Jak vytvořit zaškrtávací pole do webového formuláře

Pro správné získání nových informací k vašim kontaktům do databáze přes webový formulář je zapotřebí používat potvrzovací odkaz (checkbox) v našem případě " zaškrtávatko", které můžete použít pro různé účely. V tomto případě je toto pole spíše VHODNÉ pro výběr četnosti zasílání e-mailů, výběr zájmů atd., ale NENÍ VHODNÉ pro získávání souhlasu.

Samotné vytvoření zaškrtávacího pole

Jako první krok je zapotřebí si toto pole vytvořit, ať jej následně můžeme používat u webových formulářů. V záložce Seznamy a kontakty > Vlastní pole > + Vytvořit nové vlastní pole si z nabídky typů vlastních polí vybereme "Zaškrtávatko" a pojmenujeme dle potřeby využití viz. obrázek č.1.

Vložení do webového formuláře

Jakmile máme vytvořené vlastní pole můžeme jej umístit do webového formuláře, které jsou v záložce Webové formuláře. Po výběru konkrétního typu formuláře a jeho pojmenování v jeho druhém kroku nastavení "Vzhled" pomocí tlačítka "Přidat další prvek" si vybereme z nabídky námi nově vytvořené zaškrtávací pole, které jsme si pojmenovali např. Souhlas s podmínkami o četnosti zasílání zpráv a vložíme jej do těla formuláře viz. obrázek č.2 a 3.

Poté přes ozubené kolečko u zaškrtávacího pole můžeme nastavit a upravit vše potřebné i včetně nastavení URL adresy  viz. obrázek č.4.

Segmentace 

Dalším důležitým krokem pro správnou komunikaci s adresami, které dali souhlas je jejich segmentace (filtrace). Tuto nezbytnou funkci naleznete v záložce Seznamy a kontakty > Segmenty, kde pro tyto účely je vytvořené segmentové pravidlo viz. obrázek č.5.

Poté si vybeme v případě, že máme zaškrtávacích vlastních polí více to konkrétní a zvolíme dle potřeby, jestli chceme vysegmentovat adresy, která provedly odsouhlašení " JE zaškrtnuto" či nikoliv "NENÍ zaškrtnuto" viz. obrázek č.6. Pro lepší pochopení segmentů a jejich nastavení můžete využít nápovědy na segmenty zde