přesměrovat na nějakou adresu", zadejte URL adresu vlastní děkovací stránky nebo stránky, kam má být klient přesměrován po vyplnění formuláře (např. jako tento fiktivní vzor: www.mojeprimastranka.cz/podekovani_za_registraci)

Pokud zaškrtnete volbu "Použít Rozšířená nastavení?", zobrazí se Vám další možnosti nastavení funkčnosti.

Co udělat s kontaktem, který již v seznamu existuje? - zde nastavujete, jak se má webformulář zachovat, pokud se Vám pokusí registrovat někdo, kdo už je přítomen v seznamu, který máte nastaven pro sběr.

Kontakt bude aktualizován a přesměrován na děkovací stránku - kontaktu je povoleno vyplnit formulář vícekrát a vždy se uloží poslední údaje, které zadal, a poté je přesměrován na děkovací stránku (případná nastavená smartkampaň nad seznamem se znovu spustí).

Kontakt zůstane beze změny a bude přesměrován na děkovací stránku - zde je, při snaze zadat již existující email v seznamu, zadávající pouze přesměrován, přičemž údaje v databázi zůstávají nezměněné.

Kontakt zůstaně beze změny a bude přesměrován na chybovou stránku - zde je, při snaze zadat již existující email v seznamu, zadávající pouze přesměrován na (ideálně Vaši) chybovou stránku, jejíž URL adresu musíte vyplnit.

Poslat mi emailem upozornění, že někdo vyplnil formulář - vybídne Vás k vyplnění emailové adresy, na kterou Vám bude chodit náš notifikační email se všemi údaji o registrovaném kontaktu.

Pouze u pop-up formulářů je možnost zaškrtnutí zobrazování na mobilním telefonu. Na základě zavedení nové politiky ze strany Google od začátku roku 2017 ohledně zobrazování pop-up formulářů na mobilních zařízeních je tato volba automaticky nastavena jako aktivní. Google by Vás jinak mohl penalizovat, zhoršovat ve vyhledávání na jejich prohlížeci.

Použít double opt-in

Máte možnost klientovi rovnou z formuláře odeslat speciální potvrzovací kampaň pro funkcionalitu s názvem Double-Opt-In.

Co to je?

Tato funkce slouží k ověření emailové adresy, že je opravdu platná a existuje. Pokud ji využijete, je třeba si před tím vytvořit kampaň, do ní vložit vlastní pole s názvem “Potvrzovací odkaz” a tuto kampaň nastavit ve formuláři k odeslání. Po registraci přijde příjemci tato kampaň, kde se poté při stisknutí potvrzovacího odkazu v kampani jeho adresa zaktivuje (získá status Potvrzený) a bude na ni možné běžně cokoliv odesílat.

Přenášet URL parametry ze stránky s webovým formulářem na děkovací stránku:

Tato funkce je určena k pokročilému měření výkonu zdrojů a webových formulářů a má velice specifické využití.

Pokud přijdete na web z URL adresy, kterou máte otagovanou pro Google Analytics - přenesou se Vám tyto parametry také do děkovací stránky, kde s nimi můžete dále pracovat.

Affiliate parametr adresy:

Toto pole je využitelné, pokud byste potřeboval z nějakého důvodu přenášet do děkovací stránky affiliate parametr vygenerovaný softwarem Affilbox (kdysi součástí Firmy 2.0).

(Vyplnil byste tam svůj kód přidělený Affilboxem a pak by se zobrazoval jako parametr za URL kódem nad děkovací stránkou SE webformuláře).

Pokud nic takového nevyužíváte, toto nastavení můžete ignorovat.

Nyní máte vše nastavené a můžete formulář uložit stisknutím zeleného tlačítka vpravo dole - “Uložit přihlašovací formulář”.

Jak vložit webformulář na web?

Máte na výběr z pěti variant:

Javascriptový kód – tato verze kódu je kratší a má oproti HTML obrovskou výhodu v tom, že pokud upravíte webový formulář ve SmartEmailingu (vzhled, vlastní pole, název, popisky, cokoliv…) tak se změna automaticky projeví na webu. Nevýhodou je, že Javascript nelze obalit vlastní grafikou.

Odkaz na webový formulář - Pokud nemůžete zasahovat do kódu svého webu, nebo prostě jen nechcete umístit webový formulář přímo na své stránky, můžete použít tento odkaz na formulář. Webový formulář bude umístěný u nás a vy na něj můžete “jen” odkazovat.

HTML kód – jedná se o starší způsob, funkce je stejná, ale při změně je třeba kód vždy nakopírovat na web, aby se změny projevily. Výhodou je možnost si doprogramovat vlastní vzhled.

Odeslat kód webového formuláře vývojáři

Vložit na MioWeb - pokud jste si apliakci propojili skrze API klíč, vytvořený webformulář se Vám objeví v nastavení Miowebu

Pokud pouze upravujete již existující webformulář, ke možnosti nastavení typu interakce s Vaším webem se dostanete na přehledové stránce webformulářů ikonkou se šipkou s názvem "Vložit do stránky".