Jak odeslat e-mailovou kampaň?

Kampaň ve SmartEmailingu odešlete z nabídky Kampaně - Emaily, kde na řádku vyberete ikonu obálky "Odeslat tuto Kampaň"

Vybráním této možnosti budete navigováni na stránku s nastavením rozesílky.

V prvním poli si vybíráte kampaň, kterou chcete odeslat. Pokud jste klikli na ikonu vedle kampane (viz první obrázek) bude výchozí kampaň, již přednastavená.

Následně vyberete ze seznamu kontaktů ty, na které chcete kampaň odeslat. Kliknutím je přesunete do pravého boxu. Pro lepší orientaci je u seznamů číslo v závorce, což udává počet kontaktů v těchto seznamech. 

Pokud pro odesílku zvolíte více seznamů, v případě duplicitních kontaktů v těchto zvolených seznamech, se odesílka zredukuje a bude doručena pouze jednou. Aplikace zamezuje duplicitnímu doručení.

Máte zde také možnost zvolit odeslání pouze na určitou množinu kontaktů, pokud zaškrtnete volbu " Vyloučit někoho z rozesílky ".

Můžete vyloučit konkrétní seznamy kontaktů nebo vyloučit konkrétní emailové adresy, které máte ve své databázi a jako poslední možnost je, že můžete ručně vepsat adresu/y, které chcete z rozesílky vyloučit, pokud přesně víte její emailovou adresu.

V další časti " Čas odeslání " se nastavuje, kdy dude kampaň odeslána. V případě, že vybereme první možnost, bude kampaň odeslána IHNED po schválení rozesílky. Druhá možnost zobrazí pole, ve kterém vyberete datum a hodinu rozesílky, po schválení sobě spustí odpočet, kdy bude kampaň odeslána.

Rozšířená nastaveni

První pole v rozšířeném nastaveni s názvem volitelný interní název vyplňte, pokud chcete odlišit nazev rozesílky od názvu kampaně. Pokud nezadáte jiný unikátní nazev, vyplní se automatickým názvem kampaně.

Další volba se týka " odesílatelem kampaně ". Máme možnost si vybrat ze dvou možností:

  1. Odesílatel Jako vlastník seznamu  - pokud vyberete tuto možnost, bude se Jméno, E-mail odesílatele a adresy pro odpovědi natahovat z nastaveni jednotlivých seznamů. 
  2. Stejně pro celou kampaň  - v tomto případě se nastavení jednotlivých seznamů "přepíše" a použije se pro ty, které ručné vyplníte (v základu se použijí registrační údaje)

Jako odesílatele kampaně Vám doporučujeme volit výhradně emailu s vlastní / firemní doménou, abyste omezili pádu do spamu z hlediska antispamových ochran freemailových služeb.

V sekcí pro nastaveni " Sledování odkazů " máte možnost vybrat si, zda chcete, aby se k odkazům přidal parametr UTM, který je schopen předat informaciÍ o zdroji pro Google Analytics. Lze ponechat základní nastaveni, zkušenější mohou změnit jednotlivé hodnoty.

Když je vše nastavené, stiskněte tlačitko Přejít na finální potvrzeni dostaneme se na kontrolní obrazovku, kde můžeme z přehledu zrevidovat vaše nastavení.

Po stisknutí tlačítka Schválit plánované odeslání je kampaň odeslána a zařadí se do Fronty k odeslání. Pokud stiskneme Schválit později , zařadí se do fronty rozesílky, kde je možnost se vrátit do předcházejícího kroku nastaveni rozesílky a tuto rozesílku smazat. Třetí tlacitko slouží k návratu na předchozí stranku k editaci odeslání kampaně.

Pomohla Vám tato odpověď? Děkujeme! Chcete-li cokoliv dodat, napište nám prosím na podpora@smartemailing.cz. Děkujeme! Zaznamenali jsme potíže s odesláním. Zkuste to prosím znovu. Děkujeme