Vlastní pole v předmětu e-mailu

Použití vlastních polí není omezené pouze na vlastní obsah kampaně. To, co člověka z emailu upoutá jako první, je předmět emailu, a právě i v předmětu každého vašeho emailu lze použít vlastní pole. Díky tomu získáváte další možnosti, jak tuto funkci použít. 

Například v předmětu můžete klienta přímo oslovit a vybídnout jej k vlastnímu otevření e-mailu.

Vlastní pole do předmětu emailu dostanete pomocí zkopírování zástupného symbolu pro vlastní pole do pole předmětu.

Nejdříve je ale zapotřebí vybrat zástupný symbol. Tento krok provedete kliknutím na tlačítko Vložit vlastní pole (Krok č. 1), které se nachází v rámci panelu nástrojů ikonky "dvou štítků". Po kliknutí vyberete ze seznamu pole, které chcete umístit do předmětu. Zástupný symbol se nám objeví v obsahu kampaně, je proto potřeba symbol zkopírovat (Krok č. 2) a vložit do pole Předmět (Krok č. 3).

V emailu to vypadá následovně - použili jsme zástupný symbol pro „ Oslovení podle křestního jména“, který v defaultním nastavení vypadá takto: {{df_salution}}