Dotazníky

U dotazníků asi netřeba vysvětlovat jejich funkci. Přikročíme tedy rovnou k tomu, jak si je vytvořit a přizpůsobit podle svého gusta.

K tvorbě se dostaneme přes Webové formuláře – Dotazníky – Nový dotazník. Jako první zadáme jméno dotazníku a klikneme na zelené tlačítko vytvořit. Poté se dostáváme již do editace dotazníku a k tvorbě otázek. Klikneme tedy na zelené tlačítko Přidat novou otázku a před námi se objeví vyskakovací okno. Do názvu napíšeme náš dotaz a z roletky Typ vybereme, jakou formou nám mají klienti odpovídat. Na výběr máme 9 možností:

Textové pole – klasické pole pro zadání libovolného textu (například pro poznámky)

Výběr ze seznamu – Pokud vybereme tento typ odpovědi, po přidání se nám zobrazí sekce Možnosti a jedno pole Hodnota(text). Do tohoto pole zadáváme varianty odpovědí vždy po jedné. Po kliknutí na tlačítko Přidat se nám objeví pole další, kam můžeme zapsat další odpovědi. Odpovědi můžeme díky šipkám vedle zelených tlačítek různě prohazovat

Výběr z možností (jedna správná/více správných) – Oba tyto typy dotazů jsou velmi podobné. Liší se pouze v tom, že u „jedné správné“ má respondent možnost označit pouze jednu odpověď, přičemž u „více správných“ může označit odpovědí více.

Tabulka – Tento typ nám dává možnost respondentům předložit tabulku. Hodnota(text) tentokrát označuje sloupce na ose X a druhá možnost Řádky naopak řádky na ose Y. Na osu Y volíme otázky a na osu X odpovědi. Na prvním obrázku uvidíte nastavení výsledné tabulky z obrázku druhého.

Výběr z obrázků – Po výběru toho typu otázky se vám v sekci Možnosti objeví tlačítko Vybrat soubor. Po kliknutí se vám otevře umístění ve vašem PC odkud nahrajete obrázek, který chcete do dotazníku umístit. Po výběru klikneme na tlačítko Přidat a obrázek se nahraje. Stejný postup aplikujeme i u dalších obrázků. Nad Možnostmi můžeme také zvolit, zda chceme povolit výběr jednoho obrázku nebo více.

Hodnocení – Naprosto jednoduchý typ dotazu, kde si zvolíte pouze otázku. Ve výsledné podobě bude pod vaším dotazem 5 hvězd, kterými vás může respondent ohodnotit, respektive to, na co se ho bude ptát.

Řazení odpovědí – Další jednoduchý typ dotazu. Do polí zvolíme ty hodnoty, které chceme, aby nám jej respondent seřadil podle sebe.

Nahrát soubor – Pokud chcete od respondentů získat nejen textové odpovědi, můžete si o ně říci v tomto typu dotazu. Může jít o obrázek nebo nějaký dokument, záleží, které typy souborů povolíte. Tak učiníte po odškrtnutí checkboxu Povolit všechny typy souborů. Zobrazí se vám pole s názvy koncovek souborů a zde si můžeme dopsat, které chceme povolit přijímat.

U všech těchto typů dotazů se setkáme také s checkboxem Vyžadováno. Pokud toto pole zaškrtneme, znamená to, že daný dotaz nebo konkrétní otázka je povinná a respondent ji nemůže přeskočit nebo nechat prázdnou.

Checkbox Přidat „Vlastní odpověď“ nám vloží do dotazů pole, kde místo přednastavených polí mohou účastníci dotazníku přidat svou odpověď.

Všechny dotazy mezi sebou může jednoduše prohazovat a to díky šipkám vedle názvů jednotlivých dotazů.

Dotazník je také možno rozdělit na několik částí, respektive strany. Na konci dotazníku najdeme vedle zeleného tlačítka Uložit také tlačítko Přidat stránku. Po kliknutí se nám vytvoří další stránka, kam můžeme přidávat další dotaz. Dotazník tak nemusíme tvořit nekonečně dlouhý, ale můžeme ho rozdělit na několik stran i třeba podle zaměření.

Po dokončení dotazníku klikneme na zelené tlačítko Uložit dotazník. Tím se dostáváme zpět do přehledu všech dotazníků, které jsme vytvořili. V seznamu vidíme několik sloupců a vpravo 4 tlačítka.

První z nich – tužka, slouží k editaci otázek nebo jejich tvorbě. Tlačítko s ozubeným kolem nám umožní nastavit si dotazník, třetí tlačítko nám naopak zobrazí výsledky dotazníku a poslední tlačítko Akce se nám dělí na funkce náhled, kde si můžeme dotazník prohlédnout než ho odešleme klientům a smazat, tedy pro smazání dotazníku.

Vrátíme se ale kousek zpátky a zastavíme se u druhého tlačítka s ozubeným kolem. Po kliknutí na toto tlačítko se dostáváme do nastavení konkrétního dotazníku, kde můžeme jako první upravit jeho jméno. O kousek níže poté najdeme možnost zaškrtnutí upravování svých odpovědí respondentem a možnost anonymního vyplnění. Anonymní vyplnění používáme tehdy, pokud dotazník umísťujeme mimo e-mailovou kampaň nebo chceme vyplnění umožnit i těm, kteří na něj nepřijdou skrze e-mail.

Pokud anonymní vyplnění necháme zaškrtnuté, máme ihned pod tím odkaz na anonymní dotazník, který můžeme použít například na naše stránky.

Dalším polem je Logo, která se nám zobrazuje v hlavičce dotazníku a také Youtube video. O pár kroků níže najdeme editor pro hlavičku dotazníku. Zde si můžeme například napsat úvodní text dotazníku, přidat obrázek a celkově hlavičku upravit.

Další sekcí je Nastavení zobrazení. Zde si volíme barvy dotazníku. Do polí máme možnost napsat mřížku společně s kódem barvy nebo přes šedivé tlačítko vybrat barvu z palety a kód se automaticky doplní. Jestliže chceme barvu vynechat, stačí pole nechat prázdné nebo vymazat kód barvy.

Pod nastavením barev vybereme zarovnání dotazníku, a zda se mají odpovědi řadit vedle sebe (řádky) nebo pod sebe (sloupce).

To je z designu vše a nyní překročíme k nastavení odeslání. Jako první si volíme, co se má stát po odeslání formuláře. Klientovi můžeme nechat zobrazit děkovací stránku, kterou si v editoru níže připravíme nebo můžeme respondenta nechat přesměrovat na nějakou konkrétní stránku. Do pole vkládáme URL stránky.

Jako poslední vyplníme e-mail, kam chceme, aby nám přicházely vyplněné dotazníky. Odpovědi tak můžeme sledovat pomocí e-mailů i statistiky ve SmartEmailingu v přehledu dotazníků. Díky tomu tak vyplňování e-mailu není nutné.

Jak vložit dotazník do kampaně?

Odkaz na dotazník vložíte do kampaně v editaci kampaně (Kampaně - Kampaně - klik na název vybrané kampaně).

Ve Smart Editoru (responzivní kampaň) vložíte odkaz na dotazník pomocí tlačítka "Vložit vlastní pole" viz. obrázek. 

Kde si z nabídky vyberete svůj dotazník viz. obrázek níže.

Vygenerovaný odkaz můžete také schovat pod jiný text, pokud si jej zkopírujete a vložíte v editaci odkazu do pole URL, přičemž je nutné zvolit z nabídky před polem URL také protokol "jiný".

Přímo do emailu dotazník vložit nelze a lze pracovat pouze s vložením odkazu na dotazník, kdy se po kliku na odkaz příjemci dotazník otevře na stránce vytvořené na našem serveru.

Kdybyste měli jakýkoliv dotaz k dotazníkům, neváhejte se na nás obrátit na podpoře.