Jak se zaregistrovat na Úřadu pro ochranu osobních údajů?

Dne 25. května 2018 vstoupí v účinnost nová právní úprava oblasti ochrany osobních údajů – nařízení GDPR. Jednou z řady významných změn, které tato nová úprava přináší, je zrušení oznamovací povinnosti, která je v současné době správcům osobních údajů uložena ustanovením § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Z vyjádření ÚOOÚ vyplývá, že do platnosti GDPR z důvodu blížícího se konce registrační povinnosti subjektů proto nebude Úřad již svou činnost zaměřovat na její dodržování.

Video návod