Uživatelská práva

Pokud více lidí pracuje s jedním účtem, doporučujeme, aby každý další měl ve SmartEmailingu svůj vlastní přístup.

Přístup = vlastní login (e-mailová adresa) a heslo. Následně můžete každému uživateli přiřadit práva.

Nastavení pro uživatelské role naleznete v Můj účet > Obecné nastavení > Uživatelé účtu

Přepnutí na nová uživatelská práva:

V případě potřeby vytvoření nového uživatele klikněte na +Vytvořit nového uživatele tohoto účtu. Jako uživatelské jméno zadejte e-mailovou adresu, která ještě není vedená samostatně, ani jako uživatel, pod žádným z účtů SmartEmailing. Pokud by Vám aplikace hlásila, že účet již existuje. V tomto případě můžete použít tzv. alias v tomto formátu: např. michaela.havrankova+01@smartemailing.cz, jinými slovy Vaše e-mailová adresa, kdy za první část přidáte "+" a cokoliv za něj. Hlavní adresa se pak chová (většinou, je třeba otestovat) jako sběrný koš pro veškerou poštu všech aliasů (což pro tento případ ale nepotřebujete, protože heslo se nastavuje rovnou u vytvoření přístupu a na tuto adresu se žádná další pošta nezasílá).

Dále jméno, příjmení, heslo + potvrzení hesla pro kontrolu.

Následně volíte pro uživatele oprávnění:

Uživateli můžete přiřadit role, které ve firmě zastává. Celková oprávnění uživatele jsou součten oprávnění všech rolí, které má přiřazené.

(Správce účtu, marketingový manažer, správce obsahu, datový analytik, vývojář, finance). 

Správce účtu:

Správce účtu má přístup ke všem funkcím aplikace.

Jediný rozdíl mezi superadminem (tedy hlavním přístupovým loginem k účtu) spočívá v tom, že správce nemůže upravovat svůj přístup.

Marketingový manažer:

Marketingový manažer nemá přístup k podzáložkám: integrace, dmarc statistiky, fakturační údaje, faktury, API klíče a správa uživatelů

Správce obsahu:

Správce obsahu nemá přístup k podzáložkám: kontakty a seznamy, feedy, integrace, dmarc statistiky, fakturační údaje, faktury, API klíče, správa uživatelů, nastavení rozesílky a webtracking. 

Může vidět a editovat obsah kampaní, ale nemůže zasahovat do nastavení rozesílky.

Datový analytik:

Datový analytik nemá přístup k podzáložkám: správce souborů, feedy, integrace, nastavení rozesílky, fakturační údaje, faktury, API klíče a správa uživatelů.

U většiny záložek má možnost vidět náhledy, nikoli však editovat, např.: seznamy, kontakty, kampaně, SMS, rozesílky, landing pages, štítky, slevové kupóny, webtracking, dotazníky či webové formuláře.

Vývojář:

Vývojář nemá přístup k podzáložkám: kontakty a seznamy, e-maily, rozesílka e-mailů, SMS, landing page, správce souborů, štítky, slevové kupóny, fakturační údaje, faktury a správa uživatelů.

Naopak má přístup k podzáložkám: feedy, integrace, webtracking, nastavení rozesílky, dmarc statistiky, API klíče.

U některých záložek má možnost vidět náhledy, nikoli však editovat, např.: dotazníky či webové formuláře.

Finance:

Uživatelská právo Finance nemá přístup téměř nikam. Může vidět pouze faktury a měnit fakturační údaje.

Z důvodu vyššího zabezpečení Vašeho účtu máte k dispozici dvoufázové přihlášení do aplikace ke každému přístupu. Nastavte si dvoufázové přihlášení podle tohoto návodu.

Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme