Magic editor - práce s feedy

Vytváření XML feedu

Jak postupovat při tvorbě feedu?

Jaké prvky mohu ve feedu použít?

Jak napárovat feed?

Jak nastavit a načíst více produktů vedle sebe?


Používání XML feedu v e-mailových kampaních Vám velmi usnadní práci při tvorbě produktové kampaně. XML feed je datový soubor s informacemi o prodávaném zboží. Obsahuje jeho název, popis, cenu a jiné další parametry. Většina e-shopových řešení umí generovat produktový feed. SmartEmailing se na něj dokáže napojit a číst z něj data. Podporujeme zobrazení zboží ze dvou nejpoužívanějších typů feedu - Zboží.cz a Heureka.cz.

Vytváření XML feedu

Prvním předpokladem pro používání feedu v kampani je jeho vložení do vašeho účtu ve SmartEmailingu. V záložce Kampaně > Feedy najdete možnost jeho přidání (obrázek č.1)

Můžete si jich vytvořit libovolný počet, proto je dobré si jednotlivé feedy dobře popsat, abyste se v nich správně orientovali při tvorbě produktové kampaně. Pokud váš e-shop generuje více druhů feedů (Heureka i Zboží), napojte pouze jeden z nich, aby se produkty neduplikovaly. Posledním krokem je vložení URL produktového feedu (obrázek č.2).


Jak načíst feed v Magic editoru?

Nejprve si zvolte strukturu, do které následně vložíte feed.

V levém panelu klikněte na sloupec a přetáhněte jej do editoru.

Poté musí následovat vložení prvku Feed.

Pokud kliknete na prvek Feed, zobrazí se vám v pravém panelu upozornění, že je feed prázdný.

Abyste mohli začít s párováním, nejprve musíte do feedu vložit prvek z panelu prvků (obrázek, text..).

Klikneme tedy na prvek obrázek a přetáhneme jej do editoru, do prvku Feed.

Prvky, které chceme příjemcům zobrazovat, jsou takto "vnořeny" do prvku Feed.

Ukážeme si níže.

Zde vidíte, že ve struktuře jednoho sloupce máte jednu řádku.

V řádce je vnořený prvek Feed.

A zde vidíte, že v prvku Feed je vnořený prvek Obrázek.

Pokud chceme do Feedu přidat další prvky, například Text, a Tlačítko, je potřeba vnořit prvek správně do prvku Feed.

Prvek Text a Tlačítko tedy musí být vnořený do prvku Feed, zkontrolujete si to následovně.


Z jakých prvků se tedy feed bude skládat?


Záleží, co vše chcete ve Feedu zobrazovat. Může to být například pouze obrázek a název produktu.

Můžete ale přidat i cenu. V tomto případě je potřeba do prvku Feed přidat dva prvky Text.

Text samozřejmě můžete přidat i nahoru nad Obrázek.

Feed může vypadat tak, že nad obrázek bude název produktu a cena pod obrázkem.

Doporučujeme však použít i Tlačítko, abyste příjemce lépe nasměrovali na proklik do vašeho e-shopu.

Párování feedu

Pokud máte prvky předpřipraveny, můžete si feed hromadně napárovat.

Je důležité si nejprve rozmyslet, jaké prvky budete chtít ve Feedu mít a až poté XML feed párovat.

Klikněte do prostoru Feedu (nikoliv do prvku Obrázek, ani do prvku Text) a zvolte Párovat feed.

Nejprve si zvolte feed, který chcete v kampani použít.

Poté je potřeba jednotlivé prvky (Text, Obrázek, Text, Tlačítko) namapovat, přiřadit parametry.


se-id - id produktu

se-product - název produktu

se-product (název produktu + informace o distribuci produktu nebo možnosti osobního odběru, např: SmartEmailing triko – osobní odběr v Praze)

se-product-name - název produktu

se-description - popis produktu

se-manufacturer - výrobce

se-url - URL produktu

se-price-vat - cena s DPH produktu

se-image-url - odkaz na obrázek produktu

se-category - kategorie produktu


Jinými slovy, musíte zvolit, co se má v kampani a v prvcích promítnout.

Pro zmapování obrázku zvolte tyto parametry.

Zroj obrázku -> se-image-url

Odkaz obrázku -> se-url

Title obrázku -> se-product-name

Alt obrázku -> se-product


Poté je potřeba přiřadit parametr k prvku Text.

Text #1 -> se-product-name

Text #2 -> se-price-vat


Pro přiřazení parametru k tlačítku zvolte

Link -> se-url

Text -> můžete nechat "nezmapováno", pokud zvolíte například se-product-name, zobrazí se v tlačítku název produktu.

Zvolte Párovat.

Feed je připravený k použití ve vámi zvolené struktuře a je můžete do něj vkládat jednotlivé položky z feedu.

Můžete si produkt vyhledat pomocí lupy.

Vpravo se Vám zobrazí náhled produktu načteného z XML feedu. Tlačítko se zobrazí pouze takto bez textu, jelikož jste si text z feedu nenamapovali. Pokud je to v pořádku, můžete zvolit "Vložit".

Produkt se zobrazí v podobě, v jaké je obsažen v XML feedu.

Text, cenu a text v tlačítku si můžete upravit dle vlastní potřeby. Odkaz za tlačítkem zůstane zachován.

Jak nastavit a načíst více produktů vedle sebe?


Nejprve si zvolíme strukturu tří sloupců.

Do prvního sloupce přidáme prvek Feed.

Postupujete poté stejně, jako si vysvětlujeme výše. Přidejte prvky, ze kterých chcete, aby se produkt skládal, a poté feed napárujte. Připravte si takto pouze první sloupec.

Znovu se přesvědčte, že máte textové prvky a obrázek vnořené v prvku Feed.

Poté prvek Feed napárujte.


Máte dvě možnosti, jak postupovat:

1) Můžete připravený Feed zduplikovat a postupně přenést do ostatních dvou sloupců a až poté vložíte do všech tří sloupců produkty z feedu.

2) Nejprve vložíte první produkt do prvního sloupečku a až poté celý Feed i s vloženým produktem zduplikujete a přesunete do dalších sloupců. Produkty poté pouze vyměníte.


1) Duplikace připraveného, napárovaného Feedu (bez vloženého produktu) a jeho přesun do ostatních sloupců.


Feed zduplikujte.

Poté klikněte nahoru vlevo, na ikonu domečku.

Najeďte myší na zduplikovaný Feed, musíte vidět toto ohraničení.

Zobrazí se Vám ručička pro "úchop", tím můžete Feed přesunout do druhého sloupce.

Jednoduše si takto přidáte již spárovaný Feed i do druhého sloupce.

Můžete tak učinit i v případě třetího sloupce.

Poté postupně vložíte produkty do každého připraveného, již napárovaného Feedu.


2) Duplikace Feedu s vloženým prvkem


Vložíte produkt z XML feedu a poté postupujete tak, že si celý prvek Feed zduplikujete a přetáhnete do dalšího sloupce.

Kliknete tedy do prostoru prvku Feed a zvolíte Vložit položku z feedu.

Zvolíte produkt, který potřebujete a kliknete na "Vložit".

Poté opět Feed zduplikujte, přetáhněte Feed do dalšího sloupce a vložte další produkt.

Je tedy na Vás, zda si nejprve Feed zduplikujete do všech tří sloupců a až poté vložíte položky, a nebo zda nejprve vložíte první položku a zduplikujete celý prvek Feed i s načteným produktem.


Poté si texty nastylujte a je hotovo.

Tip: V mobilním zobrazení se defaultně řadí tyto prvky pod sebe. V případě potřeby klikněte na Mobil v pravém rohu, poté do prostoru této řádky a zvolte Pořadí a šířka sloupců -> Řádka.

Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme