Skórování kontaktů

Skórováním přiřadíte kontaktům bodové ohodnocení na základě různých kritérií. Na rozdíl od segmentu, ve kterém kontakt buď je, nebo není, umožňuje skórování vytvořit plynulý přechod. Díky skórování a zvolené metrice nebo skupin metrik můžete určovat skóre, rating kontaktu na základě např. objednávky, otevření e-mailu, prokliku v e-mailu, vyplnění formuláře či dotazníku, případně návštěvy konkrétní webové stránky atd.

Princip, jak využít skórování kontaktů k odhalení potenciálních zákazníků, najdete v tomto článku.

Jak na skórování kontaktů?

Tuto funkci najdete v menu v záložce Kontakty a seznamy > Skórování kontaktů > Vytvořit skórování viz. obrázek č.1.

Při vytváření skórování si jej v prvním kroku pojmenujte. Můžete jich mít vytvořen libovolný počet. Dalším krokem je nastavení metriky,  viz. obrázek č.2. V případě, že potřebujete spočítat vyrovnané skóre z několika různých metrik a chcete zamezit tomu, aby vysoký výsledek jedné z nich výrazně ovlivnil celkové skóre, můžete vytvořit několik skupin metrik a nastavit jim různé váhy. Celkové skóre kontaktu pak bude spočítáno jako vážený průměr jednotlivých skupin.

U skórování je k dispozici celkem 9 metrik, které můžete použít a kombinovat je dle vaší potřeby.

  • Otevřený e-mail
  • Proklik v e-mailu
  • Vyplněný formulář
  • Objednávka
  • Útrata větší než
  • Vyplněný dotazník
  • Návštěva konkrétní URL adresy
  • Hodnota číselného vl.pole je vyšší než
  • Hodnota pole je rovna

Pro každou zvolenou metriku můžete nastavit její počet bodů podle vaší důležitosti. Zároveň i časovou stopu, počet dní zpětně, který se pro metriku bude počítat. V našem případě jsme si zvolili dvě metriky. První je na otevřený e-mail za posledních 90 dnů, kde počet bodů je nastaven na 50. Druhá metrika je na prokliknutý e-mail, také po dobu 90 dní, ale zde jsme zvolili vyšší bodové ohodnocení na 75 bodů místo "pouhého" otevření e-mailu viz. obrázek č.4. Pro každou zvolenou metriku tím nastavíte její důležitost pro výsledné skórování adres.

Po uložení se dostanete se na úvodní stránku s přehledem všech doposud vytvořených skóringů. Budete se následně moct podívat do detailu skórování, kde si můžete adresy vyexportovat a zároveň i vidět kontakty, které splnily podmínky skórování. Lze vše editovat, aktualizovat a v neposlední řadě i smazat viz. obrázek č.5.

Při kliknutí na ikonku " očičko" na řádku u konkrétního vytvořeného skórování se dostanete do detailu viz. obrázek č.6.

Pokud máte zájem tuto funkci na svém účtu využívat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz a my Vám ji rádi zpřístupníme.